آلپاری 18 ساله شد!

مسابقه King of the Hill

تاریخ شروع دوره 26

2017/05/01

جایزه کل

سالیانه USD 26 875

سالیانه USD 26 875

هدف: نشان دادن بهترین نتایج در زمینه
تعداد معاملات و سودآوری آنها
با گزینه‌های باینری

ثبت نام

مسابقه King of the Hill - برای سخت کوش ترین‌ها

با مسابقه King of the Hill قله‌ها را فتح کرده، رقبای خود در تمامی زمینه ها پشت سر بگذارید!
شانس برنده شدن در این مسابقه بسیار زیاد است چون نه تنها در بخش اصلی این مسابقه می‌توان مقام کسب کرد بلکه در بخش‌های مکمل نیز می‌توان برنده شد! مقررات مسابقه

نتایج دوره 25 (2017/04/22 - 2017/04/17)

دوره 25 به اتمام رسید

در دوره بعدی شرکت کرده و
یکی از بهترین‌ها شوید!

ثبت نام
مقامحداکثر درصد
درآمد (مقام)
تعداد
معاملات (مقام)
میانگین
معاملات (مقام)
مجموع
مقام
مبلغ جایزه
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
MaxWell
96.69 % (40)421(5)USD33.46(7)52150 USD
2
CBAPblra
256.15 % (13)80(37)USD45.36(5)55140 USD
3
Walter Ball11
1 134.29 % (1)116(24)USD6.37(31)56130 USD
4
Vivich
100.94 % (36)229(12)USD19.97(14)6290 USD
5
miroha
111.18 % (31)164(20)USD7.73(26)7780 USD
6
BBC3
163.70 % (18)101(30)USD6.40(30)7870 USD
7
___AAA___
143.65 % (22)144(21)USD5.97(35)7860 USD
8
Calinka28
124.35 % (25)130(22)USD5.28(40)8750 USD
9
alex 5
142.66 % (23)195(16)USD3.75(59)9845 USD
10
Lykrediska
296.54 % (12)68(45)USD4.54(46)10340 USD
11
Gorh
53.39 % (64)186(17)USD7.20(28)10935 USD
12
Alexey
393.38 % (7)20(95)USD27.67(9)11130 USD
13
Vitalya
87.88 % (43)48(60)USD30.00(8)11125 USD
14
Kudesn
115.36 % (30)47(61)USD8.00(24)11520 USD
15
Cynthia
121.11 % (27)36(71)USD15.53(18)11615 USD
16
Foxgroove3
515.23 % (3)58(52)USD3.32(65)12014 USD
17
kapec
86.74 % (44)109(26)USD4.04(51)12113 USD
18
Lugov2
1 048.73 % (2)52(58)USD3.49(64)12412 USD
19
lexa1007
109.94 % (32)65(47)USD4.63(45)12411 USD
20
smaks
96.84 % (39)73(42)USD4.67(44)12510 USD
21
trest13
54.97 % (60)250(10)USD3.85(55)1259 USD
22
nzver456
297.46 % (11)35(74)USD5.03(41)1268 USD
23
SergSheh
123.25 % (26)78(39)USD3.27(66)1317 USD
24
IGOR D2
54.59 % (61)721(2)USD3.17(68)1316 USD
25
Mihail57
335.00 % (9)85(34)USD2.25(90)1335 USD
26
volna
204.01 % (15)43(67)USD3.84(57)139500 ALP
27
vladak
175.00 % (17)23(87)USD5.83(36)140500 ALP
28
Forest Gump
62.72 % (56)28(79)USD40.61(6)141500 ALP
29
denis_rst
12.21 % (112)115(25)USD47.70(4)141500 ALP
30
Torique
31.77 % (83)63(49)USD26.96(10)142500 ALP
31
RESPECT
144.18 % (21)396(6)USD1.46(121)148400 ALP
32
vertyoz
53.94 % (63)54(55)USD6.04(34)152400 ALP
33
Haleke
31.15 % (84)300(8)USD3.56(62)154400 ALP
34
ST
148.94 % (20)90(33)USD1.82(104)157400 ALP
35
Diman1113
199.83 % (16)4(140)USD60.25(3)159400 ALP
36
SMikhalych
29.52 % (86)45(62)USD22.29(13)161300 ALP
37
Troy
61.79 % (58)171(18)USD2.42(86)162300 ALP
38
Anton
18.06 % (100)169(19)USD4.78(43)162300 ALP
39
Bugor33
102.00 % (35)106(27)USD1.86(103)165300 ALP
40
PG48RU
27.59 % (88)78(40)USD5.57(38)166300 ALP
41
barcher
