آلپاری 18 ساله شد!
صفحه اصلی
بهترین مدیر سبد سرمایه گذاری

مسابقه بهترین مدیر سبد‌های سرمایه گذاری

بهترین سبد سرمایه گذاری را بسازید
و 000 1 USD جایزه بگیرید

در مسابقه بهترین مدیر سبد‌های سرمایه گذاری، شرکت کننده‌ای که بهترین نسبت بازده سبد سرمایه گذاری ساخته شده به زیان آن را نشان داده است، برنده خواهد شد.

ایجاد سبد سرمایه گذاری

مقررات مسابقه

فقط 3 قدم تا بهترین مدیر شدن راه است

رتبه بندی شرکت کنندگان مسابقه

رتبه بندی شرکت کنندگان هر روز بروز می‌شود. در هر زمان می شود در مسابقه ثبت نام کرد، برای برنده شدن لازم است فقط یکبار بهترین نتیجه را نشان دهید!

شرکت کنندگان دوره 4 (2017/03/31 - 2017/01/09)

رتبه بندی نهایی

مقامبازده سبدزیاندرآمد / زیان (امتیاز)نوسانات (امتیاز)مجموع امتیازاتمبلغ جایزه
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
ATSerg RUB
%7.53%3.072.45(19)0.84(18)37USD1 000
2
WARMOR Regular Incom
%6.08%2.702.25(17)0.71(19)36USD500
3
TOP - 10
%6.07%2.992.03(15)0.61(20)35USD300
4
Zagit
%8.22%4.321.90(14)1.06(15)29
5
SkazochnoeBali
%8.18%1.018.10(20)2.31(6)26
6
ATSerg GLD
%9.09%6.181.47(11)1.29(13)24
7
Aktivtrade
%5.48%5.001.10(8)1.06(16)24
8
Scalpist
%9.93%4.062.45(18)2.55(5)23
9
DDD usd
%7.13%5.181.38(9)1.24(14)23
10
Inplus
%5.81%6.310.92(6)0.89(17)23
11
Low cost
%16.30%10.501.55(12)1.99(9)21
12
My23112016
%14.60%8.301.76(13)2.13(8)21
13
Name
%151.02%70.772.13(16)20.46(1)17
14
Dreevo
%15.71%15.681.00(7)1.91(10)17
15
FEHU66
%13.32%9.571.39(10)2.28(7)17
16
ATSerg
%5.82%8.470.69(5)1.62(12)17
17
Gewinn-B
%12.71%19.520.65(4)1.65(11)15
18
Lucky-pamm
%18.15%31.460.58(3)3.25(4)7
19
Mari1441
%13.90%44.850.31(1)5.04(3)4
20
Diamond Club
%8.29%22.550.37(2)5.05(2)4

