آلپاری 18 ساله شد!
صفحه اصلی

حسابرسی سرویس حساب‌ PAMM

به عنوان بناینگذار سرویس حساب‌های PAMM، ما علاقمندیم کیفیت خدمات ما همیشه در بالاترین سطح باشد. به همین منظور سرویس حساب‌های PAMM به طور منظم تصدیق می‌شود.

بازرسی‌

شرکت Tilly Russaudit

حسابرسی سرویس حساب های PAMM توسط شرکت Baker Tilly Russaudit انجام می‌شود. این شرکت بخشی از بزرگترین شرکت‌های شبکه‌ای بین المللی حسابرسی به نام Baker Tilly International می باشد. این شرکت در زمینه مشاوره مدیریت و مشاوره بازار 20 سال تجربه کار دارد. شرکت Baker Tilly Russaudit عضو 5 شرکت برتر حسابرسی IPO و عضو 10 شرکت برتر مشاوره سرمایه گذاری در روسیه می باشد.

نتیایج بررسی‌های تطابق

حسابرسی‌های انجام شده، نشان داند که تمامی مدیران حساب‌های PAMM، که هنگام انجام حسابرسی‌ها در لیست رتبه بندی حساب های PAMM بودند، هنگام ثبت نام مجموعه کامل اسناد و مطابق با الزامات شرکت در اختیار آن گذاشته بودند. شاخص‌های کلیدی حساب‌های PAMM در لیست رتبه بندی با شاخص‌های سیستم های داخلی شرکت آلپاری مطابقت دارند.

شما می توانید نتایج کامل حسابرسی‌ها و بازرسی‌ها را در صفحه گزارشات رسمی مشاهده نمائید.

چرا حسابرسی لازم است؟

بررسی تطابق می تواند تقلب های احتمالی در استفاده از حساب‌های PAMM و یا هر گونه فعالیت جعلی چه از طرف مدیران و چه از طرف سرمایه گذاران را آشکار سازد. علاوه بر این تمام اعداد و محاسبات سایت تجزیه و تحلیل شده و به کاربران این سرویس اجازه می دهد کاملاً به این سرویس اعتماد داشته باشند.

اطلاعاتی که طی بازرسی تجزیه و تحلیل می شود

  • اطلاعات ارائه شده توسط مدیران حساب‌های PAMM از لیست رتبه بندی.
    تمام اسناد ارائه شده توسط مدیران و همچنین تصدیق اطلاعات در این مدارک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
  • تصحیح شاخص‌های کلیدی سرویس حساب های PAMM نشان داده شده در سایت.
    شاخص‌هایی مانند بازده، میزان سرمایه گذاری و تعداد سرمایه گذاران بررسی می‌شوند.

شما می توانید از لیست رتبه بندی حساب‌های PAMM مدیر مد نظر خود را انتخاب کرده و از دقت و صحت اطلاعات ارائه شده اطمینان خاطر داشته باشید.

علاوه بر این واریز و برداشت وجه در حساب‌های سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران که در ترکیب حساب‌های PAMM هستند نیز بررسی می شود.

لیست 10 حساب برتر

از لحاظ بازده

40.10 %

طی یک هفته

515.23 %

طی تمام مدت فعالیت

7 816 USD

د مدیریت

30.58 %

طی یک هفته

1 909.47 %

طی تمام مدت فعالیت

20 867 EUR

د مدیریت

Atlant Invest

ЧИТАТЬ ФОРУМ

23.98 %

طی یک هفته

1 163.36 %

طی تمام مدت فعالیت

4 677 USD

د مدیریت

18.98 %

طی یک هفته

417.80 %

طی تمام مدت فعالیت

10 272 USD

د مدیریت

MDA

RUB

16.58 %

طی یک هفته

1 729.93 %

طی تمام مدت فعالیت

1 285 462 RUR

د مدیریت

End

RUR

15.93 %

طی یک هفته

430.23 %

طی تمام مدت فعالیت

93 241 RUR

د مدیریت

Happy.USD

KEDR_TEAM

15.21 %

طی یک هفته

840.05 %

طی تمام مدت فعالیت

4 900 USD

د مدیریت

15.07 %

طی یک هفته

80.23 %

طی تمام مدت فعالیت

721 USD

د مدیریت

14.68 %

طی یک هفته

186.81 %

طی تمام مدت فعالیت

5 052 USD

د مدیریت

Only USDRUB

VSV Group

14.53 %

طی یک هفته

1 331.12 %

طی تمام مدت فعالیت

9 910 USD

د مدیریت

از لحاظ محبوبیت

Zapad

low risk

3130

سرمایه‌گذاران

3 480.67 %

طی تمام مدت فعالیت

456 570 USD

د مدیریت

Uspexx

together

2857

سرمایه‌گذاران

4 827.61 %

طی تمام مدت فعالیت

290 561 USD

د مدیریت

Samurayi

Navaleon+ichimoku

2565

سرمایه‌گذاران

3 855.39 %

طی تمام مدت فعالیت

552 502 USD

د مدیریت

Lucky Pound

Breakout Trading

2174

سرمایه‌گذاران

1 596.42 %

طی تمام مدت فعالیت

456 116 USD

د مدیریت

ST-INVEST

SMIRNOFF-INVEST

1641

سرمایه‌گذاران

1 913.49 %

طی تمام مدت فعالیت

410 083 USD

د مدیریت

A0-HEDGE

Long-Term Diversification

1503

سرمایه‌گذاران

692.26 %

طی تمام مدت فعالیت

356 679 USD

د مدیریت

1451

سرمایه‌گذاران

26 854.62 %

طی تمام مدت فعالیت

241 171 USD

د مدیریت

1387

سرمایه‌گذاران

1 455.88 %

طی تمام مدت فعالیت

109 857 USD

د مدیریت

Manticore

Dynamic

1280

سرمایه‌گذاران

8 322.84 %

طی تمام مدت فعالیت

175 309 USD

د مدیریت

1233

سرمایه‌گذاران

119.70 %

طی تمام مدت فعالیت

171 074 USD

د مدیریت

از سرمایه خود بیشترین استفاده را کنید

ما مراقب ایمنی آنها خواهیم بود.

سرمایه گذاری در حساب‌های PAMM
بازگشت به بالای صفحه