آلپاری 18 ساله شد!

واریز وجه با کارت اعتباری از طریق (پرداخت با یک کلیک) One-Click Payment

شما می‌توانید با یک کلیک با کارت‌های 1Visa (از جملهVisa Electron) و MasterCard با استفاده از پرداخت‌های به USD و EUR از قبل ذخیره شده، واریز وجه انجام دهید.

واریز وجه با کارت اعتباری از طریق (پرداخت با یک کلیک) One-Click Payment

مدت زمان

مبلغ واریزی معمولا بلافاصله (کمتر از یک روز کاری بعد از رسیدن وجه به حساب شرکت آلپاری) به حساب مشتری در آلپاری منتقل می‌شوند

هزینه های شما

2.5 % از مبلغ واریزی

لیست مدارک

برای انجام پرداخت شما باید مدارک زیر را به مرکز پردازش بفرستید:

 • اسکن و یا عکس پاسپورت صاحب کارت
 • اسکن و یا عکس کارت اعتباری، اگر دارنده کارت شخص غیر حقوقی است.در روی اصلی کارت, نام و نام خانوادگی دارنده کارت, تاریخ اعتبار کارت و بانک صادر کننده و همچنین 6 عدد اول و 4 عدد آخر باید واضح باشند. بقیه اعداد باید پنهان باشند. در پشت کارت - امضا باید واضح باشد. کدهای CVC2 / CVV2 باید حتما پنهان باشند. نمونه پر کردن.
 • برای کارتهای بدون نام و یا کارتهای مجازی - اسکن نامه رسمی (تصدیق) هویت دارنده کارت از بانک صادر کننده کارت. در نامه باید نام و نام خانوادگی شما، شماره کارت و مهر بانک صادر کننده باشد.

اگر از چند کارت اعتباری استفاده می‌شود، اسکن و یا عکس آنها فقط یکبار ارسال می‌شود.

شما می‌توانید مدارک را در کابین شخصی در بخش «اطلاعات شخصی» وارد کنید.

ترتیب کار

 • اولین واریز با کارت اعتباری

  1. در کابین شخصی در بخش «واریز و برداشت وجه» روش «با کارت اعتباری از طریق One-Click Payment» را انتخاب کرده و فرم ارائه شده را پر کنید.
  2. شما به مرکز پردازش انتقال خواهید یافت. بعد از پر کردن تمام زمینه ها دکمه «واریز» را کلیک کنید.
  3. وقتی در بخش «تاریخچه انتقال وجه» در خواست شما وضعیت «انجام شد» را گرفت، ترمینال تجاری را باز کرده ومطمئن شوید که وجه به حساب رسیده است.
 • پرداخت مجدد

  1. در کابین شخصی در بخش «واریز و برداشت وجه» روش «با کارت اعتباری از طریق One-Click Payment» را انتخاب کرده و در لیست ارائه شده شماره کارت اعتباری خود را انتخاب کرده و مبلغ واریزی را وارد کنید.
  2. پس از تایید اطلاعات پرداخت دکمه «انتقال وجه» را کلیک کنید. انتقال انجام خواهد شد.
  3. وقتی در بخش «تاریخچه انتقال وجه» در خواست شما وضعیت «انجام شد» را گرفت، ترمینال تجاری را باز کرده ومطمئن شوید که وجه به حساب رسیده است.

اطلاعات مهم

لطفا هنگام انجام انتقال به شرایط زیر توجه کنید:

 • مشتریانی که در کابین شخصی شان روش واریز با کارت اعتباری از طریق «One-Click Payment» در دسترس می‌باشد، می‌توانند از این سرویس استفاده کنند.
 • برای استفاده از چند کارت اعتباری برای واریز از طریق یک کلیک، گزینه «اضافه کردن کارت اعتباری» را در بخش شماره کارت برای «One-Click Payment» کلیک کنید.
 • با استفاده از کارت اعتباری فقط به حساب دارنده کارت اعتباری در آلپاری واریز وجه خواهد شد.
 • وجه واریز شده از کارت‌های اعتباری به حساب شخصی جدا، که بصورت خودکار و با ارز پایه USD / EUR / RUR باز خواهد شد، انتقال می‌یابد.
 • برای واریز به سپرده از طریق کارت‌های اعتباری، برداشت‌های آتی وجه فقط به حساب بانکی مشتری صورت می‌گیرد و یا به حساب دیگر او در آلپاری انتقال خواهد یافت.

توضیحات:

 1. واریز به سپرده از طریق کارتهای اعتباری VISA Electron در صورت وجود کد CVV2 امکان‌ پذیر می‌باشند.از بانک صادر کننده کارت، امکان پرداخت های از راه دور توسط این کارت‌ها را بپرسد اگر این امکان موجود می‌باشد، می‌توانید از این کارت برای واریز وجه استفاده کنید.
بازگشت به بالای صفحه