آلپاری 18 ساله شد!

مسابقه Trader Wars

دوره ادامه دارد

12/16 - 12/16

جایزه کل

سالیانه USD 27,600

سالیانه USD 27,600

هدف: ورود به یکی از تیم‌های برتر و رقابت برای پیروزی

ثبت نام

مسابقه Trader Wars - رقابت تیم‌ها

تیم خود را انتخاب کرده، وارد لیست 16 معامله‌گر برتر شده و در مسابقات حذفی تمام رقبای خود را شکست دهید.

نحوه شرکت در مسابقه:

 • حساب تجاری افتتاح کرده
  و آن را در مسابقه ثبت نام کنید
 • به حساب خود حداقل موجودی
  مورد نیاز را واریز کنید
 • معامله انجام داده و پیروز شوید!
مقررات مسابقه
 • جایزه کل دوره

  0 USD

 • جوایز مکمل

  37,700 ALP

 • تعداد مقامات جایزه‌ دار

 • اعضای تیم Bears

 • اعضای تیم Bulls

 • مدت زمان دوره

  3 هفته

تاریخ پایان: 2017/12/09

در حال تشکیل تیم‌ها هستیم، تیم خود را انتخاب کنید.

اطلاعات از 2017/12/16 04:50، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.

Bears

مقامنام مستعاربازده %مبلغ جایزه
1

krot

%368.12100 USD
2

R777

%325.1270 USD
3

SHATUN

%208.2050 USD
4

Liamkin

%187.5830 USD
5

babuka

%179.6825 USD
6

Piranya

%155.851,500 ALP
7

Smile

%122.011,300 ALP
8

Mihail57

%101.941,000 ALP
9

Pirat

%70.08900 ALP
10

FLINT

%61.62800 ALP
11

Terminator_11

%56.39700 ALP
12

Mihail

%55.16600 ALP
13

joe

%48.87500 ALP
14

Tyson

%41.09500 ALP
15

Romaschka lait

%41.02500 ALP
16

Sergey

%34.12500 ALP
17

Vkoff

%32.070 ALP
18

UpFrom300USD

%30.620 ALP
19

Evgen

%30.350 ALP
20

ronypere

%28.810 ALP
21

BG

%28.490 ALP
22

Kagow

%25.800 ALP
23

Old Oleg

%21.820 ALP
24

obivankenobi

%16.330 ALP
25

dartchip

%8.750 ALP
26

DIMCH

%7.790 ALP
27

shturval

%7.660 ALP
28

Django

%7.340 ALP
29

Slava

%5.440 ALP
30

loveliu

%3.210 ALP
31

warf1ghter

%2.030 ALP
32

Alex

%1.880 ALP
33

BBK Gold

%1.630 ALP
34

Zhirafx

%1.580 ALP

Bulls

مقامنام مستعاربازده %مبلغ جایزه
1

Andy

%199.33100 USD
2

Larisa

%151.1270 USD
3

kamran

%103.0350 USD
4

dr_salar

%40.0830 USD
5

dirjoz

%35.1725 USD
6

BigBull

%28.781,500 ALP
7

pavvvlik

%28.031,300 ALP
8

BYK

%24.781,000 ALP
9

GEOBULL

%18.74900 ALP
10

Drex59

%16.02800 ALP
11

VOLTZ

%15.56700 ALP
12

irfanoutsource17

%8.62600 ALP
13

Lapka

%7.16500 ALP
14

PREFICS

%3.59500 ALP
15

rewtwer

%2.51500 ALP
16

nani

%2.38500 ALP
17

StarD

%2.230 ALP
18

Tyrandot

%0.020 ALP

مرحله دوم

2017/12/11 - 2017/12/16

رقابت نهایی دو تیم. به فینال بروید و برنده مطلق شوید.

اطلاعات از 2017/12/16 04:50، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.

نتایج فینال

فینال

dr_salar

%-46.56 $1000

Mihail57

%-74.10 $500

VOLTZ

%20.11 $250

Romaschka lait

%17.11

2500 ALP

نتایج نیمه نهایی

به اتمام رسیده استنیمه نهایی

Mihail57

%1.06

VOLTZ

%-14.04

0 ALP

dr_salar

%4.78

Romaschka lait

%-39.68

0 ALP

نتایج 1/4 فینال

به اتمام رسیده است1/4

Mihail57

%3.23

Liamkin

%-91.97

1000 ALP

R777

%-100.23

VOLTZ

%14.73

1000 ALP

Pirat

%5.77

dr_salar

%9.01

1000 ALP

Romaschka lait

%3.41

SHATUN

%-29.58

1000 ALP

نتایج 1/8 فینال

به اتمام رسیده است1/8

Sergey

%1.65

Mihail57

%16.91

700 ALP

Liamkin

%12.04

Mihail

%-29.62

700 ALP

R777

%-38.90

pavvvlik

%-54.99

700 ALP

Tyson

%-5.28

VOLTZ

%5.74

700 ALP

nani

%0.06

Pirat

%0.90

700 ALP

dr_salar

%7.57

babuka

%-2.65

700 ALP

Romaschka lait

%5.13

Drex59

%-44.53

700 ALP

SHATUN

%26.90

Terminator_11

%-12.70

700 ALP

نتایج 1/16 فینال

به اتمام رسیده است1/16

Andy

%-40.44

Sergey

%-5.56

500 ALP

Mihail57

%41.18

GEOBULL

%-12.67

500 ALP

Liamkin

%22.98

Lapka

%14.38

500 ALP

dirjoz

%0.00

Mihail

%-1.77

0 ALP

R777

%-64.58

rewtwer

%0.00

0 ALP

pavvvlik

%30.06

FLINT

%4.74

500 ALP

kamran

%2.52

Tyson

%30.27

500 ALP

Piranya

%0.00

VOLTZ

%-4.13

0 ALP

krot

%-5.96

nani

%-0.29

500 ALP

BYK

%-32.78

Pirat

%1.47

500 ALP

dr_salar

%4.33

joe

%-10.06

500 ALP

babuka

%-13.05

irfanoutsource17

%0.00

0 ALP

Larisa

%-68.97

Romaschka lait

%6.93

500 ALP

Smile

%0.00

Drex59

%-18.28

0 ALP

SHATUN

%0.93

PREFICS

%0.00

0 ALP

BigBull

%-96.55

Terminator_11

%12.45

500 ALP

در مسابقه شرکت کن، توانایی‌های خود را محک بزن و جوایز نقدی دریافت کن!

ثبت نام
بازگشت به بالای صفحه