آلپاری 18 ساله شد!

شرایط تجاری

حسابی با ارز موجودی سنت که آزمایش استراتژی تجاری را در حساب‌های واقعی با کمترین ریسک امکان پذیر می‌سازند.

ارز پایه1
USC (USD cents) ،EUC (EUR cents)
حداقل موجودی الزامی
0 USD cents، 0 EUR cents
لوریج
ثابت: 1:5002
ابزار
44 جفت ارزی، 2 فلز گرانبها
تنظیمات اجرای سفارشات
در دسترس نمی باشد

حسابی کلاسیک برای انجام معاملات در بازار فارکس که از محبوبیت خاصی بین معامله‌گران مبتدی و باتجربه برخوردار است.

ارز پایه1
USD ،EUR ،GLD
حداقل موجودی الزامی
100 USD، 100 EUR، 100 GLD
لوریج
شناور: 1:10003–1:25
ابزار
44 جفت ارزی، 2 فلز گرانبها
تنظیمات اجرای سفارشات
در دسترس نمی باشد

مناسبترین حساب برای آشنایی با نسل جدید پلتفرم تجاری MetaTrader 5.

ارز پایه1
USD ،EUR ،GLD
حداقل موجودی الزامی
100 USD، 100 EUR، 100 GLD
لوریج
ثابت: 1:1004
ابزار
44 جفت ارزی، 2 فلز گرانبها
تنظیمات اجرای سفارشات
در دسترس نمی باشد

حسابی با دسترسی به نقدینگی‌های بین بانکی و امکان تنظیم اجرای سفارشات که کارمزد بروکر از قبل در بهای اسپرد محاسبه شده است.

ارز پایه1
USD ،EUR ،GLD
حداقل موجودی الزامی
300 USD، 300 EUR، 300 GLD
لوریج
شناور: 1:1000–1:253
ابزار
44 جفت ارز، 2 فلز گرانبها، 3 CFD برای کالا، 10 CFD برای شاخص‌های بورسی
تنظیمات اجرای سفارشات

حساب‌های ECN با دسترسی به عمق بازار و امکان تنظیم اجرای سفارشات با توجه به استراتژی تجاری شخصی.

ارز پایه1
USD ،EUR ،GLD
حداقل موجودی الزامی
500 USD، 500 EUR، 500 GLD
لوریج
شناور: 1:500–1:253
ابزار
44 جفت ارز، 2 فلز گرانبها، 3 CFD برای کالا، 10 CFD برای شاخص‌های بورسی
تنظیمات اجرای سفارشات

حساب ECN در پلتفرم تجاری MetaTrader 5.

ارز پایه1
USD ،EUR ،GLD
حداقل موجودی الزامی
500 USD، 500 EUR، 500 GLD
لوریج
ثابت: 1:1004
ابزار
44 جفت ارز، 2 فلز گرانبها، 3 CFD برای کالا، 10 CFD برای شاخص‌های بورسی
تنظیمات اجرای سفارشات
در دسترس نمی باشد

توجه!

  1. ین رول اور بانک از 23:55 تا 00:05 (به وقت EET) نقدینگی کاهش یافته و ممکن است اسپرد بالا رود و زمان پردازش به سفارشات مشتریان بیشتر شود.
  2. مشتریان مسلمان ما می توانند پرداخت بهره (Swap) در حساب‌های تجاری خود را قطع کنند. برای قطع این سرویس لازم است درخواست به ایمیل آدرس swapfree at alpari dot com ارسال شود و لازم است اسکن و یا تصویر مدرکی که مذهب شما در آن درج شده است و یا گواهی تعیین مذهب از اداره مربوطه، به این درخواست پیوست شود. فعال سازی سرویس Swap-free برای حساب‌های standard.mt4، ecn.mt4 و nano.mt4 در دسترس می‌باشند. این سرویس برای حساب‌های PAMM فعال نخواهد شد.

توضیحات:

  1. شرکت می تواند تعداد حساب‌ها را برای یک ارز محدود کند.
  2. برای حساب‌های nano.mt4 لوریج 1:500 ثابت می‌باشد، فقط در صورتی که در روز جمعه طی یک ساعت قبل از بسته شدن بازار معامله انجام شود لوریج تغییر خواهد کرد. ر این صورت برای باز کردن معاملات و یا باز کردن مجدد معاملات با ابزار جفت‌ ارزها و فلزات لوریج 1:100 خواهد بود (به غیر از معاملاتی که لوریج آنها از 1:25 تا 1:100 است).
  3. اندازه لوریج با توجه به مارجین الزامی تعیین می شود. اگر در روز جمعه طی 3 ساعت تا بسته شدن بازار در حساب های نوع standard.mt4 عملیات تجاری و یا غیر تجاری انجام شود، در این صورت برای معاملات باز کردن و یا تمدید معاملات لوریج 1:100 تعیین خواهد شد (به غیر از معاملاتی که با لوریج در محدوده 1:100 - 1:25 باز شده‌اند). تا باز شدن جلسه روز بعد، لوریج با توجه به حجم معامله تنظیم می‌شود و یا میزان لوریج انتخاب شده در کابین شخصی اعمال می‌شود.
  4. برای ابزارهای تمام گروه های مارجین امکان افزایش لوریج از 1:100 تا 1:500 وجود دارد. برای افزایش لوریج فقط لازم است درخواست خود را به info at alpari dot com ارسال کنید. هر درخواست به صورت جداگانه بررسی خواهد شد.

