آلپاری 18 ساله شد!

سرمایه گذاری

افق‌های جدید برای سرمایه گذاری

راه حل‌های مطمئن برای کسانی که با تکنولوژی‌های نوین قدم برمی‌دارند.

سرمایه گذاری کردن
  • نوآور

  • حسابرسی شده
    توسط

    Baker Tilly Russaudit

از لحاظ بازده

Night Owl

Medium risk

18.46 %

طی یک هفته

756.06 %

طی تمام مدت فعالیت

10 033 USD

در مدیریت

ST-INVEST

SMIRNOFF-INVEST

13.12 %

طی یک هفته

2 029.49 %

طی تمام مدت فعالیت

152 468 USD

در مدیریت

9.72 %

طی یک هفته

187.54 %

طی تمام مدت فعالیت

7 815 USD

در مدیریت

9.55 %

طی یک هفته

531.32 %

طی تمام مدت فعالیت

8 276 USD

در مدیریت

9.18 %

طی یک هفته

283.10 %

طی تمام مدت فعالیت

637 USD

در مدیریت

از لحاظ محبوبیت

Lucky Pound

The Best

3777

سرمایه‌گذاران

2 161.54 %

طی تمام مدت فعالیت

967 344 USD

در مدیریت

2344

سرمایه‌گذاران

1 934.51 %

طی تمام مدت فعالیت

256 018 USD

در مدیریت

2256

سرمایه‌گذاران

32 911.95 %

طی تمام مدت فعالیت

446 174 USD

در مدیریت

2014

سرمایه‌گذاران

379.07 %

طی تمام مدت فعالیت

289 877 USD

در مدیریت

PEKOPDCMEH

Variety RUB

1932

سرمایه‌گذاران

10 237.23 %

طی تمام مدت فعالیت

12 387 634 RUR

در مدیریت

از لحاظ بازده

1 274.66 %

بازده کنونی

580

سرمایه‌گذاران

1سال 5 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

204.24 %

بازده کنونی

188

سرمایه‌گذاران

2 سال‌ 8 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

101.85 %

بازده کنونی

15

سرمایه‌گذاران

1 ماه 21 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

100.27 %

بازده کنونی

9

سرمایه‌گذاران

1 ماه 21 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

98.65 %

بازده کنونی

23

سرمایه‌گذاران

6 ماه‌ 6 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

از لحاظ محبوبیت

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

GrowUp

Надежные управляющие.

درآمد بیشتری داشته باشید

در چهارچوب برنامه تشویقی Alpari Cashback به ازای سرمایه گذاری، مشتریان امتیاز دریافت خواهند کرد و آنها می‌توانند این امتیازات را به موجودی نقدی تبدیل کنند.
هرچه میزان سرمایه گذاری بیشتر باشد، امتیازات دریافتی نیز بیشتر خواهند بود!

ثبت نام

اطلاعات بیشتر

توجه!

  • درآمد، در گذشته کسب شده، ضمانتی برای کسب درآمد در آینده نیستند.
  • شرکت آلپاری سرویس حساب‌های PAMM را هم به مدیران و هم به سرمایه گذاران معرفی می‌کند و از طرفین قرارداد اعتمادی نمی‌باشد.
  • شرکت آلپاری مدیریت وجه سرمایه گذاری مشتریان که از سرویس حساب‌های PAMM استفاده می‌کنند را قبول و کنترل نمی‌کند.
بازگشت به بالای صفحه