آلپاری 18 ساله شد!

ایده‌های سرمایه گذاری

راه حل‌های سرمایه گذاری آماده ما، توسط متخصصان با تجربه تنظیم شده‌اند و امکان سرمایه‌گذاری موثر را حتی برای سرمایه گذاران مبتدی فراهم می‌سازند. محصولات ساختاری از سطح حفاظت سرمایه بالایی برخوردارند و با این حال بازده سالیانه آنها تا 200% می‌باشد.

iRobot

بازده بالقوه
طی یک سال
%56

سایبورگ با بازده بالا

سرمایه گذاری از USD 6,900
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/03/16

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

Best Buy

بازده بالقوه
طی یک سال
%79

خرید "بهترین خرید"

سرمایه گذاری از USD 5,400
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/03/16

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

Royal Caribbean Cruises

بازده بالقوه
طی یک سال
%74

کروز برای سود

سرمایه گذاری از USD 9,900
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/03/16

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

Check Point Software Technologies

بازده بالقوه
طی یک سال
%20

سودٱوری امنیت سایبری

سرمایه گذاری از USD 7,000
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/04/20

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

Discover Financial Services

بازده بالقوه
طی یک سال
%45

کارت پر سود

سرمایه گذاری از USD 5,500
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/04/20

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

TripAdvisor

بازده بالقوه
طی یک سال
%40

در جستجوی گنج با TripAdvisor

سرمایه گذاری از USD 4,500
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/03/16

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

Ferrari

بازده بالقوه
طی یک سال
%55

سرعت افزایش درآمد خود را با Ferrari بالا ببرید

سرمایه گذاری از USD 7,600
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/03/16

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

Gilead Sciences

بازده بالقوه
طی یک سال
%145

واکسن پولداری با Gilead Sciences

سرمایه گذاری از USD 3,800
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/03/16

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

Starbucks

بازده بالقوه
طی یک سال
%74

Starbucks مانند قهوه درآمد شما را هوشیار خواهد کرد

سرمایه گذاری از USD 3,700
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/04/20

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

General Motors

بازده بالقوه
طی یک سال
%113

سرعت کسب درآمد بالا با General Motors

سرمایه گذاری از USD 3,100
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/03/16

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

Mylan

بازده بالقوه
طی یک سال
%72

با افزایش سهام شرکت داروسازی Mylan درآمد کسب کنید

سرمایه گذاری از USD 3,200
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/04/20

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

Norfolk Southern

بازده بالقوه
طی یک سال
%46

کسب بازده پایدار با Norfolk

سرمایه گذاری از USD 7,700
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/03/16

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

Fitbit

بازده بالقوه
طی یک سال
%90

Wind Up the Clocks of Returns

سرمایه گذاری از USD 3,700
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/05/18

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

Pfizer

بازده بالقوه
طی یک سال
%40

Immunization from Poverty

سرمایه گذاری از USD 4,000
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/03/16

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

Nike

بازده بالقوه
طی یک سال
%61

بیشترین سود را از ورزش و سهام شرکت Nike ببرید

سرمایه گذاری از USD 3,500
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/04/20

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

VanEck Vectors Agribusiness ETF

بازده بالقوه
طی یک سال
%78

برداشت غنی داشته باشید

سرمایه گذاری از USD 4,100
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/05/18

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

Cisco Systems Inc.

بازده بالقوه
طی یک سال
%33

شرکت Cisco ابر قدرت صنعت IT مواظب سود شما خواهد بود

سرمایه گذاری از USD 3,800
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/03/16

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

GoPro Inc

بازده بالقوه
طی یک سال
%75

شرکت GoPro: چشم اندازی وسیع به آینده

سرمایه گذاری از USD 3,700
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/04/20

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

AngloGold Ashanti

بازده بالقوه
طی یک سال
%43

با شرکت AngloGold طلایی شوید

سرمایه گذاری از USD 4,500
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/04/20

