آلپاری 18 ساله شد!

حسابرسی سرویس حساب‌ PAMM

به عنوان بناینگذار سرویس حساب‌های PAMM، ما علاقمندیم کیفیت خدمات ما همیشه در بالاترین سطح باشد. به همین منظور سرویس حساب‌های PAMM به طور منظم تصدیق می‌شود.

بازرسی‌

شرکت Tilly Russaudit

حسابرسی سرویس حساب های PAMM توسط شرکت Baker Tilly Russaudit انجام می‌شود. این شرکت بخشی از بزرگترین شرکت‌های شبکه‌ای بین المللی حسابرسی به نام Baker Tilly International می باشد. این شرکت در زمینه مشاوره مدیریت و مشاوره بازار 20 سال تجربه کار دارد. شرکت Baker Tilly Russaudit عضو 5 شرکت برتر حسابرسی IPO و عضو 10 شرکت برتر مشاوره سرمایه گذاری در روسیه می باشد.

نتیایج بررسی‌های تطابق

حسابرسی‌های انجام شده، نشان داند که تمامی مدیران حساب‌های PAMM، که هنگام انجام حسابرسی‌ها در لیست رتبه بندی حساب های PAMM بودند، هنگام ثبت نام مجموعه کامل اسناد و مطابق با الزامات شرکت در اختیار آن گذاشته بودند. شاخص‌های کلیدی حساب‌های PAMM در لیست رتبه بندی با شاخص‌های سیستم های داخلی شرکت آلپاری مطابقت دارند.

شما می توانید نتایج کامل حسابرسی‌ها و بازرسی‌ها را در صفحه گزارشات رسمی مشاهده نمائید.

چرا حسابرسی لازم است؟

بررسی تطابق می تواند تقلب های احتمالی در استفاده از حساب‌های PAMM و یا هر گونه فعالیت جعلی چه از طرف مدیران و چه از طرف سرمایه گذاران را آشکار سازد. علاوه بر این تمام اعداد و محاسبات سایت تجزیه و تحلیل شده و به کاربران این سرویس اجازه می دهد کاملاً به این سرویس اعتماد داشته باشند.

اطلاعاتی که طی بازرسی تجزیه و تحلیل می شود

  • اطلاعات ارائه شده توسط مدیران حساب‌های PAMM از لیست رتبه بندی.
    تمام اسناد ارائه شده توسط مدیران و همچنین تصدیق اطلاعات در این مدارک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
  • تصحیح شاخص‌های کلیدی سرویس حساب های PAMM نشان داده شده در سایت.
    شاخص‌هایی مانند بازده، میزان سرمایه گذاری و تعداد سرمایه گذاران بررسی می‌شوند.

شما می توانید از لیست رتبه بندی حساب‌های PAMM مدیر مد نظر خود را انتخاب کرده و از دقت و صحت اطلاعات ارائه شده اطمینان خاطر داشته باشید.

علاوه بر این واریز و برداشت وجه در حساب‌های سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران که در ترکیب حساب‌های PAMM هستند نیز بررسی می شود.

لیست 10 حساب برتر

از لحاظ بازده

Night Owl

Medium risk

30.17 %

طی یک هفته

793.18 %

طی تمام مدت فعالیت

12 952 USD

در مدیریت

23.78 %

طی یک هفته

224.40 %

طی تمام مدت فعالیت

8 706 USD

در مدیریت

17.54 %

طی یک هفته

577.43 %

طی تمام مدت فعالیت

9 356 USD

در مدیریت

12.79 %

طی یک هفته

162.34 %

طی تمام مدت فعالیت

2 332 USD

در مدیریت

12.02 %

طی یک هفته

1 374.89 %

طی تمام مدت فعالیت

1 543 276 RUR

در مدیریت

11.91 %

طی یک هفته

1 172.80 %

طی تمام مدت فعالیت

21 888 USD

در مدیریت

Income and Prosperity

Среднесрочная торговля

11.46 %

طی یک هفته

209.20 %

طی تمام مدت فعالیت

24 080 USD

در مدیریت

10.13 %

طی یک هفته

139.98 %

طی تمام مدت فعالیت

1 809 USD

در مدیریت

7.35 %

طی یک هفته

795.76 %

طی تمام مدت فعالیت

471 008 RUR

در مدیریت

Trustmebaby

торговля 23.10

7.04 %

طی یک هفته

7 570.10 %

طی تمام مدت فعالیت

212 755 USD

در مدیریت

از لحاظ محبوبیت

Lucky Pound

The Best

3752

سرمایه‌گذاران

2 161.54 %

طی تمام مدت فعالیت

969 281 USD

در مدیریت

2346

سرمایه‌گذاران

1 934.51 %

طی تمام مدت فعالیت

256 448 USD

در مدیریت

2262

سرمایه‌گذاران

33 360.16 %

طی تمام مدت فعالیت

455 929 USD

در مدیریت

2089

سرمایه‌گذاران

378.83 %

طی تمام مدت فعالیت

299 150 USD

در مدیریت

PEKOPDCMEH

Variety RUB

1921

سرمایه‌گذاران

10 237.23 %

طی تمام مدت فعالیت

12 283 893 RUR

در مدیریت

Cobalt

кобальт

1812

سرمایه‌گذاران

810.18 %

طی تمام مدت فعالیت

286 270 USD

در مدیریت

Moriarti

support lines

1526

سرمایه‌گذاران

21 508.44 %

طی تمام مدت فعالیت

237 626 USD

در مدیریت

Trustoff-2

старая добрая стратегия

1205

سرمایه‌گذاران

468.80 %

طی تمام مدت فعالیت

430 276 USD

در مدیریت

Avp555

hermes_x2

1184

سرمایه‌گذاران

2 683.05 %

طی تمام مدت فعالیت

240 801 USD

در مدیریت

CHIEF

Two robots

1092

سرمایه‌گذاران

861.18 %

طی تمام مدت فعالیت

124 182 USD

در مدیریت

از سرمایه خود بیشترین استفاده را کنید

ما مراقب ایمنی آنها خواهیم بود.

سرمایه گذاری در حساب‌های PAMM
بازگشت به بالای صفحه