آلپاری 18 ساله شد!

مسابقه King of the Hill

دوره 38 ادامه دارد

10/16 - 10/21

جایزه کل

سالیانه USD 26 875

سالیانه USD 26 875

هدف: نشان دادن بهترین نتایج در زمینه
تعداد معاملات و سودآوری آنها
با گزینه‌های باینری

ثبت نام

مسابقه King of the Hill - برای سخت کوش ترین‌ها

با مسابقه King of the Hill قله‌ها را فتح کرده، رقبای خود در تمامی زمینه ها پشت سر بگذارید!
شانس برنده شدن در این مسابقه بسیار زیاد است چون نه تنها در بخش اصلی این مسابقه می‌توان مقام کسب کرد بلکه در بخش‌های مکمل نیز می‌توان برنده شد! مقررات مسابقه

شرکت کنندگان دوره 38 (2017/10/21 - 2017/10/16)

اطلاعات از 2017/10/20 18:02، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.
مقامحداکثر درصد
درآمد (مقام)
تعداد
معاملات (مقام)
میانگین
معاملات (مقام)
مجموع
مقام
مبلغ جایزه
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
___AAA___1
1 587.37 % (1)125(14)USD15.97(12)27150 USD
2
FENIX
254.52 % (11)50(39)USD34.69(6)56140 USD
3
Lelu2
637.91 % (4)81(27)USD9.48(31)62130 USD
4
Tambov wolf
165.00 % (20)165(11)USD8.92(34)6590 USD
5
mexanik1950
198.25 % (15)73(31)USD10.95(24)7080 USD
6
Drumad
160.57 % (21)46(43)USD29.76(8)7270 USD
7
metr
60.20 % (53)177(9)USD16.42(11)7360 USD
8
Iliya
470.00 % (5)90(23)USD4.93(55)8350 USD
9
dante3
49.24 % (62)437(3)USD10.60(25)9045 USD
10+ 1
vladus
50.17 % (59)87(25)USD23.49(9)9340 USD
11+ 1
mr.HecTop
139.30 % (29)44(45)USD11.66(22)9635 USD
12− 2
Lykrediska3
1 073.12 % (3)72(32)USD4.23(62)9730 USD
13
Greem
92.71 % (39)36(54)USD31.56(7)10025 USD
14+ 2
MoHaMMaD
44.01 % (70)76(28)USD97.00(4)10220 USD
15− 1
Vitalii
151.66 % (23)34(57)USD11.57(23)10315 USD
16− 1
Seel
102.68 % (36)36(51)USD13.17(16)10314 USD
17+ 3
DAH
92.88 % (38)111(16)USD5.18(50)10413 USD
18
kapec
105.48 % (35)119(15)USD4.66(56)10612 USD
19
YA1
49.32 % (61)380(5)USD7.30(40)10611 USD
20− 3
arash
173.03 % (18)74(29)USD4.32(60)10710 USD
21
poljak-kma
201.52 % (14)405(4)USD1.67(95)1139 USD
22
RAU2
25.07 % (90)93(21)USD613.18(2)1138 USD
23
ART
172.33 % (19)36(53)USD6.95(42)1147 USD
24
FIL27
345.91 % (7)53(37)USD3.02(73)1176 USD
25
a1zx
280.00 % (9)83(26)USD2.00(86)1215 USD
26
nikbyn
20.85 % (97)101(19)USD54.69(5)121500 ALP
27
Real2
1 260.68 % (2)13(105)USD13.38(15)122500 ALP
28
nzver777
194.12 % (16)31(65)USD6.29(43)124500 ALP
29+ 1
Maxanidze
57.16 % (57)50(40)USD9.08(32)129500 ALP
30+ 1
Fanat
85.00 % (41)49(42)USD5.43(47)130500 ALP
31− 2
v2
70.59 % (49)31(64)USD13.16(17)130400 ALP
32
minitrade
180.96 % (17)24(76)USD8.00(39)132400 ALP
33
Vitalya3
85.23 % (40)18(90)USD100.00(3)133400 ALP
34
Vincent Moon
328.52 % (8)35(56)USD3.14(72)136400 ALP
35
neman11
138.84 % (30)669(1)USD1.23(108)139400 ALP
36
buyan64
10.39 % (105)88(24)USD14.82(13)142300 ALP
37
smehx
23.35 % (96)172(10)USD8.15(38)144300 ALP
38
alp
123.52 % (33)230(8)USD1.43(104)145300 ALP
39
Kastor Troy
27.42 % (86)137(13)USD5.61(46)145300 ALP
40
Shtorm
