آلپاری 18 ساله شد!

مسابقه King of the Hill

دوره 42 ادامه دارد

12/11 - 12/16

جایزه کل

سالیانه USD 26,875

سالیانه USD 26,875

هدف: نشان دادن بهترین نتایج در زمینه
تعداد معاملات و سودآوری آنها
با گزینه‌های باینری

ثبت نام

مسابقه King of the Hill - برای سخت کوش ترین‌ها

با مسابقه King of the Hill قله‌ها را فتح کرده، رقبای خود در تمامی زمینه ها پشت سر بگذارید!
شانس برنده شدن در این مسابقه بسیار زیاد است چون نه تنها در بخش اصلی این مسابقه می‌توان مقام کسب کرد بلکه در بخش‌های مکمل نیز می‌توان برنده شد! مقررات مسابقه

شرکت کنندگان دوره 42 (2017/12/16 - 2017/12/11)

اطلاعات از 2017/12/15 23:03، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.
مقامحداکثر درصد
درآمد (مقام)
تعداد
معاملات (مقام)
میانگین
معاملات (مقام)
مجموع
مقام
مبلغ جایزه
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
RUSTIK79
343.44 % (12)690(4)USD16.53(21)37150 USD
2
TW2
1,575.00 % (2)449(7)USD7.40(34)43140 USD
3
Aspik1
1,066.75 % (4)205(17)USD9.56(31)52130 USD
4
Aidinna
237.71 % (16)150(22)USD20.93(14)5290 USD
5
Drumad
676.35 % (7)66(47)USD44.12(5)5980 USD
6
farda
146.98 % (26)98(33)USD31.32(8)6770 USD
7
___AAA___
103.99 % (36)132(25)USD16.58(20)8160 USD
8
zloy tip
807.23 % (6)213(15)USD4.74(65)8650 USD
9
Sanya02083
1,162.16 % (3)36(74)USD24.27(11)8845 USD
10
Lykrediska
139.60 % (28)131(26)USD7.26(35)8940 USD
11
Ajax
92.14 % (39)450(6)USD5.63(47)9235 USD
12
Alex_Gold
113.95 % (33)123(30)USD6.58(39)10230 USD
13
Lexus
165.83 % (23)101(32)USD5.07(54)10925 USD
14+ 1
LlL
50.73 % (80)309(10)USD11.33(27)11720 USD
15− 1
Saeed_IRAN
424.88 % (10)32(80)USD11.25(28)11815 USD
16
Wells1
2,078.75 % (1)72(42)USD3.53(77)12014 USD
17
fox2965
56.77 % (73)84(37)USD22.67(13)12313 USD
18
metr
87.61 % (42)86(36)USD5.73(46)12412 USD
19
mohmdrza
494.00 % (9)160(20)USD2.28(97)12611 USD
20
Mura777
72.68 % (54)47(61)USD16.06(22)13710 USD
21
garik
89.76 % (41)32(79)USD17.09(18)1389 USD
22
VALIA
85.00 % (44)81(38)USD5.01(56)1388 USD
23
nikbyn
78.20 % (48)44(66)USD12.93(25)1397 USD
24
bulidozer
54.28 % (77)57(57)USD28.94(9)1436 USD
25
CullBoss70Rus
401.41 % (11)136(24)USD1.87(113)1485 USD
26+ 1
Ruslan116
100.00 % (38)25(88)USD14.40(23)149500 ALP
27− 1
vladus
23.44 % (103)104(31)USD20.86(15)149500 ALP
28
SH.S
294.44 % (14)41(70)USD3.66(75)159500 ALP
29
buhar
176.50 % (21)293(11)USD1.37(132)164500 ALP
30
Dima
58.38 % (71)71(43)USD5.27(53)167500 ALP
31
Vitalya2
82.93 % (45)10(124)USD130.10(2)171400 ALP
32
Boss