100.00 % (37)53(56)USD2.77(76)169200 ALP
42
Barmaley
455.00 % (5)23(88)USD2.65(80)173200 ALP
43
Tomi
14.94 % (108)64(48)USD17.03(17)173200 ALP
44
Anton59
13.98 % (110)71(44)USD14.96(19)173200 ALP
45
Binrik
91.03 % (41)15(101)USD6.05(33)175200 ALP
46
maxx40
162.47 % (19)12(104)USD3.92(54)177100 ALP
47
Vincent Moon
120.00 % (28)22(90)USD3.55(63)181100 ALP
48
Kalyanych
4.94 % (121)98(31)USD6.95(29)181100 ALP
49
AAA
118.01 % (29)196(15)USD1.00(142)186100 ALP
50
R51
38.76 % (75)200(14)USD1.95(99)188100 ALP
51
Zevs
3.43 % (125)211(13)USD4.07(50)188
52
runli
32.12 % (82)105(28)USD2.65(79)189
53
SLK
445.00 % (6)49(59)USD1.08(128)193
54
ser
62.36 % (57)26(81)USD3.85(56)194
55
AG
5.76 % (119)451(4)USD2.98(72)195
56
gavr_san2
41.81 % (72)7(123)USD87.61(2)197
57
denis760
0.00 % (133)73(43)USD11.99(21)197
58
Trader888
57.48 % (59)43(66)USD2.97(73)198
59
1FAR
320.89 % (10)9(110)USD2.64(81)201
60
Vovchik261
72.50 % (48)79(38)USD1.66(118)204
61
neman3
34.75 % (77)579(3)USD1.20(125)205
62
Dimka
17.97 % (101)61(51)USD3.95(53)205
63
NITwBinary
52.68 % (65)7(119)USD9.71(23)207
64
kdser1
21.84 % (94)8(114)USD2 200.00(1)209
65
ILYAS
0.00 % (136)104(29)USD4.44(48)213
66
9g
205.00 % (14)4(136)USD3.00(70)220
67
Maxim
26.74 % (90)246(11)USD1.49(120)221
68
vitargan2011
7.53 % (117)286(9)USD1.86(102)228
69
Kovarik
0.00 % (135)35(72)USD10.74(22)229
70
murmanman
27.55 % (89)55(53)USD2.25(89)231
71
dolik
361.39 % (8)21(93)USD1.06(134)235
72
Schastlivaya
32.41 % (81)45(63)USD2.22(91)235
73
Goshan
25.94 % (92)19(96)USD4.47(47)235
74
rewiring
10.15 % (115)92(32)USD2.33(88)235
75
Andros
2.24 % (126)35(75)USD5.71(37)238
76
Kir23
4.76 % (122)19(98)USD7.79(25)245
77
KOT2
28.50 % (87)118(23)USD1.00(138)248
78
pskonst
17.93 % (102)66(46)USD1.86(101)249
79
MaxHardcore
40.00 % (74)82(35)USD1.00(141)250
80
Akademikus
21.93 % (93)25(83)USD2.88(74)250
81
Bucho
42.91 % (71)62(50)USD1.06(130)251
82
Doctor_Neo
0.00 % (145)23(86)USD12.91(20)251
83
FATON
16.12 % (106)10(107)USD5.35(39)252
84
Sam
71.01 % (49)7(121)USD2.57(83)253
85
Angelsmerti
2.11 % (128)80(36)USD2.21(92)256
86
money
0.00 % (162)44(65)USD6.20(32)259
87
Kiberg
0.00 % (138)36(70)USD4.03(52)260
88
RuslanM
4.45 % (124)6(125)USD22.46(12)261
89
Elena177
90.98 % (42)33(76)USD1.00(144)262
90
VikaDura
140.00 % (24)28(80)USD1.00(162)266
91
RH
5.47 % (120)4(133)USD17.34(16)269
92
VM1
0.00 % (137)1262(1)USD1.06(132)270
93
bamik
0.70 % (130)44(64)USD2.68(77)271
94
sCent
14.04 % (109)14(102)USD3.57(61)272
95
Iliya
75.00 % (46)12(105)USD1.25(123)274
96
eprst
69.81 % (50)4(139)USD2.45(85)274
97
quest2017
26.39 % (91)23(89)USD2.15(94)274
98
rentgen88
33.86 % (79)32(78)USD1.66(119)276
99
KLifatov
1.60 % (129)37(69)USD2.59(82)280
100
A7
0.00 % (144)326(7)USD1.08(129)280
101
Eisbrecher
81.82 % (45)9(112)USD1.22(124)281
102
Glover
0.00 % (132)52(57)USD2.20(93)282
103
Valli78
0.00 % (161)76(41)USD2.46(84)286
