آلپاری 19 ساله شد!

سرمایه گذاری

افق‌های جدید برای سرمایه گذاری

راه حل‌های مطمئن برای کسانی که با تکنولوژی‌های نوین قدم برمی‌دارند.

سرمایه گذاری کردن
  • نوآور

  • حسابرسی شده
    توسط

    Baker Tilly Russaudit

از لحاظ بازده

FOX.

Старание и терпение.

26.25 %

طی یک هفته

464.20 %

طی تمام مدت فعالیت

27,259 USD

در مدیریت

Fet

in trend

12.91 %

طی یک هفته

162.87 %

طی تمام مدت فعالیت

146,429 USD

در مدیریت

10.39 %

طی یک هفته

725.61 %

طی تمام مدت فعالیت

19,086 USD

در مدیریت

9.97 %

طی یک هفته

235.91 %

طی تمام مدت فعالیت

14,464 USD

در مدیریت

Moriarti

support lines

9.05 %

طی یک هفته

28,556.21 %

طی تمام مدت فعالیت

185,189 USD

در مدیریت

از لحاظ محبوبیت

Lucky Pound

Breakout trading

2866

سرمایه‌گذاران

2,378.71 %

طی تمام مدت فعالیت

618,248 USD

در مدیریت

Veselka 1

copy 1.2.3.4.5

2666

سرمایه‌گذاران

590.65 %

طی تمام مدت فعالیت

395,068 USD

در مدیریت

Cobalt

кобальт

2586

سرمایه‌گذاران

1,516.12 %

طی تمام مدت فعالیت

546,517 USD

در مدیریت

2248

سرمایه‌گذاران

1,727.87 %

طی تمام مدت فعالیت

190,961 USD

در مدیریت

1621

سرمایه‌گذاران

1,210.29 %

طی تمام مدت فعالیت

242,630 USD

در مدیریت

از لحاظ بازده

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

230.82 %

بازده کنونی

254

سرمایه‌گذاران

3 سال‌ 2 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

American World.

Super оферта 5 процентов

154.47 %

بازده کنونی

105

سرمایه‌گذاران

7 ماه‌ 24 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

Sunnich USD 2

оферта 0

146.42 %

بازده کنونی

51

سرمایه‌گذاران

1سال 6 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

Russian Rockets 777

Super оферта 5 процентов

143.43 %

بازده کنونی

32

سرمایه‌گذاران

7 ماه‌ 24 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

MONT_BLANC

Aggressive Avant-Garde

135.79 %

بازده کنونی

104

سرمایه‌گذاران

8 ماه‌ 21 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

از لحاظ محبوبیت

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

TANIGAWA

Best Offers

American World.

Super оферта 5 процентов

درآمد بیشتری داشته باشید

در چهارچوب برنامه تشویقی Alpari Cashback به ازای سرمایه گذاری، مشتریان امتیاز دریافت خواهند کرد و آنها می‌توانند این امتیازات را به موجودی نقدی تبدیل کنند.
هرچه میزان سرمایه گذاری بیشتر باشد، امتیازات دریافتی نیز بیشتر خواهند بود!

ثبت نام

اطلاعات بیشتر

توجه!

  • درآمد، در گذشته کسب شده، ضمانتی برای کسب درآمد در آینده نیستند.
  • شرکت آلپاری سرویس حساب‌های PAMM را هم به مدیران و هم به سرمایه گذاران معرفی می‌کند و از طرفین قرارداد اعتمادی نمی‌باشد.
  • شرکت آلپاری مدیریت وجه سرمایه گذاری مشتریان که از سرویس حساب‌های PAMM استفاده می‌کنند را قبول و کنترل نمی‌کند.
بازگشت به بالای صفحه