آلپاری 18 ساله شد!

سرمایه گذاری

افق‌های جدید برای سرمایه گذاری

راه حل‌های مطمئن برای کسانی که با تکنولوژی‌های نوین قدم برمی‌دارند.

سرمایه گذاری کردن
  • نوآور

  • حسابرسی شده
    توسط

    Baker Tilly Russaudit

از لحاظ بازده

41.92 %

طی یک هفته

302.24 %

طی تمام مدت فعالیت

154,579 USD

در مدیریت

Ever growing

Money management

40.42 %

طی یک هفته

213.74 %

طی تمام مدت فعالیت

4,583 USD

در مدیریت

30.12 %

طی یک هفته

669.40 %

طی تمام مدت فعالیت

1,208 USD

در مدیریت

ST-INVEST

SMIRNOFF-INVEST

27.31 %

طی یک هفته

1,897.22 %

طی تمام مدت فعالیت

127,456 USD

در مدیریت

Nedra CST Opt Risk

Optimal Risk

26.80 %

طی یک هفته

169.78 %

طی تمام مدت فعالیت

3,340 USD

در مدیریت

از لحاظ محبوبیت

Lucky Pound

Breakout trading

3243

سرمایه‌گذاران

2,126.84 %

طی تمام مدت فعالیت

777,592 USD

در مدیریت

2464

سرمایه‌گذاران

1,876.86 %

طی تمام مدت فعالیت

260,919 USD

در مدیریت

2229

سرمایه‌گذاران

371.87 %

طی تمام مدت فعالیت

291,915 USD

در مدیریت

PEKOPDCMEH

Variety RUB

1939

سرمایه‌گذاران

10,481.81 %

طی تمام مدت فعالیت

12,470,478 RUR

در مدیریت

Cobalt

кобальт

1604

سرمایه‌گذاران

997.76 %

طی تمام مدت فعالیت

254,153 USD

در مدیریت

از لحاظ بازده

1,057.99 %

بازده کنونی

698

سرمایه‌گذاران

1سال 6 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

220.58 %

بازده کنونی

236

سرمایه‌گذاران

2 سال‌ 9 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

126.51 %

بازده کنونی

96

سرمایه‌گذاران

7 ماه‌ 8 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

122.79 %

بازده کنونی

17

سرمایه‌گذاران

2 ماه‌ 23 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

119.28 %

بازده کنونی

8

سرمایه‌گذاران

2 ماه‌ 23 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

از لحاظ محبوبیت

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

درآمد بیشتری داشته باشید

در چهارچوب برنامه تشویقی Alpari Cashback به ازای سرمایه گذاری، مشتریان امتیاز دریافت خواهند کرد و آنها می‌توانند این امتیازات را به موجودی نقدی تبدیل کنند.
هرچه میزان سرمایه گذاری بیشتر باشد، امتیازات دریافتی نیز بیشتر خواهند بود!

ثبت نام

اطلاعات بیشتر

توجه!

  • درآمد، در گذشته کسب شده، ضمانتی برای کسب درآمد در آینده نیستند.
  • شرکت آلپاری سرویس حساب‌های PAMM را هم به مدیران و هم به سرمایه گذاران معرفی می‌کند و از طرفین قرارداد اعتمادی نمی‌باشد.
  • شرکت آلپاری مدیریت وجه سرمایه گذاری مشتریان که از سرویس حساب‌های PAMM استفاده می‌کنند را قبول و کنترل نمی‌کند.
بازگشت به بالای صفحه