آلپاری 19 ساله شد!

حسابرسی سرویس حساب‌ PAMM

به عنوان بناینگذار سرویس حساب‌های PAMM، ما علاقمندیم کیفیت خدمات ما همیشه در بالاترین سطح باشد. به همین منظور سرویس حساب‌های PAMM به طور منظم تصدیق می‌شود.

بازرسی‌

شرکت Tilly Russaudit

حسابرسی سرویس حساب های PAMM توسط شرکت Baker Tilly Russaudit انجام می‌شود. این شرکت بخشی از بزرگترین شرکت‌های شبکه‌ای بین المللی حسابرسی به نام Baker Tilly International می باشد. این شرکت در زمینه مشاوره مدیریت و مشاوره بازار 20 سال تجربه کار دارد. شرکت Baker Tilly Russaudit عضو 5 شرکت برتر حسابرسی IPO و عضو 10 شرکت برتر مشاوره سرمایه گذاری در روسیه می باشد.

نتیایج بررسی‌های تطابق

حسابرسی‌های انجام شده، نشان داند که تمامی مدیران حساب‌های PAMM، که هنگام انجام حسابرسی‌ها در لیست رتبه بندی حساب های PAMM بودند، هنگام ثبت نام مجموعه کامل اسناد و مطابق با الزامات شرکت در اختیار آن گذاشته بودند. شاخص‌های کلیدی حساب‌های PAMM در لیست رتبه بندی با شاخص‌های سیستم های داخلی شرکت آلپاری مطابقت دارند.

شما می توانید نتایج کامل حسابرسی‌ها و بازرسی‌ها را در صفحه گزارشات رسمی مشاهده نمائید.

چرا حسابرسی لازم است؟

بررسی تطابق می تواند تقلب های احتمالی در استفاده از حساب‌های PAMM و یا هر گونه فعالیت جعلی چه از طرف مدیران و چه از طرف سرمایه گذاران را آشکار سازد. علاوه بر این تمام اعداد و محاسبات سایت تجزیه و تحلیل شده و به کاربران این سرویس اجازه می دهد کاملاً به این سرویس اعتماد داشته باشند.

اطلاعاتی که طی بازرسی تجزیه و تحلیل می شود

  • اطلاعات ارائه شده توسط مدیران حساب‌های PAMM از لیست رتبه بندی.
    تمام اسناد ارائه شده توسط مدیران و همچنین تصدیق اطلاعات در این مدارک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
  • تصحیح شاخص‌های کلیدی سرویس حساب های PAMM نشان داده شده در سایت.
    شاخص‌هایی مانند بازده، میزان سرمایه گذاری و تعداد سرمایه گذاران بررسی می‌شوند.

شما می توانید از لیست رتبه بندی حساب‌های PAMM مدیر مد نظر خود را انتخاب کرده و از دقت و صحت اطلاعات ارائه شده اطمینان خاطر داشته باشید.

علاوه بر این واریز و برداشت وجه در حساب‌های سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران که در ترکیب حساب‌های PAMM هستند نیز بررسی می شود.

لیست 10 حساب برتر

از لحاظ بازده

13.45 %

طی یک هفته

372.12 %

طی تمام مدت فعالیت

14,584 USD

در مدیریت

11.41 %

طی یک هفته

189.86 %

طی تمام مدت فعالیت

4,981 USD

در مدیریت

11.06 %

طی یک هفته

288.24 %

طی تمام مدت فعالیت

3,026 USD

در مدیریت

Night Owl

Medium risk

8.61 %

طی یک هفته

1,457.70 %

طی تمام مدت فعالیت

48,852 USD

در مدیریت

7.54 %

طی یک هفته

524.96 %

طی تمام مدت فعالیت

84,962 USD

در مدیریت

5.18 %

طی یک هفته

377.96 %

طی تمام مدت فعالیت

8,750 USD

در مدیریت

4.75 %

طی یک هفته

163.66 %

طی تمام مدت فعالیت

18,258 USD

در مدیریت

4.01 %

طی یک هفته

260.01 %

طی تمام مدت فعالیت

15,284 USD

در مدیریت

3.91 %

طی یک هفته

203.25 %

طی تمام مدت فعالیت

1,176 USD

در مدیریت

3.74 %

طی یک هفته

418.70 %

طی تمام مدت فعالیت

31,098 USD

در مدیریت

از لحاظ محبوبیت

Lucky Pound

Breakout trading

2781

سرمایه‌گذاران

2,322.36 %

طی تمام مدت فعالیت

569,605 USD

در مدیریت

2599

سرمایه‌گذاران

1,901.66 %

طی تمام مدت فعالیت

250,145 USD

در مدیریت

Cobalt

кобальт

2571

سرمایه‌گذاران

1,384.22 %

طی تمام مدت فعالیت

433,034 USD

در مدیریت

2180

سرمایه‌گذاران

1,261.65 %

طی تمام مدت فعالیت

346,568 USD

در مدیریت

PEKOPDCMEH

Variety RUB

1613

سرمایه‌گذاران

10,655.57 %

طی تمام مدت فعالیت

8,522,232 RUR

در مدیریت

Second way

Impulse

1530

سرمایه‌گذاران

333.34 %

طی تمام مدت فعالیت

221,506 USD

در مدیریت

Moriarti

support lines

1326

سرمایه‌گذاران

27,406.39 %

طی تمام مدت فعالیت

217,255 USD

در مدیریت

993

سرمایه‌گذاران

476.98 %

طی تمام مدت فعالیت

155,090 USD

در مدیریت

989

سرمایه‌گذاران

382.27 %

طی تمام مدت فعالیت

435,565 USD

در مدیریت

957

سرمایه‌گذاران

1,324.09 %

طی تمام مدت فعالیت

454,240 USD

در مدیریت

از سرمایه خود بیشترین استفاده را کنید

ما مراقب ایمنی آنها خواهیم بود.

سرمایه گذاری در حساب‌های PAMM
بازگشت به بالای صفحه