رتبه بندی خاکستری

مقامبازده سبدزیاندرآمد / زیان نوسانات
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
Name
%151.02%70.772.1320.46
2
Lucky-pamm
%18.15%31.460.583.25
3
Low cost
%16.30%10.501.551.99
4
Dreevo
%15.71%15.681.001.91
5
My23112016
%14.60%8.301.762.13
6
Mari1441
%13.90%44.850.315.04
7
FEHU66
%13.32%9.571.392.28
8
Gewinn-B
%12.71%19.520.651.65
9
Scalpist
%9.93%4.062.452.55
10
ATSerg GLD
%9.09%6.181.471.29
11
Diamond Club
%8.29%22.550.375.05
12
Zagit
%8.22%4.321.901.06
13
SkazochnoeBali
%8.18%1.018.102.31
14
ATSerg RUB
%7.53%3.072.450.84
15
DDD usd
%7.13%5.181.381.24
16
WARMOR Regular Incom
%6.08%2.702.250.71
17
TOP - 10
%6.07%2.992.030.61
18
ATSerg
%5.82%8.470.691.62
19
Inplus
%5.81%6.310.920.89
20
Aktivtrade
%5.48%5.001.101.06
21
The Purpose_Balance
%5.31%5.540.960.81
22
Kabardinka
%4.74%8.300.572.13
23
Trend-025
%4.69%8.260.571.70
24
MidRisk Portfolio
%4.57%16.750.272.07
25
Burzum
%4.52%5.110.880.67
26
Perv
%4.38%7.350.601.47
27
True_Forward
%4.15%1.992.090.61
28
Scalable
%3.99%4.190.950.68
29
RADUGA usd
%3.63%2.021.800.51
30
Quanter
%3.45%7.720.451.20
31
AMP
%3.11%7.850.400.85
32
PerspectumMobile
%3.07%5.720.541.31
33
Profit always
%2.99%4.010.751.32
34
Voshod USD
%2.93%2.891.010.60
35
Whiplash
%2.86%4.470.640.96
36
Papa Di Detsis
%2.72%8.450.320.82
37
Predator83
%2.49%0.833.000.32
38
Koreiko
%2.47%8.350.302.21
39
Prophet Portfel S
%2.37%7.230.330.51
40
Voshod RUR
%2.35%2.520.930.53
41
Pilgrim_Portfolio
%2.19%12.440.180.76
42
Attempt to earn
%2.18%2.790.780.86
43
Northbound
%2.06%7.890.260.89
44
DjTrump.su
%2.03%6.450.311.62
45
Amy USD
%1.88%3.170.590.40
46
Speculantu PAMM
%1.81%3.150.570.35
47
Sergei08
%1.56%2.980.521.77
48
Gutta cavat lapidem
%1.46%1.590.921.02
49
Frank Leopard
%1.20%5.280.230.85
50
Russian Paradise.
%1.13%1.101.030.25
51
Amy
%1.02%2.760.370.37
52
A_HAM_BCE_PABHO
%0.99%5.830.170.97
53
Konserva
%0.93%3.440.271.56
54
Diversify
%0.90%2.750.330.69
55
StabRost
%0.89%4.730.190.64
56
Diversification-1
%0.86%2.610.330.64
57
Stab_Up
%0.82%1.750.470.42
58
Myinv1
%0.49%3.360.150.58
59
SONDER
%0.40%3.650.110.40
60
Dzam
%0.39%0.351.110.31
61
A-Portfolio
%0.33%0.221.500.22
62
GK-Fund
%0.09%6.630.011.39
63
Lakshmi_USD
%0.09%0.061.500.09
64
Smart Home Unticorr
%0.06%4.070.010.82
65
Sheikh_Zayed
%0.02%8.940.002.00
66
Balanced Growth
%0.00%5.470.000.62
67
Ponderare
%-0.06%3.54-0.020.52
68
Neutral_portf
%-0.12%6.61-0.020.97
69
Investment Holding
%-0.21%6.32-0.030.50
70
My_sber.ver02
%-0.24%3.82-0.061.61
71
Happy money
%-0.24%2.13-0.110.67
72
AVC good
%-0.30%2.87-0.101.38
73
Invest pro
%-0.31%1.28-0.240.83
74
RussianBears
%-0.34%1.92-0.180.29
75
Feel so good
%-0.64%5.00-0.130.58
76
Top-top
%-0.67%8.92-0.081.54
77
Teplovoz
%-0.73%0.73-1.001.18
78
Original_Marginal
%-0.96%8.78-0.111.10
79
TheConservative
%-1.05%6.59-0.160.94
80
Stability_pro
%-1.18%4.19-0.280.80
81
ABANAMAT
%-1.29%6.24-0.211.02
