آلپاری 18 ساله شد!

سرمایه گذاری

افق‌های جدید برای سرمایه گذاری

راه حل‌های مطمئن برای کسانی که با تکنولوژی‌های نوین قدم برمی‌دارند.

سرمایه گذاری کردن
  • نوآور

  • حسابرسی شده
    توسط

    Baker Tilly Russaudit

از لحاظ بازده

Prioritet

Бизнес профит идея

30.10 %

طی یک هفته

5 474.18 %

طی تمام مدت فعالیت

7 872 706 RUR

د مدیریت

Tenpercent

со стопами

28.54 %

طی یک هفته

304.50 %

طی تمام مدت فعالیت

833 214 RUR

د مدیریت

Uspeh

уверенный

27.32 %

طی یک هفته

877.67 %

طی تمام مدت فعالیت

22 513 USD

د مدیریت

Sunnich M v2

MTS. pro.ecn

18.23 %

طی یک هفته

181.58 %

طی تمام مدت فعالیت

5 966 USD

د مدیریت

17.25 %

طی یک هفته

292.25 %

طی تمام مدت فعالیت

1 880 USD

د مدیریت

از لحاظ محبوبیت

Lucky Pound

Breakout Trading

2447

سرمایه‌گذاران

1 633.78 %

طی تمام مدت فعالیت

498 820 USD

د مدیریت

Samurayi

Navaleon+ichimoku

2245

سرمایه‌گذاران

3 380.06 %

طی تمام مدت فعالیت

490 856 USD

د مدیریت

1739

سرمایه‌گذاران

28 728.81 %

طی تمام مدت فعالیت

291 501 USD

د مدیریت

1505

سرمایه‌گذاران

277.27 %

طی تمام مدت فعالیت

263 006 USD

د مدیریت

1305

سرمایه‌گذاران

1 455.31 %

طی تمام مدت فعالیت

104 449 USD

د مدیریت

از لحاظ بازده

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

101.69 %

بازده کنونی

78

سرمایه‌گذاران

2 سال‌ 3 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

75.33 %

بازده کنونی

0

سرمایه‌گذاران

3 ماه‌ 2 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

GrowUp

Надежные управляющие.

67.23 %

بازده کنونی

159

سرمایه‌گذاران

1سال 6 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

56.70 %

بازده کنونی

125

سرمایه‌گذاران

2 سال‌ 6 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

45.68 %

بازده کنونی

199

سرمایه‌گذاران

10 ماه‌ 25 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

از لحاظ محبوبیت

GrowUp

Надежные управляющие.

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

درآمد بیشتری داشته باشید

در چهارچوب برنامه تشویقی Alpari Cashback به ازای سرمایه گذاری، مشتریان امتیاز دریافت خواهند کرد و آنها می‌توانند این امتیازات را به موجودی نقدی تبدیل کنند.
هرچه میزان سرمایه گذاری بیشتر باشد، امتیازات دریافتی نیز بیشتر خواهند بود!

ثبت نام

اطلاعات بیشتر

توجه!

  • درآمد، در گذشته کسب شده، ضمانتی برای کسب درآمد در آینده نیستند.
  • شرکت آلپاری سرویس حساب‌های PAMM را هم به مدیران و هم به سرمایه گذاران معرفی می‌کند و از طرفین قرارداد اعتمادی نمی‌باشد.
  • شرکت آلپاری مدیریت وجه سرمایه گذاری مشتریان که از سرویس حساب‌های PAMM استفاده می‌کنند را قبول و کنترل نمی‌کند.
بازگشت به بالای صفحه