15.03 % (119)65(49)USD44.31(4)172400 ALP
33
vladak
840.00 % (5)10(128)USD6.30(41)174400 ALP
34
nz777
159.97 % (25)16(108)USD6.25(42)175400 ALP
35
Mehrdad20
85.31 % (43)51(59)USD3.71(74)176400 ALP
36
Maung
16.67 % (116)60(54)USD43.07(6)176300 ALP
37
neman23
127.44 % (30)783(2)USD1.09(146)178300 ALP
38
bazdenz
59.33 % (69)66(46)USD4.80(63)178300 ALP
39
Anatol
139.67 % (27)36(75)USD2.94(84)186300 ALP
40
vnip23
29.75 % (93)743(3)USD2.47(93)189300 ALP
41
Val59
76.19 % (49)313(9)USD1.31(134)192200 ALP
42
Pro-Bro
39.20 % (87)63(52)USD5.05(55)194200 ALP
43
Nrawae12
75.31 % (50)973(1)USD1.13(144)195200 ALP
44
KMK
497.50 % (8)124(28)USD1.00(160)196200 ALP
45+ 1
Artfuls
0.00 % (144)73(40)USD22.94(12)196200 ALP
46− 1
Torique
73.92 % (53)35(77)USD4.41(67)197100 ALP
47
-STSS-
116.28 % (32)14(117)USD5.57(49)198100 ALP
48
Antrop
213.18 % (17)73(41)USD1.19(141)199100 ALP
49
Tolya
75.00 % (51)124(29)USD1.71(119)199100 ALP
50
Limpopo
54.38 % (76)158(21)USD2.15(103)200100 ALP
51
Alex888
0.00 % (169)329(8)USD13.42(24)201
52
maxsome
134.04 % (29)88(35)USD1.22(138)202
53
kaba
62.62 % (63)290(12)USD1.47(128)203
54+ 1
vitarezoff
22.53 % (104)58(56)USD6.08(43)203
55− 1
Proba_1
27.38 % (98)176(18)USD2.73(88)204
56
thunder
17.31 % (115)48(60)USD10.88(30)205
57
serp
26.09 % (100)69(45)USD4.91(61)206
58
Maxanidze
61.16 % (66)65(50)USD2.43(94)210
59+ 1
Lysyi3
6.35 % (133)35(76)USD47.49(3)212
60− 1
Julen
45.51 % (82)161(19)USD1.88(112)213
61
dmil
269.52 % (15)6(143)USD5.00(58)216
62
Lex
63.67 % (61)31(81)USD3.34(79)221
63
konsultant
91.31 % (40)21(95)USD2.67(89)224
64+ 1
vizibol
11.85 % (125)44(65)USD7.23(36)226
65− 1
vitamin
57.67 % (72)63(51)USD2.14(104)227
66
Ruzland13
15.36 % (117)208(16)USD2.16(102)235
67
den4ik777
29.07 % (94)30(84)USD4.93(60)238
68
MLane
79.68 % (46)16(109)USD2.89(85)240
69
Dictator_A
55.33 % (75)14(116)USD5.50(50)241
70
DeD
319.27 % (13)21(94)USD1.28(136)243
71
SulemanN
44.44 % (84)21(96)USD4.38(68)248
72
dktol12
61.42 % (65)4(158)USD12.50(26)249
73
Woody
127.12 % (31)70(44)USD1.00(175)250
74
Pugatchov
24.23 % (102)129(27)USD1.62(123)252
75
Ru-trend
1.58 % (140)17(105)USD31.99(7)252
76
SELDOM
0.00 % (155)42(69)USD10.90(29)253
77
DekaRT
4.36 % (134)75(39)USD3.19(81)254
78
MoHaMMaD
30.00 % (92)43(67)USD2.28(96)255
79
Money777
14.33 % (121)243(13)USD1.66(122)256
80
wedmak
0.76 % (142)141(23)USD2.51(91)256
81
picsar89
28.72 % (96)18(103)USD4.96(59)258
82
farru
18.11 % (111)9(130)USD19.85(17)258
83
chendemerov