104
Koldun
65.00 % (53)26(82)USD1.00(152)287
105
allrus
21.04 % (95)21(94)USD1.95(98)287
106
Trader
41.72 % (73)9(109)USD1.75(107)289
107
Raheel
18.18 % (99)25(84)USD1.76(106)289
108
kas623
0.00 % (140)21(92)USD3.81(58)290
109
unikum
16.50 % (105)17(100)USD2.38(87)292
110
geka
20.95 % (96)54(54)USD1.00(143)293
111
serg1982
47.17 % (67)7(117)USD1.75(110)294
112
Birgevik
0.00 % (139)3(144)USD24.00(11)294
113
Ror
482.46 % (4)5(132)USD1.00(159)295
114
Ulyana_Vladi
52.37 % (66)7(118)USD1.75(111)295
115
DmiSh
102.44 % (34)3(147)USD1.67(117)298
116
slava
99.50 % (38)9(111)USD1.00(149)298
117
Bobttade
43.33 % (69)18(99)USD1.06(133)301
118
artchi
16.99 % (104)35(73)USD1.09(127)304
119
Dliney
65.00 % (55)3(148)USD1.75(108)311
120
Andrei_B
19.97 % (98)3(146)USD3.00(69)313
121
VeNaN
0.00 % (153)25(85)USD2.87(75)313
122
Lexus
0.00 % (159)12(106)USD4.12(49)314
123
Eroha
104.55 % (33)5(131)USD1.00(151)315
124
seewa
17.00 % (103)10(108)USD1.76(105)316
125
berkut_msk
33.33 % (80)8(115)USD1.25(122)317
126
vitalik.80
14.97 % (107)19(97)USD1.75(113)317
127
goga
74.81 % (47)2(156)USD1.75(116)319
128
YREDSZ 12
11.32 % (113)33(77)USD1.03(136)326
129
minitrade
0.00 % (158)4(141)USD7.50(27)326
130
Chumka
30.43 % (85)3(143)USD1.93(100)328
131
MaxveL
2.21 % (127)1(159)USD5.00(42)328
132
Pauk-930
0.00 % (151)1(162)USD19.00(15)328
133
monster
0.00 % (143)5(129)USD3.60(60)332
134
Caback
10.87 % (114)3(145)USD2.67(78)337
135
Balllamut
44.39 % (68)7(122)USD1.00(148)338
136
TemaStrogan
37.15 % (76)3(149)USD1.75(115)340
137
Rudi71
4.69 % (123)22(91)USD1.18(126)340
138
Goodday
68.68 % (52)4(137)USD1.00(154)343
139
HORD
0.00 % (142)40(68)USD1.00(139)349
140
Denis
0.00 % (134)1(158)USD3.18(67)359
141
Skyline
65.00 % (54)2(153)USD1.00(153)360
142
Brilli
0.00 % (154)4(138)USD3.00(71)363
143
AnastSh
0.00 % (141)5(128)USD2.10(95)364
144
Curt
54.42 % (62)4(142)USD1.00(161)365
145
Denchik
69.31 % (51)2(157)USD1.00(165)373
146
Kopusha
6.70 % (118)7(120)USD1.00(140)378
147
adil
43.10 % (70)2(154)USD1.00(157)381
148
Chuzzle
8.75 % (116)4(134)USD1.00(137)387
149
Aleks
0.00 % (163)8(116)USD1.75(109)388
150
Tank
0.00 % (155)14(103)USD1.06(131)389
151
Oksana
0.00 % (164)9(113)USD1.75(112)389
152
JayB
34.48 % (78)3(150)USD1.00(163)391
153
Sukhbir ror
0.00 % (157)2(155)USD2.00(96)408
154
Barbariska
13.59 % (111)1(160)USD1.00(147)418
155
Pavel6391
0.54 % (131)2(152)USD1.05(135)418
156
Kudeiar
20.00 % (97)1(164)USD1.00(160)421
157
NFox
0.00 % (160)1(165)USD2.00(97)422
158
esteh
0.00 % (147)5(130)USD1.00(146)423
159
sergey2705
0.00 % (148)6(126)USD1.00(150)424
160
De magnificent
0.00 % (146)4(135)USD1.00(145)426
161
kazachok
0.00 % (150)6(127)USD1.00(156)433
162
jakson_sa
0.00 % (156)1(163)USD1.75(114)433
163
Klayd
0.00 % (152)7(124)USD1.00(158)434
164
Nirmal
0.00 % (149)1(161)USD1.00(155)465
165
Ako111
0.00 % (165)3(151)USD1.00(164)480