82
Remember
%-1.36%7.50-0.180.95
83
Hardened Edge
%-1.39%8.16-0.171.51
84
Fulprofit
%-1.56%9.65-0.161.74
85
BULL_USD
%-1.58%29.38-0.053.30
86
WIN-WIN
%-1.78%3.96-0.450.66
87
Markowitz1
%-1.83%7.36-0.250.66
88
Zolotaya Antilopa
%-1.98%1.97-1.012.00
89
Papasha6
%-2.04%9.89-0.211.73
90
Robus
%-2.05%4.02-0.510.55
91
Shveps
%-2.07%5.48-0.381.37
92
Contest
%-2.12%3.40-0.620.39
93
FToro
%-2.12%9.79-0.221.78
94
GrowUp
%-2.13%3.88-0.550.39
95
Alisa1
%-2.23%5.97-0.370.81
96
Get the money
%-2.27%5.10-0.452.24
97
Stability_new
%-2.39%10.41-0.231.45
98
InvestFin1
%-2.49%7.19-0.351.02
99
MediumSafe
%-2.77%6.74-0.411.24
100
Official Invest USD
%-2.79%3.11-0.900.73
101
Successful Choice
%-2.80%7.28-0.380.97
102
Wei-qi
%-2.87%7.61-0.381.50
103
Diversity
%-2.93%12.23-0.241.79
104
Small
%-3.15%9.03-0.351.27
105
Bessa
%-3.15%4.49-0.700.37
106
MikA
%-3.29%9.96-0.331.57
107
Thee persent
%-3.40%5.98-0.570.76
108
Van den Bogaert
%-3.65%10.75-0.341.31
109
Alexandr.P.Business
%-3.85%3.96-0.970.56
110
Serot1
%-4.31%17.32-0.252.33
111
Amanah
%-4.51%7.25-0.621.00
112
Optimal_invest
%-4.57%8.00-0.571.35
113
Stble pssve income
%-4.97%7.56-0.660.98
114
Simple Media Pro
%-5.20%5.41-0.961.42
115
Speculantu USD PAMM
%-5.59%8.72-0.641.83
116
Official Invest
%-5.85%11.17-0.521.79
117
Wise invest
%-5.94%12.73-0.472.40
118
Ideiniy
%-6.16%12.96-0.482.20
119
Oxford
%-6.86%14.69-0.472.17
120
Eureka7
%-7.22%15.65-0.463.47
121
HAG-Graal-HAG
%-8.67%11.27-0.771.38
122
DyadaSkrudj
%-8.96%12.38-0.721.57
123
Geo Invest Corp.
%-10.10%12.01-0.842.25
124
TSS-KZ
%-10.91%16.85-0.652.49
125
BALMASHEV
%-10.98%11.56-0.951.31
126
BigBadaBoom
%-11.23%18.76-0.603.10
127
Diamond One
%-12.41%21.28-0.583.56
128
CONSERVATIVE-FX
%-12.97%18.30-0.711.74
129
Blue bird
%-13.21%13.54-0.981.90
130
Arbitrabk
%-18.27%40.96-0.456.62
131
Index Top 20 FX
%-23.92%27.50-0.875.20
132
RAGNAR
%-25.39%38.18-0.676.01
133
Dollars and Cents
%-29.94%43.50-0.698.08
134
StepByStep
%-31.44%35.88-0.883.63
135
First try - 1
%-34.06%36.61-0.935.80
136
Msy 59
%-39.15%53.65-0.734.69
137
Morning Bell
%-42.62%45.63-0.935.04
138
TEOREMA
%-63.31%65.62-0.965.85

سوالی برایتان پیش آمده است؟ با شرایط مسابقه آشنا شوید. شما همچنین می توانید با متخصصان ما با تلفن 869559 8449 44+ تماس بگیرید.

می‌خواهید در این مسابقه شرکت کنید؟ این خیلی آسان است.
فقط لازم است به سبد PAMM خود وجه واریز کنید

واریز وجه به حساب

توجه!

  1. مسابقه "بهترین مدیر سبد‌های سرمایه گذاری" در سه ماهه دوم و چهارم سال 2016 برگزار خواهد شد و مدت زمان هر دوره 3 ماه می‌باشد.
  2. شرکت حق دارد، در صورت تقلب و یا شک به تقلب، شرکت در مسابقه را به طور یک جانبه لغو کند.
  3. نتایج نهایی این مسابقه طی 5 روز کاری پس از اتمام مسابقه اعلام خواهند شد.
  4. برنده مسابقه جایزه نقدی به مبلغ 000 1 USD در حساب شخصی خود دریافت خواهد کرد. شرکت کنندگانی که مقام دوم و سوم را کسب کنند به ترتیب مبلغ 500 USD و 300 USD جایزه دریافت خواهند کرد.
بازگشت به بالای صفحه