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

Health Care Select Sector SPDR Fund

بازده بالقوه
طی یک سال
%49

میلیون‌ها دلار در بهداشت و درمان

سرمایه گذاری از USD 4,700
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/03/16

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

Electronic Arts

بازده بالقوه
طی یک سال
%40

ایده سرمایه گذاری در رشد سهام شرکت Electronic Arts - EA

سرمایه گذاری از USD 8,700
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/03/16

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

Carpenter Technology

بازده بالقوه
طی یک سال
%101

از طریق برنامه‌های بلند مدت آمریکا کسب درآمد کنید

سرمایه گذاری از USD 4,300
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/03/16

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

بازده بالقوه
طی یک سال
%49

سقوط شاخص های بازارهای در حال توسعه

سرمایه گذاری از USD 4,000
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/03/16

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

Huntington Bancshares Inc

بازده بالقوه
طی یک سال
%94

با توسعه بانک سود بیشتری کسب کنید

سرمایه گذاری از USD 3,900
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/04/20

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

China Mobile Ltd

بازده بالقوه
طی یک سال
%79

چین همیشه در دسترس است.

سرمایه گذاری از USD 4,700
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/03/16

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

China Petroleum and Chemical Corporation

بازده بالقوه
طی یک سال
%57

رشد سهام شرکت Sinopec Corporation

سرمایه گذاری از USD 4,700
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/04/20

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

MasterCard Incorporated (MA)

بازده بالقوه
طی یک سال
%72

تکنولوژی МasterCard سودآور است

سرمایه گذاری از USD 8,200
مدت زمان سرمایه گذاری از: 2018/04/20

سطح حفاظت از سرمایه: 90%

اطلاعات بیشتر

سرمایه گذاری

می‌خواهید پارامترهای شخصی برای سرمایه‌گذاری داشته باشید؟

با استفاده از طراح ما محصول ساختاری شخصی بسازید!

ایجاد محصول ساختاری

چگونگی سرمایه گذاری در محصولات ساختاری

 • ثبت نام کابین شخصی
 • در کابین شخصی با هر روش مناسبی
  به حساب شخصی خود وجوه واریز کنید.
 • در محصول ساختاری منتخب با انتقال وجوه
  از حساب شخصی، سرمایه گذاری کنید.
سرمایه گذاری

بازده محصولات ساختاری در سال‌های گذشته

شرایط شخصی برای سرمایه گذاری

با استفاده از طراح شما می‌توانید محصول سرمایه گذاری شخصی تشکیل دهید

اطلاعات بیشتر

برای دریافت بهترین شرایط سرمایه گذاری با متخصصان شرکت آلپاری تماس بگیرید

دوشنبه - جمعه؛ 19:00-06:00

توجه!

 • بازده ایده‌های سرمایه گذاری که در مثال‌ها بررسی شده‌اند و همچنین نتایج بدست آمده در گذشته تضمینی برای کسب درآمد در آینده نمی‌باشند.
 • تمام محصولات به روبل روسیه و دلار امریکا قیمت خورده‌اند.
 • کارمزد ساختن محصولات ساختاری 2% از قیمت دارایی‌ها می‌باشد و زمان بازخرید محصول کسر می‌شود.
 • بازده بالقوه به درصد سالیانه نشان داده شده‌اند.
 • ایده‌های سرمایه گذاری ارائه شده در این صفحه فقط برای راهنمایی و آشنایی هستند و توصیه‌ای برای سرمایه گذاری نمی‌باشند و به هیچ وجه دستورالعملی برای کار در بازارهای مالی نمی‌باشند. شرکت آلپاری هیچ مسئولیتی نسبت به خسارت‌های مستقیم و یا غیر مستقیم (دیگر خسارت‌ها) که بر اساس این اطلاعات ایجاد شده‌اند، قبول نمی‌کند.
 • ایده‌های سرمایه گذاری توسط نویسندگان ارائه شده‌ است. سبک املا و گرامر آن ویرایش نشده‌ است.
بازگشت به بالای صفحه