20.23 % (98)102(18)USD9.56(30)146300 ALP
41
Anv1kk
265.59 % (10)29(68)USD2.76(74)152200 ALP
42
Uspex777
25.81 % (87)95(20)USD5.77(45)152200 ALP
43+ 7
Torique
115.12 % (34)33(59)USD4.28(61)154200 ALP
44− 1
Kabarda
80.35 % (43)24(75)USD8.78(36)154200 ALP
45− 1
sioma2017
57.71 % (56)22(78)USD11.82(20)154200 ALP
46− 1
Antrop
141.68 % (24)151(12)USD1.04(124)160100 ALP
47− 1
agzam
155.59 % (22)19(87)USD4.95(54)163100 ALP
48− 1
iWaker
84.24 % (42)19(89)USD8.95(33)164100 ALP
49− 1
vedma
133.25 % (31)19(86)USD5.32(48)165100 ALP
50− 1
DekaRT
46.67 % (67)58(36)USD4.09(64)167100 ALP
51
1FAR
455.50 % (6)32(61)USD1.44(103)170
52
Nina
132.62 % (32)45(44)USD1.57(97)173
53
Garrison
66.56 % (52)37(50)USD2.53(76)178
54
LittlePro1
46.97 % (66)8(116)USD980.00(1)183
55
KM
218.25 % (12)19(88)USD2.11(84)184
56
-STAS-
139.59 % (28)7(119)USD8.43(37)184
57
Zolotoi
58.75 % (54)60(35)USD1.53(99)188
58
anton perm
47.91 % (64)32(60)USD3.92(66)190
59+ 3
VOLANDEMOR32
40.33 % (72)42(47)USD2.59(75)194
60− 1
ABV
13.93 % (102)25(72)USD11.80(21)195
61− 1
Lex
70.70 % (48)19(83)USD3.34(68)199
62− 1
ZAE
204.63 % (13)15(99)USD1.87(89)201
63
Runeasy3
58.18 % (55)267(7)USD1.00(146)208
64
R-512
30.24 % (82)454(2)USD1.04(125)209
65
mescalero24
6.20 % (116)39(49)USD5.97(44)209
66
Cherep83
25.79 % (88)11(110)USD12.27(18)216
67
polbanki vareniay
48.13 % (63)31(66)USD1.84(90)219
68
Mtop
45.51 % (69)35(55)USD1.61(96)220
69+ 1
KSerg
46.48 % (68)3(141)USD14.33(14)223
70− 1
g123
3.77 % (124)69(33)USD3.57(67)224
71
granit
24.12 % (95)109(17)USD1.12(114)226
72
Express93
140.00 % (26)16(95)USD1.19(111)232
73
moryak
5.14 % (118)90(22)USD1.75(92)232
74
A-One_S
4.83 % (122)32(62)USD5.19(49)233
75
asabiani
5.49 % (117)298(6)USD1.18(112)235
76
NADYA ZAETZ
5.05 % (119)73(30)USD1.88(87)236
77
FG_ESL
93.45 % (37)5(130)USD3.28(70)237
78
Akram
72.82 % (46)11(111)USD2.27(82)239
79+ 1
Iv
24.63 % (91)15(97)USD5.07(52)240
80− 1
boris_britva
7.59 % (111)14(101)USD9.86(29)241
81
ES
71.39 % (47)25(73)USD1.03(128)248
82
konsultant
0.00 % (134)21(80)USD8.86(35)249
83
Polyanbl4
49.75 % (60)16(96)USD1.56(98)254
84
jhoni07
28.71 % (83)17(93)USD2.35(80)256
85
griwin
0.00 % (142)36(52)USD4.17(63)257
86
waov
1.08 % (126)31(63)USD3.30(69)258
87
IgorKi
25.69 % (89)39(48)USD1.05(122)259
88
mahyar89
139.66 % (27)25(74)USD1.00(160)261
89
volobog
78.28 % (45)4(139)USD2.50(78)262
90+ 1
maloigad
5.00 % (120)25(71)USD3.23(71)262
91− 1
Goodcomp
24.16 % (94)17(92)USD2.53(77)263
92+ 1
BARSS
0.00 % (127)51(38)USD1.53(100)265
93− 1
Anatol
33.33 % (80)15(98)USD1.87(88)266
94
Cherub
7.72 % (110)12(107)USD5.01(53)270
95
Arahammer
9.72 % (107)20(82)USD2.20(83)272
96
LEX333
20.20 % (99)20(81)USD1.71(93)273
97
NFox
38.10 % (76)12(109)USD1.75(91)276
98
vladak
0.00 % (144)13(104)USD9.92(28)276
99+ 1
E123
24.18 % (93)28(70)USD1.07(118)281
100− 1
toleek
15.21 % (100)22(79)USD1.45(102)281
101
Elpiti
