آلپاری 18 ساله شد!

سرمایه گذاری

افق‌های جدید برای سرمایه گذاری

راه حل‌های مطمئن برای کسانی که با تکنولوژی‌های نوین قدم برمی‌دارند.

سرمایه گذاری کردن
  • نوآور

  • حسابرسی شده
    توسط

    Baker Tilly Russaudit

از لحاظ بازده

Samurayi

Navaleon+ichimoku

31.90 %

طی یک هفته

2 614.89 %

طی تمام مدت فعالیت

238 260 USD

د مدیریت

11.30 %

طی یک هفته

286.93 %

طی تمام مدت فعالیت

3 830 USD

د مدیریت

Tenpercent

робот со стопами

8.63 %

طی یک هفته

368.68 %

طی تمام مدت فعالیت

1 398 558 RUR

د مدیریت

8.18 %

طی یک هفته

666.98 %

طی تمام مدت فعالیت

3 075 839 RUR

د مدیریت

7.69 %

طی یک هفته

615.63 %

طی تمام مدت فعالیت

44 995 USD

د مدیریت

از لحاظ محبوبیت

Lucky Pound

Breakout Trading

3821

سرمایه‌گذاران

2 092.01 %

طی تمام مدت فعالیت

923 311 USD

د مدیریت

2644

سرمایه‌گذاران

33 120.35 %

طی تمام مدت فعالیت

472 396 USD

د مدیریت

Zapad

low risk

2023

سرمایه‌گذاران

1 892.11 %

طی تمام مدت فعالیت

103 600 USD

د مدیریت

Uspexx

together

1944

سرمایه‌گذاران

3 695.06 %

طی تمام مدت فعالیت

135 755 USD

د مدیریت

1749

سرمایه‌گذاران

1 676.22 %

طی تمام مدت فعالیت

163 654 USD

د مدیریت

از لحاظ بازده

1 118.13 %

بازده کنونی

507

سرمایه‌گذاران

1سال 3 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

172.66 %

بازده کنونی

138

سرمایه‌گذاران

2 سال‌ 6 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

70.50 %

بازده کنونی

5

سرمایه‌گذاران

6 ماه‌ 23 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

GrowUp

Надежные управляющие.

62.45 %

بازده کنونی

108

سرمایه‌گذاران

1سال 10 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

Sunnich USD 2

оферта 0

53.12 %

بازده کنونی

22

سرمایه‌گذاران

10 ماه‌ 17 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

از لحاظ محبوبیت

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

GrowUp

Надежные управляющие.

درآمد بیشتری داشته باشید

در چهارچوب برنامه تشویقی Alpari Cashback به ازای سرمایه گذاری، مشتریان امتیاز دریافت خواهند کرد و آنها می‌توانند این امتیازات را به موجودی نقدی تبدیل کنند.
هرچه میزان سرمایه گذاری بیشتر باشد، امتیازات دریافتی نیز بیشتر خواهند بود!

ثبت نام

اطلاعات بیشتر

توجه!

  • درآمد، در گذشته کسب شده، ضمانتی برای کسب درآمد در آینده نیستند.
  • شرکت آلپاری سرویس حساب‌های PAMM را هم به مدیران و هم به سرمایه گذاران معرفی می‌کند و از طرفین قرارداد اعتمادی نمی‌باشد.
  • شرکت آلپاری مدیریت وجه سرمایه گذاری مشتریان که از سرویس حساب‌های PAMM استفاده می‌کنند را قبول و کنترل نمی‌کند.
بازگشت به بالای صفحه