آلپاری 18 ساله شد!

مسابقه King of the Hill

دوره 30 ادامه دارد

06/26 - 07/01

جایزه کل

سالیانه USD 26 875

سالیانه USD 26 875

هدف: نشان دادن بهترین نتایج در زمینه
تعداد معاملات و سودآوری آنها
با گزینه‌های باینری

ثبت نام

مسابقه King of the Hill - برای سخت کوش ترین‌ها

با مسابقه King of the Hill قله‌ها را فتح کرده، رقبای خود در تمامی زمینه ها پشت سر بگذارید!
شانس برنده شدن در این مسابقه بسیار زیاد است چون نه تنها در بخش اصلی این مسابقه می‌توان مقام کسب کرد بلکه در بخش‌های مکمل نیز می‌توان برنده شد! مقررات مسابقه

شرکت کنندگان دوره 30 (2017/07/01 - 2017/06/26)

اطلاعات از 2017/06/26 10:00، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.
مقامحداکثر درصد
درآمد (مقام)
تعداد
معاملات (مقام)
میانگین
معاملات (مقام)
مجموع
مقام
مبلغ جایزه
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1+ 1
Metr
67.14 % (8)8(11)USD7.38(7)26150 USD
2− 1
Andrei_B3
126.67 % (3)7(12)USD2.57(18)33140 USD
3+ 45
polbanki vareniay
25.20 % (15)6(13)USD6.05(9)37130 USD
4+ 1
Vitalii132
156.75 % (1)45(3)USD1.49(34)3890 USD
5+ 43
JUT13
3.63 % (26)150(1)USD5.00(12)3980 USD
6− 3
rediska
40.43 % (12)4(23)USD7.50(6)4170 USD
7
Kazah1
7.59 % (20)4(21)USD41.75(1)4260 USD
8+ 2
Malinka
17.64 % (16)12(8)USD2.42(19)4350 USD
9− 5
JULEN
4.99 % (23)41(4)USD3.27(16)4345 USD
10+ 38
SLAVELEON
0.98 % (30)14(6)USD6.07(8)4440 USD
11+ 37
smaks2
131.77 % (2)5(16)USD1.71(29)4735 USD
12− 3
R51
86.10 % (5)13(7)USD1.29(36)4830 USD
13− 7
neman21
52.51 % (11)93(2)USD1.34(35)4825 USD
14+ 9
suran82
5.22 % (22)9(10)USD2.78(17)4920 USD
15+ 33
ALEX 5
66.64 % (9)4(26)USD4.95(15)5015 USD
16− 4
Sergey
4.07 % (25)19(5)USD2.11(21)5114 USD
17− 9
GFC
66.15 % (10)5(18)USD1.80(28)5613 USD
18− 5
SAA
110.00 % (4)5(19)USD1.20(37)6012 USD
19− 8
evgeniya77767
13.40 % (17)5(17)USD1.80(27)6111 USD
20+ 28
Calinka28
0.00 % (36)5(15)USD6.00(10)6110 USD
21+ 27
Iliya
75.00 % (7)1(44)USD5.00(14)659 USD
22− 8
Doctor_Neo2
0.00 % (40)4(24)USD20.50(2)668 USD
23+ 25
Kauf
0.00 % (43)12(9)USD2.25(20)727 USD
24+ 24
Skilla2004
2.70 % (27)4(22)USD2.00(24)736 USD
25+ 23
Johny
25.76 % (14)6(14)USD0.99(46)745 USD
26− 11
Bobtreder
0.00 % (35)1(39)USD8.25(4)78500 ALP
27− 11
___AAA___
39.39 % (13)2(35)USD1.50(32)80500 ALP
28− 10
vladus
1.31 % (28)1(41)USD6.00(11)80500 ALP
29+ 19
lavrik
0.00 % (41)3(28)USD5.00(13)82500 ALP
30− 13
Walter Ball
80.00 % (6)2(36)USD1.00(41)83500 ALP
31− 12
Dead pool
0.00 % (38)1(40)USD8.25(5)83400 ALP
32+ 16
volobog
0.98 % (31)2(31)USD2.00(23)85400 ALP
33+ 15
Pil
0.31 % (33)2(30)USD2.00(22)85400 ALP
34− 14
abdulkarim
9.02 % (19)1(43)USD2.00(25)87400 ALP
35+ 13
LindsFlores
4.48 % (24)4(20)USD0.99(45)89400 ALP
36− 15
konsultant
6.77 % (21)2(33)USD1.00(39)93300 ALP
37+ 11
Drumad3
0.00 % (45)1(45)USD10.00(3)93300 ALP
38− 16
SR
1.23 % (29)2(32)USD1.00(38)99300 ALP
39+ 9
Oxomnuk
0.95 % (32)1(38)USD1.65(30)100300 ALP
40− 12
Limpopo
0.00 % (44)4(25)USD1.50(33)102300 ALP
41+ 7
bOT
0.06 % (34)3(27)USD0.99(43)104200 ALP
42+ 6
kapec
12.90 % (18)1(46)USD1.00(42)106200 ALP
43− 17
SVET-0807
0.00 % (37)2(29)USD0.99(44)110200 ALP
44− 20
murmanman
0.00 % (47)2(37)USD1.51(31)115200 ALP
45+ 3
Alexs906533
0.00 % (42)2(34)USD1.00(40)116200 ALP
46− 21
Real
0.00 % (46)1(47)USD2.00(26)119100 ALP
47− 20
Titov366
0.00 % (39)1(42)USD0.99(47)128100 ALP

برترین در استراتژی‌های دیگر

حداکثر سری معاملات مثبت

مقامنام مستعارسریمبلغ جایزه
1neman115 000ALP
2Vitalii73 000ALP
3JUT61 000ALP
4SLAVELEON6
5Sergey5
6rediska4
7evgeniya777674
8R514
9Johny3
10JULEN3
11suran823
12Metr3
13ALEX 53
14Andrei_B3
15bOT2
16Pil2
17Kazah2
18SR2
19konsultant2
20Malinka2
21SAA2
22Oxomnuk1
23polbanki vareniay1
24Calinka281
25SVET-08071
26LindsFlores1
27vladus1
28volobog1
29smaks1
30Skilla20041
31Doctor_Neo1
32abdulkarim1
33lavrik1
34Iliya1
35Kauf1
36GFC1
37___AAA___1
38Walter Ball1
39Limpopo1
40kapec1
41Bobtreder0
42Dead pool0
43Titov3660
44Alexs9065330
45Drumad0
46Real0
47murmanman0

بیشترین درصد درآمد

مقامنام مستعاردرآمدمبلغ جایزه
1Vitalii%156.755 000ALP
2smaks%131.773 000ALP
3Andrei_B%126.671 000ALP

میانگین معاملات

مقامنام مستعارمیانگین معاملاتمبلغ جایزه
1Kazah41.75 USD5 000ALP
2Doctor_Neo20.50 USD3 000ALP
3Drumad10.00 USD1 000ALP

تعداد معاملات

مقامنام مستعارمعاملاتمبلغ جایزه
1JUT1505 000ALP
2neman933 000ALP
3Vitalii451 000ALP

در مسابقه شرکت کن، توانایی‌های خود را محک بزن و جوایز نقدی دریافت کن!

ثبت نام
بازگشت به بالای صفحه