66.67 % (57)16(111)USD2.50(92)260
84
jhoni07
206.59 % (18)16(110)USD1.26(137)265
85
Pavel75
0.00 % (145)40(71)USD5.46(51)267
86
AAA70
12.67 % (123)238(14)USD1.38(131)268
87
accept
28.78 % (95)59(55)USD1.56(124)274
88
oleg
103.72 % (37)4(160)USD3.50(78)275
89
iBenfx
28.30 % (97)54(58)USD1.67(121)276
90+ 1
ARTURSAN
38.84 % (88)18(104)USD2.67(90)282
91− 1
Smarty
7.62 % (131)23(89)USD4.91(62)282
92+ 1
Lezgin
22.50 % (105)46(62)USD1.76(117)284
93− 1
Yurii
14.29 % (122)14(118)USD5.99(44)284
94
sa
0.00 % (146)97(34)USD1.89(111)291
95
sssssssss
64.55 % (60)9(132)USD2.19(101)293
96
Cherub
3.92 % (135)11(121)USD6.63(38)294
97
tanki6411
204.13 % (19)7(137)USD1.17(142)298
98
Irnas
21.22 % (106)11(122)USD3.91(71)299
99
orheian
25.72 % (101)23(91)USD1.89(110)302
100
Romacha 15
0.00 % (161)23(90)USD5.46(52)303
101
Ilamed
20.69 % (107)40(72)USD1.55(125)304
102
Alba61
0.00 % (163)43(68)USD3.74(73)304
103
Lexa287
26.71 % (99)20(97)USD1.98(109)305
104
ul1985
8.13 % (129)7(140)USD7.00(37)306
105
Trader
0.00 % (160)660(5)USD1.17(143)308
106
ES
55.45 % (74)17(106)USD1.43(129)309
107+ 3
bunderx
37.50 % (89)22(93)USD1.50(127)309
108− 1
osai
9.27 % (128)31(82)USD2.23(99)309
109− 1
Buyan64
6.60 % (132)22(92)USD2.77(86)310
110− 1
dimka
62.31 % (64)12(119)USD1.42(130)313
111
Alex
15.28 % (118)46(63)USD1.31(133)314
112+ 1
Gleb1985
17.55 % (113)5(154)USD5.60(48)315
113− 1
1FAR
70.00 % (55)15(114)USD1.06(147)316
114+ 1
LittlePro1
0.00 % (147)2(168)USD415.00(1)316
115− 1
MadMax
0.00 % (154)20(98)USD4.75(64)316
116
Kolyan
18.00 % (112)12(120)USD2.75(87)319
117
birg
187.50 % (20)9(131)USD1.00(172)323
118
PING127
10.50 % (127)66(48)USD1.05(149)324
119
Andrei
51.69 % (79)45(64)USD1.00(183)326
120
nina1955
7.72 % (130)6(141)USD5.00(57)328
121
siv131
160.31 % (24)6(145)USD1.00(162)331
122
dollar
108.17 % (35)8(134)USD1.00(166)335
123
MihON
3.60 % (137)1(179)USD16.58(19)335
124
ART
0.00 % (171)11(123)USD5.87(45)339
125
Nika
63.03 % (62)3(162)USD1.77(116)340
126
KSerg
43.17 % (85)2(173)USD3.00(82)340
127
Zlatan
108.33 % (34)10(129)USD1.00(178)341
128
monster
0.71 % (143)2(167)USD8.35(32)342
129
folk25
50.16 % (81)15(115)USD1.04(150)346
130
Parampampam
0.00 % (164)2(172)USD24.50(10)346
131
v
53.81 % (78)6(144)USD1.50(126)348
132
Alexandr
173.27 % (22)6(150)USD1.00(180)352
133
Yuriy
45.00 % (83)30(85)USD1.00(184)352
134
kiska
79.13 % (47)5(156)USD1.00(153)356
135
Ali
3.00 % (138)27(86)USD1.30(135)359
136
YULIA1987