سرویس حساب‌های PAMM به معامله‌گران باتجربه اجازه می‌دهد با مدیریت سپرده‌های سرمایه‌گذاران درآمد بیشتری داشته باشند. حساب‌های PAMM بر اساس حساب‌های معمولی برای معاملات مستقل Standard و ECN طراحی شده‌اند و امکانات استاندارد برای آنها ممکن است کمی متفاوت باشد و این نوع حساب‌ها از پارامترهای بیشتری برخوردارند.

ارز پایه
USD ،EUR ،GLD
حداقل سرمایه مدیر
حساب‌های عمومی:
300 USD، 300 EUR، 300 GLD حساب‌های غیر عمومی:100 USD، 100 EUR، 100 GLD
حداقل میزان سرمایه گذاری
10 GLD 10 ،EUR 10 ،USD
لوریج
شناور: 1:5001–1:25
ابزار
44 جفت ارز، 2 فلز گرانبها
تنظیمات اجرای سفارشات
در دسترس نمی باشد
ارز پایه
USD ،EUR ،GLD
حداقل سرمایه مدیر
حساب‌های عمومی:
300 USD، 300 EUR، 300 GLD حساب‌های غیر عمومی:100 USD، 100 EUR، 100 GLD
حداقل میزان سرمایه گذاری
10 GLD 10 ،EUR 10 ،USD
لوریج
ثابت: 1:1002
ابزار
44 جفت ارز، 2 فلز گرانبها
تنظیمات اجرای سفارشات
در دسترس نمی باشد
ارز پایه
USD ،EUR ،GLD
حداقل سرمایه مدیر

300 USD، 300 EUR، 300 GLD
حداقل میزان سرمایه گذاری
10 GLD 10 ،EUR 10 ،USD
لوریج
شناور: 1:5001–1:25
ابزار
44 جفت ارز، 2 فلز گرانبها،  3 CFD برای کالا، 10 CFD برای شاخص‌های بورسی
تنظیمات اجرای سفارشات
ارز پایه
USD ،EUR ،GLD
حداقل سرمایه مدیر
500 USD، 500 EUR، 500 GLD
حداقل میزان سرمایه گذاری
10 GLD 10 ،EUR 10 ،USD
لوریج
شناور: 1:5001–1:25
ابزار
44 جفت ارز، 2 فلز گرانبها،  3 CFD برای کالا، 10 CFD برای شاخص‌های بورسی
تنظیمات اجرای سفارشات
ارز پایه
USD ،EUR ،GLD
حداقل سرمایه مدیر
500 USD، 500 EUR، 500 GLD
حداقل میزان سرمایه گذاری
10 GLD 10 ،EUR 10 ،USD
لوریج
ثابت: 1:1002
ابزار
44 جفت ارز، 2 فلز گرانبها،  3 CFD برای کالا، 10 CFD برای شاخص‌های بورسی
تنظیمات اجرای سفارشات
در دسترس نمی باشد

توجه!

  1. ین رول اور بانک از 23:55 تا 00:05 (به وقت EET) نقدینگی کاهش یافته و ممکن است اسپرد بالا رود و زمان پردازش به سفارشات مشتریان بیشتر شود.
  2. مشتریان مسلمان ما می توانند پرداخت بهره (Swap) در حساب‌های تجاری خود را قطع کنند. برای قطع این سرویس لازم است درخواست به ایمیل آدرس swapfree at alpari dot com ارسال شود و لازم است اسکن و یا تصویر مدرکی که مذهب شما در آن درج شده است و یا گواهی تعیین مذهب از اداره مربوطه، به این درخواست پیوست شود. فعال سازی سرویس Swap-free برای حساب‌های standard.mt4، ecn.mt4 و nano.mt4 در دسترس می‌باشند. این سرویس برای حساب‌های PAMM فعال نخواهد شد.

توضیحات:

  1. اندازه لوریج با توجه به مارجین الزامی تعیین می شود. اگر در روز جمعه طی 3 ساعت تا بسته شدن بازار در حساب های نوع pamm.standard عملیات تجاری و یا غیر تجاری انجام شود، در این صورت برای معاملات باز کردن و یا تمدید معاملات لوریج 1:100 تعیین خواهد شد (به غیر از معاملاتی که با لوریج در محدوده 1:100 - 1:25 باز شده‌اند). تا باز شدن جلسه روز بعد، لوریج با توجه به حجم معامله تنظیم می‌شود.
  2. برای ابزارهای تمام گروه های مارجین امکان افزایش لوریج از 1:100 تا 1:500 وجود دارد. برای افزایش لوریج فقط لازم است درخواست خود را به info at alpari dot comارسال کنید. هر درخواست به صورت جداگانه بررسی خواهد شد.
بازگشت به بالای صفحه