آلپاری 18 ساله شد!

سرمایه گذاری

افق‌های جدید برای سرمایه گذاری

راه حل‌های مطمئن برای کسانی که با تکنولوژی‌های نوین قدم برمی‌دارند.

سرمایه گذاری کردن
  • نوآور

  • حسابرسی شده
    توسط

    Baker Tilly Russaudit

از لحاظ بازده

Happy.USD

KEDR_TEAM

21.99 %

طی یک هفته

4 922.61 %

طی تمام مدت فعالیت

500 285 USD

د مدیریت

CFD USA

CFD на акции NYSE

10.92 %

طی یک هفته

1 559.52 %

طی تمام مدت فعالیت

248 272 USD

د مدیریت

10.06 %

طی یک هفته

202.82 %

طی تمام مدت فعالیت

889 136 RUR

د مدیریت

Sunnich M v2

MTS. pro.ecn

8.09 %

طی یک هفته

354.16 %

طی تمام مدت فعالیت

30 515 USD

د مدیریت

7.06 %

طی یک هفته

113.37 %

طی تمام مدت فعالیت

7 047 USD

د مدیریت

از لحاظ محبوبیت

2403

سرمایه‌گذاران

361.29 %

طی تمام مدت فعالیت

429 549 USD

د مدیریت

Lucky Pound

Breakout Trading

2174

سرمایه‌گذاران

1 489.15 %

طی تمام مدت فعالیت

426 577 USD

د مدیریت

Samurayi

Navaleon+ichimoku

2055

سرمایه‌گذاران

3 261.79 %

طی تمام مدت فعالیت

459 790 USD

د مدیریت

1930

سرمایه‌گذاران

1 663.35 %

طی تمام مدت فعالیت

172 520 USD

د مدیریت

Cobalt

кобальт

1761

سرمایه‌گذاران

849.08 %

طی تمام مدت فعالیت

274 764 USD

د مدیریت

از لحاظ بازده

1 049.04 %

بازده کنونی

347

سرمایه‌گذاران

1سال 1 ماه

مدت فعالیت سبد PAMM

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

110.14 %

بازده کنونی

96

سرمایه‌گذاران

2 سال‌ 5 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

109.53 %

بازده کنونی

10

سرمایه‌گذاران

5 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

GrowUp

Надежные управляющие.

63.70 %

بازده کنونی

142

سرمایه‌گذاران

1سال 8 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

Sunnich RUR 2

оферта 0

63.26 %

بازده کنونی

9

سرمایه‌گذاران

8 ماه‌ 19 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

از لحاظ محبوبیت

GrowUp

Надежные управляющие.

درآمد بیشتری داشته باشید

در چهارچوب برنامه تشویقی Alpari Cashback به ازای سرمایه گذاری، مشتریان امتیاز دریافت خواهند کرد و آنها می‌توانند این امتیازات را به موجودی نقدی تبدیل کنند.
هرچه میزان سرمایه گذاری بیشتر باشد، امتیازات دریافتی نیز بیشتر خواهند بود!

ثبت نام

اطلاعات بیشتر

توجه!

  • درآمد، در گذشته کسب شده، ضمانتی برای کسب درآمد در آینده نیستند.
  • شرکت آلپاری سرویس حساب‌های PAMM را هم به مدیران و هم به سرمایه گذاران معرفی می‌کند و از طرفین قرارداد اعتمادی نمی‌باشد.
  • شرکت آلپاری مدیریت وجه سرمایه گذاری مشتریان که از سرویس حساب‌های PAMM استفاده می‌کنند را قبول و کنترل نمی‌کند.
بازگشت به بالای صفحه