0.00 % (177)31(83)USD2.19(100)360
137
rurik1982
1.13 % (141)5(151)USD4.24(69)361
138
Novichok
0.00 % (149)37(73)USD1.21(139)361
139
Iliya
14.33 % (120)10(127)USD1.80(115)362
140
dgefff
0.00 % (185)4(161)USD20.84(16)362
141
ginger
0.00 % (180)16(112)USD3.81(72)364
142+ 3
Lana
0.00 % (182)17(107)USD3.62(76)365
143
Antuan11
0.00 % (150)15(113)USD2.00(105)368
144− 2
Anatoliy
0.00 % (172)35(78)USD1.74(118)368
145− 1
ISA92
0.00 % (156)8(133)USD3.32(80)369
146
Karabas
0.00 % (162)2(171)USD6.50(40)373
147
Buyanovvv
0.00 % (183)20(100)USD2.24(98)381
148+ 1
GGM
0.00 % (176)2(176)USD7.50(33)385
149− 1
sovf1994
3.85 % (136)7(136)USD1.86(114)386
150
Mari
0.00 % (151)60(53)USD1.00(182)386
151
Astellar
65.00 % (59)5(155)USD1.00(177)391
152
the
58.62 % (70)3(164)USD1.00(158)392
153
Tomas
35.85 % (91)7(138)USD1.00(163)392
154
Banzay
67.23 % (56)2(174)USD1.00(164)394
155
hadi
60.00 % (67)4(159)USD1.00(170)396
156
Maks163
39.62 % (86)2(170)USD1.19(140)396
157
dolikant
59.98 % (68)6(146)USD1.00(186)400
158
Lukas
0.00 % (187)6(149)USD4.67(66)402
159
NFox
75.00 % (52)2(177)USD1.00(176)405
160
SL
0.00 % (158)19(101)USD1.05(148)407
161
Miles
36.22 % (90)7(139)USD1.00(181)410
162
Bombat
0.00 % (157)20(99)USD1.00(155)411
163
F1
65.00 % (58)1(187)USD1.00(173)418
164
ABB
20.29 % (108)10(125)USD1.00(185)418
165
Akram
0.00 % (166)1(182)USD4.00(70)418
166
maestro
18.20 % (110)5(153)USD1.00(157)420
167
coburn
12.31 % (124)5(152)USD1.12(145)421
168
underalexander
0.00 % (159)6(142)USD1.67(120)421
169
fisher
2.10 % (139)2(178)USD2.00(108)425
170
Larisa
0.00 % (178)3(166)USD3.00(83)427
171
Kvistik
17.50 % (114)6(147)USD1.00(167)428
172
chaves 57
0.00 % (153)1(181)USD2.33(95)429
173
Aleks500
0.00 % (179)19(102)USD1.01(151)432
174
MiniTrade
0.00 % (167)3(163)USD2.00(106)436
175
ramzes
11.00 % (126)8(135)USD1.00(179)440
176
momo
0.00 % (181)25(87)USD1.00(174)442
177
Papawa
0.00 % (165)10(126)USD1.00(156)447
178
saidselim
0.00 % (186)5(157)USD2.00(107)450
179
K_Platon
20.00 % (109)2(175)USD1.00(169)453
180
TRADER-F
0.00 % (148)2(169)USD1.00(152)469
181
Ryma
0.00 % (184)6(148)USD1.00(154)486
182
Jay1988
0.00 % (170)3(165)USD1.00(161)496
183
9g
0.00 % (168)1(183)USD1.00(159)510
184
MIRok
0.00 % (152)1(180)USD1.00(188)520
185
DS-KING
0.00 % (173)1(184)USD1.00(165)522
186
petrovih
0.00 % (174)1(185)USD1.00(168)527
187
alex221074
0.00 % (175)1(186)USD1.00(171)532
188
Kubertraib
0.00 % (188)1(188)USD1.00(187)563

