آلپاری 18 ساله شد!

حسابرسی سرویس حساب‌ PAMM

به عنوان بناینگذار سرویس حساب‌های PAMM، ما علاقمندیم کیفیت خدمات ما همیشه در بالاترین سطح باشد. به همین منظور سرویس حساب‌های PAMM به طور منظم تصدیق می‌شود.

بازرسی‌

شرکت Tilly Russaudit

حسابرسی سرویس حساب های PAMM توسط شرکت Baker Tilly Russaudit انجام می‌شود. این شرکت بخشی از بزرگترین شرکت‌های شبکه‌ای بین المللی حسابرسی به نام Baker Tilly International می باشد. این شرکت در زمینه مشاوره مدیریت و مشاوره بازار 20 سال تجربه کار دارد. شرکت Baker Tilly Russaudit عضو 5 شرکت برتر حسابرسی IPO و عضو 10 شرکت برتر مشاوره سرمایه گذاری در روسیه می باشد.

نتیایج بررسی‌های تطابق

حسابرسی‌های انجام شده، نشان داند که تمامی مدیران حساب‌های PAMM، که هنگام انجام حسابرسی‌ها در لیست رتبه بندی حساب های PAMM بودند، هنگام ثبت نام مجموعه کامل اسناد و مطابق با الزامات شرکت در اختیار آن گذاشته بودند. شاخص‌های کلیدی حساب‌های PAMM در لیست رتبه بندی با شاخص‌های سیستم های داخلی شرکت آلپاری مطابقت دارند.

شما می توانید نتایج کامل حسابرسی‌ها و بازرسی‌ها را در صفحه گزارشات رسمی مشاهده نمائید.

چرا حسابرسی لازم است؟

بررسی تطابق می تواند تقلب های احتمالی در استفاده از حساب‌های PAMM و یا هر گونه فعالیت جعلی چه از طرف مدیران و چه از طرف سرمایه گذاران را آشکار سازد. علاوه بر این تمام اعداد و محاسبات سایت تجزیه و تحلیل شده و به کاربران این سرویس اجازه می دهد کاملاً به این سرویس اعتماد داشته باشند.

اطلاعاتی که طی بازرسی تجزیه و تحلیل می شود

  • اطلاعات ارائه شده توسط مدیران حساب‌های PAMM از لیست رتبه بندی.
    تمام اسناد ارائه شده توسط مدیران و همچنین تصدیق اطلاعات در این مدارک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
  • تصحیح شاخص‌های کلیدی سرویس حساب های PAMM نشان داده شده در سایت.
    شاخص‌هایی مانند بازده، میزان سرمایه گذاری و تعداد سرمایه گذاران بررسی می‌شوند.

شما می توانید از لیست رتبه بندی حساب‌های PAMM مدیر مد نظر خود را انتخاب کرده و از دقت و صحت اطلاعات ارائه شده اطمینان خاطر داشته باشید.

علاوه بر این واریز و برداشت وجه در حساب‌های سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران که در ترکیب حساب‌های PAMM هستند نیز بررسی می شود.

لیست 10 حساب برتر

از لحاظ بازده

Uspexx

together

22.02 %

طی یک هفته

5 346.36 %

طی تمام مدت فعالیت

192 202 USD

د مدیریت

20.21 %

طی یک هفته

226.28 %

طی تمام مدت فعالیت

11 768 USD

د مدیریت

18.13 %

طی یک هفته

342.17 %

طی تمام مدت فعالیت

133 014 USD

د مدیریت

17.04 %

طی یک هفته

3 470.78 %

طی تمام مدت فعالیت

36 136 EUR

د مدیریت

16.20 %

طی یک هفته

853.51 %

طی تمام مدت فعالیت

11 880 USD

د مدیریت

15.14 %

طی یک هفته

697.90 %

طی تمام مدت فعالیت

2 383 605 RUR

د مدیریت

14.60 %

طی یک هفته

644.02 %

طی تمام مدت فعالیت

30 467 USD

د مدیریت

14.50 %

طی یک هفته

2 444.35 %

طی تمام مدت فعالیت

3 189 475 RUR

د مدیریت

13.34 %

طی یک هفته

2 042.16 %

طی تمام مدت فعالیت

60 294 USD

د مدیریت

Zapad

low risk

11.47 %

طی یک هفته

2 327.49 %

طی تمام مدت فعالیت

126 615 USD

د مدیریت

از لحاظ محبوبیت

Lucky Pound

Breakout Trading

3931

سرمایه‌گذاران

2 092.02 %

طی تمام مدت فعالیت

938 727 USD

د مدیریت

Zapad

low risk

2019

سرمایه‌گذاران

2 327.49 %

طی تمام مدت فعالیت

126 615 USD

د مدیریت

Uspexx

together

1939

سرمایه‌گذاران

5 346.36 %

طی تمام مدت فعالیت

192 202 USD

د مدیریت

Cobalt

кобальт

1817

سرمایه‌گذاران

857.01 %

طی تمام مدت فعالیت

292 669 USD

د مدیریت

1694

سرمایه‌گذاران

1 569.10 %

طی تمام مدت فعالیت

149 252 USD

د مدیریت

1662

سرمایه‌گذاران

287.91 %

طی تمام مدت فعالیت

194 745 USD

د مدیریت

Samurayi

Navaleon+ichimoku

1578

سرمایه‌گذاران

2 121.48 %

طی تمام مدت فعالیت

197 707 USD

د مدیریت

PEKOPDCMEH

Variety RUB

1258

سرمایه‌گذاران

9 139.70 %

طی تمام مدت فعالیت

5 794 892 RUR

د مدیریت

826

سرمایه‌گذاران

206.79 %

طی تمام مدت فعالیت

57 008 USD

د مدیریت

740

سرمایه‌گذاران

342.17 %

طی تمام مدت فعالیت

133 014 USD

د مدیریت

از سرمایه خود بیشترین استفاده را کنید

ما مراقب ایمنی آنها خواهیم بود.

سرمایه گذاری در حساب‌های PAMM
بازگشت به بالای صفحه