0.00 % (158)43(46)USD2.33(81)285
102
N
69.80 % (50)7(120)USD1.09(116)286
103+ 1
Pawel
69.37 % (51)23(77)USD1.00(158)286
104− 1
Mangol_
79.36 % (44)2(149)USD1.71(94)287
105
Doppos1
0.00 % (140)63(34)USD1.10(115)289
106
Da_Ny
24.37 % (92)3(140)USD4.33(59)291
107
Kot94
7.77 % (109)30(67)USD1.08(117)293
108+ 1
Serjo
6.88 % (113)6(128)USD4.60(57)298
109− 1
MIRok
55.32 % (58)4(136)USD1.41(105)299
110
Kir23
38.51 % (75)8(118)USD1.38(106)299
111
sergey
7.14 % (112)6(124)USD4.00(65)301
112
sozvezdie
47.36 % (65)9(115)USD1.03(127)307
113
korner717
2.00 % (125)29(69)USD1.16(113)307
114
aaalexxx
0.00 % (136)2(145)USD10.00(27)308
115
9g
140.00 % (25)4(138)USD1.00(148)311
116
anchuta
36.00 % (78)15(100)USD1.02(135)313
117+ 1
aleks500
28.05 % (85)7(121)USD1.37(107)313
118− 1
ronypere
0.00 % (133)1(154)USD10.00(26)313
119+ 1
fitrikamal
40.22 % (73)13(103)USD1.00(139)315
120− 1
Doctor_Neo
0.00 % (141)1(155)USD12.00(19)315
121
Ken VN
0.00 % (155)2(152)USD21.50(10)317
122+ 1
mohamad88
10.00 % (106)14(102)USD1.21(110)318
123− 1
Julen
0.00 % (157)50(41)USD1.06(120)318
124
ABB
0.00 % (128)33(58)USD1.03(133)319
125
Ilona
0.00 % (135)4(135)USD4.50(58)328
126
Lustig
36.33 % (77)6(123)USD1.03(132)332
127
Pentozavr
0.00 % (131)19(84)USD1.07(119)334
128
vik.3
28.65 % (84)10(113)USD1.00(145)342
129
Sasha_142
13.94 % (101)5(133)USD1.23(109)343
130
Asperant
0.00 % (137)19(85)USD1.05(121)343
131
Banzay
40.90 % (71)5(132)USD1.00(149)352
132
Valentina
6.59 % (115)12(108)USD1.03(129)352
133
mmm
0.00 % (153)1(159)USD7.00(41)353
134
kazachok
40.11 % (74)4(137)USD1.00(144)355
135+ 1
chendemerov
0.00 % (149)5(131)USD2.00(85)365
136+ 1
Richy
0.00 % (150)10(114)USD1.47(101)365
137− 2
zviadi
12.62 % (104)13(106)USD1.00(156)366
138+ 1
bober
0.00 % (138)18(91)USD1.00(137)366
139− 1
Oleg63
0.00 % (156)1(160)USD5.15(51)367
140
vertu
0.00 % (148)3(142)USD2.40(79)369
141
BigLeonid
0.00 % (129)10(112)USD1.03(130)371
142
molot
32.05 % (81)2(148)USD1.00(143)372
143
ENAV
5.00 % (121)17(94)USD1.00(159)374
144
skrofa
0.00 % (132)8(117)USD1.03(131)380
145+ 1
Rexet
13.00 % (103)7(122)USD1.00(157)382
146− 1
MegaClean
35.00 % (79)2(151)USD1.00(153)383
147
Shiva
8.89 % (108)6(127)USD1.00(150)385
148
svetik
0.00 % (139)6(125)USD1.00(138)402
149+ 3
Remmyte
6.83 % (114)5(134)USD1.00(161)409
150
Vadu
0.00 % (143)6(126)USD1.00(140)409
151− 2
coburn
4.69 % (123)1(153)USD1.02(134)410
152− 1
aladin
0.00 % (130)2(144)USD1.00(136)410
153
Chved
0.00 % (160)6(129)USD1.03(126)415
154
Lisa
0.00 % (151)1(157)USD1.05(123)431
155
MariBellka
0.00 % (145)2(146)USD1.00(141)432
156
Kvistik
0.00 % (146)2(147)USD1.00(142)435
157
Ivan76
0.00 % (147)1(156)USD1.00(147)450
158+ 4
SLK
0.00 % (154)2(150)USD1.00(152)456
159− 1
Mihail57
0.00 % (161)3(143)USD1.00(155)459
160− 1
Mehrzad
0.00 % (152)1(158)USD1.00(151)461
161− 1
SlavOk
0.00 % (159)1(161)USD1.00(154)474