برترین در استراتژی‌های دیگر

حداکثر سری معاملات مثبت

مقامنام مستعارسریمبلغ جایزه
1Walter Ball675 000ALP
2KOT403 000ALP
3BBC381 000ALP
4R5124
5neman20
6AAA17
7Vitalya16
8IGOR D16
9Kudesn15
10VM13
11Lykrediska13
12Tomi11
13AG11
14MaxWell11
15Zevs11
16ILYAS10
17Calinka2810
18SLK10
19Bugor3310
20Vivich9
21denis7609
22CBAPblra9
23artchi9
24SergSheh9
25Gorh9
26___AAA___9
27Anton9
28lexa10079
29vitargan20118
30RESPECT8
31Mihail578
32Haleke8
33Valli788
34Schastlivaya8
35Glover7
36smaks7
37bamik7
38ser7
39Elena1777
40kapec7
41runli6
42Trader8886
43Angelsmerti6
44trest136
45Foxgroove6
46miroha6
47pskonst6
48MaxHardcore6
49nzver4566
50Troy6
51Lugov6
52PG48RU6
53murmanman6
54vertyoz6
55rentgen886
56denis_rst5
57Forest Gump5
58alex 55
59Kir235
60rewiring5
61Kovarik5
62Akademikus5
63Bucho5
64A75
65geka5
66dolik5
67Vincent Moon5
68Cynthia5
69volna5
70allrus5
71Maxim5
72Torique4
73Kalyanych4
74SMikhalych4
75Dimka4
76Chuzzle4
77Raheel4
78ST4
79Anton594
80maxx404
81Bobttade4
82YREDSZ 124
83Vovchik2614
84Barmaley4
85Alexey4
86barcher4
87Lexus4
88KLifatov4
89Andros4
90RuslanM3
91Binrik3
92Goshan3
93Ulyana_Vladi3
941FAR3
95kas6233
96sCent3
97Doctor_Neo3
98Balllamut3
99slava3
100vladak3
101Eisbrecher3
102quest20173
103VikaDura3
104money3
105Rudi713
106RH2
107FATON2
108vitalik.802
109seewa2
110serg19822
111Pavel63912
112Trader2
113Kiberg2
114NITwBinary2
1159g2
116Eroha2
117Koldun2
118Goodday2
119berkut_msk2
120VeNaN2
121Brilli2
122Ror2
123Tank2
124Diman1112
125DmiSh2
126Iliya2
127Aleks2
128kdser1
129Chumka1
130MaxveL1
131AnastSh1
132monster1
133Kopusha1
134Caback1
135Andrei_B1
136Barbariska1
137Sam1
138sergey27051
139Skyline1
140gavr_san1
141kazachok1
142adil1
143Klayd1
144eprst1
145goga1
146Kudeiar1
147Dliney1
148Curt1
149TemaStrogan1
150unikum1
151Oksana1
152JayB1
153Ako1111
154Denchik1
155Denis0
156Birgevik0
157HORD0
158De magnificent0
159esteh0
160Nirmal0
161Pauk-9300
162jakson_sa0
163Sukhbir ror0
164minitrade0
165NFox0

بیشترین درصد درآمد

مقامنام مستعاردرآمدمبلغ جایزه
1Walter Ball%1 134.295 000ALP
2Lugov%1 048.733 000ALP
3Foxgroove%515.231 000ALP

میانگین معاملات

مقامنام مستعارمیانگین معاملاتمبلغ جایزه
1kdser2 200.00 USD5 000ALP
2gavr_san87.61 USD3 000ALP
3Diman11160.25 USD1 000ALP

تعداد معاملات

مقامنام مستعارمعاملاتمبلغ جایزه
1VM12625 000ALP
2IGOR D7213 000ALP
3neman5791 000ALP

در مسابقه شرکت کن، توانایی‌های خود را محک بزن و جوایز نقدی دریافت کن!

ثبت نام
بازگشت به بالای صفحه