برترین در استراتژی‌های دیگر

حداکثر سری معاملات مثبت

مقامنام مستعارسریمبلغ جایزه
1Aspik785,000ALP
2Nrawae523,000ALP
3neman471,000ALP
4Wells32
5VALIA20
6RUSTIK7916
7nikbyn15
8Lysyi13
9Alex_Gold13
10TW13
11Money77712
12Sanya020812
13vladus11
14Val5911
15Dima11
16vitamin11
17Alex88811
18vnip211
19Boss10
20Vitalya10
21buhar10
22garik10
23AAA7010
24Julen10
25LlL10
26DekaRT10
27Artfuls9
28Proba_19
29Buyan649
30vizibol8
31Aidinna8
32CullBoss70Rus8
33maxsome8
34nz7778
35Ajax8
36Lana8
37den4ik7777
38farda7
39Ruzland137
40Trader7
41MoHaMMaD7
42zloy tip7
43Tolya7
44jhoni077
45-STSS-7
46___AAA___7
47Lykrediska7
48ES7
49Pro-Bro7
50iBenfx7
51bulidozer6
52bazdenz6
53Pugatchov6
54Antrop6
55Drumad6
56SH.S6
57bunderx6
58metr6
59osai6
60Limpopo6
61mohmdrza6
62Lezgin6
63Alex6
64Andrei6
65Ruslan1166
66fox29655
67sa5
68serp5
69wedmak5
70Maung5
71Saeed_IRAN5
72PING1275
73Alba615
74Maxanidze5
75KMK5
76vladak5
77Lexus5
78Mehrdad205
79birg5
80kaba5
81Woody5
82Alexandr5
83vitarezoff4
84accept4
85Lexa2874
86thunder4
87DeD4
88Mari4
89Dictator_A4
90konsultant4
91Romacha 154
92Yuriy4
93Torique4
94YULIA19874
95Aleks5004
96folk254
97Kolyan4
98Pavel753
99coburn3
100farru3
101Lex3
102Antuan113
103MadMax3
104SELDOM3
105dimka3
106dmil3
107Iliya3
108Anatol3
109Irnas3
110tanki64113
111Ilamed3
112MLane3
113siv1313
114Mura7773
115dollar3
116momo3
117Buyanovvv3
118orheian3
119Zlatan3
120sssssssss3
121Cherub2
122picsar892
123Novichok2
124ABB2
125Smarty2
126dktol122
127SulemanN2
128ARTURSAN2
129v2
130Tomas2
131chendemerov2
132Anatoliy2
133Miles2
134oleg2
135ginger2
136Gleb19852
1371FAR2
138kiska2
139ramzes2
140Yurii2
141Ali2
142monster1
143MihON1
144rurik19821
145nina19551
146Nika1
147Maks1631
148ISA921
149sovf19941
150Papawa1
151maestro1
152the1
153KSerg1
154Jay19881
155ART1
156Ru-trend1
157Banzay1
158dolikant1
159Kvistik1
160K_Platon1
161ul19851
162hadi1
163F11
164NFox1
165Astellar1
166Ryma1
167Lukas1
168fisher1
169LittlePro0
170TRADER-F0
171MIRok0
172chaves 570
173Bombat0
174SL0
175underalexander0
176Karabas0
177Parampampam0
178Akram0
179MiniTrade0
1809g0
181DS-KING0
182petrovih0
183alex2210740
184GGM0
185Larisa0
186dgefff0
187saidselim0
188Kubertraib0

بیشترین درصد درآمد

مقامنام مستعاردرآمدمبلغ جایزه
1Wells%2,078.755,000ALP
2TW%1,575.003,000ALP
3Sanya0208%1,162.161,000ALP

میانگین معاملات

مقامنام مستعارمیانگین معاملاتمبلغ جایزه
1LittlePro415.00 USD5,000ALP
2Vitalya130.10 USD3,000ALP
3Lysyi47.49 USD1,000ALP

تعداد معاملات

مقامنام مستعارمعاملاتمبلغ جایزه
1Nrawae9735,000ALP
2neman7833,000ALP
3vnip27431,000ALP

در مسابقه شرکت کن، توانایی‌های خود را محک بزن و جوایز نقدی دریافت کن!

ثبت نام
بازگشت به بالای صفحه