آلپاری 18 ساله شد!

مارجین الزامی

مارجین الزامی - این شرایط تعیین شده از طرف شرکت است که نشان می‌دهد چه مبلغی باید در حساب تجاری شما موجود باشد تا شما بتوانید پوزیشن های باز را حفظ کنید. در شرکت آلپاری مارجین الزامی برای تمام حساب‌ها از نوع 1 یکسان می‌باشند، اما لیست ابزار تجاری برای حساب‌ها متفاوت می‌باشند. با اطلاعات مفصل در مورد ابزار تجاری در دسترس را می‌توانید در صفحه شرایط تجاری آشنا شوید.

FX Majors

حداقل قیمت، USDحداقل قیمت، EURحداقل قیمت، GLDلوریجارزش گروی شناور، %
0–5,000,000
0–5,000,000
0–5,000,000
1:1000
0.1
5,000,0007,000,000
5,000,0007,000,000
5,000,0007,000,000
1:500
0.2
7,000,00012,000,000
7,000,00012,000,000
7,000,00012,000,000
1:200
0.5
12,000,00015,000,000
12,000,00015,000,000
12,000,00015,000,000
1:100
1
بالاتر از 15,000,000بالاتر از 15,000,000بالاتر از 15,000,000
1:25
4

FX Minors

حداقل قیمت، USDحداقل قیمت، EURحداقل قیمت، GLDلوریجارزش گروی شناور، %
0–3,500,000
0–3,500,000
0–3,500,000
1:1000
0.1
3,500,0007,000,000
3,500,0007,000,000
3,500,0007,000,000
1:500
0.2
7,000,00010,000,000
7,000,00010,000,000
7,000,00010,000,000
1:200
0.5
10,000,00015,000,000
10,000,00015,000,000
10,000,00015,000,000
1:100
1
بالاتر از 15,000,000بالاتر از 15,000,000بالاتر از 15,000,000
1:25
4

FX Exotics

حداقل قیمت، USDحداقل قیمت، EURحداقل قیمت، GLDلوریجارزش گروی شناور، %
0–2,500,000
0–2,500,000
0–2,500,000
1:500
0.2
2,500,0003,500,000
2,500,0003,500,000
2,500,0003,500,000
1:200
0.5
3,500,0005,000,000
3,500,0005,000,000
3,500,0005,000,000
1:100
1
بالاتر از 5,000,000بالاتر از 5,000,000بالاتر از 5,000,000
1:25
4

FX RUB

حداقل قیمت، USDحداقل قیمت، EURحداقل قیمت، GLDلوریجارزش گروی شناور، %
0–2,500,000
0–2,500,000
0–2,500,000
1:100
1
2,500,0003,500,000
2,500,0003,500,000
2,500,0003,500,000
1:50
2
3,500,0005,000,000
3,500,0005,000,000
3,500,0005,000,000
1:25
4
بالاتر از 5,000,000بالاتر از 5,000,000بالاتر از 5,000,000
1:10
10

Spot Metals

حداقل قیمت، USDحداقل قیمت، EURحداقل قیمت، GLDلوریجارزش گروی شناور، %
0–3,500,000
0–3,500,000
0–3,500,000
1:500
0.2
3,500,0005,000,000
3,500,0005,000,000
3,500,0005,000,000
1:200
0.5
5,000,00010,000,000
5,000,00010,000,000
5,000,00010,000,000
1:100
1
10,000,00015,000,000
10,000,00015,000,000
10,000,00015,000,000
1:50
2
بالاتر از 15,000,000بالاتر از 15,000,000بالاتر از 15,000,000
1:25
4

FX Special

حداقل قیمت، USDحداقل قیمت، EURحداقل قیمت، GLDلوریجارزش گروی شناور، %
هر نرخ معامله هر نرخ معامله هر نرخ معامله
1:25
4

Cross Metals

حداقل قیمت، USDحداقل قیمت، EURحداقل قیمت، GLDلوریجارزش گروی شناور، %
هر نرخ معامله هر نرخ معامله هر نرخ معامله
1:25
4

CFD برای فیوچرها

نمادناممارجین، %
BRNUK Brent (Spot)3
NGUS Natural Gas (Spot)4
WTIUS Crude (Spot)3

CFD برای شاخص‌های بورسی

نمادناممارجین، %
CAC 40France 403
ASX 200Australia 2002
DAX 30Germany 303
FTSE 100UK 1003
HSI 50Hong Kong 503
IBEX 35Spain 353
NIKK 225Japan 2252
NQ 100US Tech 1002
SPX 500US SPX 5001.5
STOXX 50Europe 503

Cryptocurrency CFDs

حداقل قیمت، USDحداقل قیمت، EURحداقل قیمت، GLDارزش گروی شناور، %
0–50,000
0–50,000
0–40,000
10
50,000100,000
50,000100,000
40,00080,000
25
بالاتر از 100,000بالاتر از 100,000بالاتر از 80,00050

توجه!

  • در حساب های nano.mt4 لوریج ثابت اعمال می شود، شما می توانید این لوریج را در کابین شخصی خود در بخش بررسی حساب تغییر دهید. مارجین الزامی بر اساس میزان لوریج انتخاب شده محاسبه می شود.
  • برای حفظ مقدار مارجین مورد نیاز در حساب شما باید بودجه کافی باشد. در غیر این صورت موقعیت‌های باز در حساب تجاری شما ممکن است بسته شوند.
  • برای حساب‌های آموزشی مارجین الزامی مانند حساب‌های تجاری همان توع هستند.
  • برای هر گروه از ابزار تجاری (FX Majors, FX Minors, FX Exotics, FX Special, Spot Metals) مارجین الزامی جدا تعیین می‌شود. تغییر لوریج برای هر گروه به طور مستقل انجام می‌شود
  • برای تمام حساب‌ها بغیر حساب‌های nano.mt4 طیف تغییر لوریج از 1:1 تا 1:1000می‌باشد.
  • در حساب‌های standard.mt4 و pamm.standard.mt4 قراردادهای آتی CFD به عنوان اندکاتور ارائه می‌شوند و معامله با آنها در دسترس نمی‌باشد.

توضیحات:

  1. بغیر از nano.mt4.
بازگشت به بالای صفحه