آلپاری 19 ساله شد!

سرمایه گذاری

افق‌های جدید برای سرمایه گذاری

راه حل‌های مطمئن برای کسانی که با تکنولوژی‌های نوین قدم برمی‌دارند.

سرمایه گذاری کردن
  • نوآور

  • حسابرسی شده
    توسط

    Baker Tilly Russaudit

از لحاظ بازده

53.41 %

طی یک هفته

509.32 %

طی تمام مدت فعالیت

142,339 USD

در مدیریت

50.61 %

طی یک هفته

86,823.70 %

طی تمام مدت فعالیت

404,625 USD

در مدیریت

Expensivebuyer

MTS.MM_ver.3

47.08 %

طی یک هفته

1,709.37 %

طی تمام مدت فعالیت

184,345 USD

در مدیریت

Romero

WBO Strategy

31.18 %

طی یک هفته

461.63 %

طی تمام مدت فعالیت

41,960 USD

در مدیریت

22.66 %

طی یک هفته

250.65 %

طی تمام مدت فعالیت

4,949 USD

در مدیریت

از لحاظ محبوبیت

3105

سرمایه‌گذاران

2,150.83 %

طی تمام مدت فعالیت

334,940 USD

در مدیریت

Lucky Pound

Breakout trading

2604

سرمایه‌گذاران

2,228.65 %

طی تمام مدت فعالیت

543,337 USD

در مدیریت

Veselka 1

COPY is better

2553

سرمایه‌گذاران

508.41 %

طی تمام مدت فعالیت

323,070 USD

در مدیریت

Cobalt

кобальт

2304

سرمایه‌گذاران

1,332.58 %

طی تمام مدت فعالیت

372,574 USD

در مدیریت

1888

سرمایه‌گذاران

86,823.70 %

طی تمام مدت فعالیت

404,625 USD

در مدیریت

از لحاظ بازده

256.71 %

بازده کنونی

542

سرمایه‌گذاران

1سال 9 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

240.33 %

بازده کنونی

254

سرمایه‌گذاران

3 سال‌

مدت فعالیت سبد PAMM

American World.

Super оферта 5 процентов

111.30 %

بازده کنونی

152

سرمایه‌گذاران

5 ماه‌ 20 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

Sunnich USD 2

оферта 0

108.57 %

بازده کنونی

31

سرمایه‌گذاران

1سال 4 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

Russian Rockets 777

Super оферта 5 процентов

101.89 %

بازده کنونی

50

سرمایه‌گذاران

5 ماه‌ 20 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

از لحاظ محبوبیت

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

American World.

Super оферта 5 процентов

درآمد بیشتری داشته باشید

در چهارچوب برنامه تشویقی Alpari Cashback به ازای سرمایه گذاری، مشتریان امتیاز دریافت خواهند کرد و آنها می‌توانند این امتیازات را به موجودی نقدی تبدیل کنند.
هرچه میزان سرمایه گذاری بیشتر باشد، امتیازات دریافتی نیز بیشتر خواهند بود!

ثبت نام

اطلاعات بیشتر

توجه!

  • درآمد، در گذشته کسب شده، ضمانتی برای کسب درآمد در آینده نیستند.
  • شرکت آلپاری سرویس حساب‌های PAMM را هم به مدیران و هم به سرمایه گذاران معرفی می‌کند و از طرفین قرارداد اعتمادی نمی‌باشد.
  • شرکت آلپاری مدیریت وجه سرمایه گذاری مشتریان که از سرویس حساب‌های PAMM استفاده می‌کنند را قبول و کنترل نمی‌کند.
بازگشت به بالای صفحه