برترین در استراتژی‌های دیگر

حداکثر سری معاملات مثبت

مقامنام مستعارسریمبلغ جایزه
1neman545 000ALP
2Lelu513 000ALP
3Runeasy401 000ALP
4Vincent Moon24
5Fanat20
6Vitalya14
7R-5113
8vedma12
9Uspex77711
10Antrop11
11alp11
12dante10
13asabiani10
14arash10
15granit10
16metr9
17smehx8
18nikbyn8
19poljak-kma8
20RAU7
21E1237
22griwin7
23Nina7
24Real7
25___AAA___7
26DekaRT7
27Kastor Troy7
28YA17
29Greem7
30iWaker7
31Zolotoi7
32Mtop6
33toleek6
34Shtorm6
35Tambov wolf6
36Vitalii6
37a1zx6
38jhoni076
39Garrison6
40Julen6
41polbanki vareniay6
42kapec6
43FENIX5
44BARSS5
45MoHaMMaD5
46ABB5
47vladus5
48buyan645
49Cherep835
50NADYA ZAETZ5
51Iv5
52Maxanidze5
53FIL275
54DAH5
55fitrikamal5
56minitrade5
57ART5
58Lykrediska5
59aleks5005
60Anv1kk5
61Iliya5
62Pawel5
63mahyar895
64VOLANDEMOR325
65Cherub4
66Kabarda4
67LEX3334
68Lustig4
69v24
70ES4
71mr.HecTop4
72Doppos14
73Anatol4
74anton perm4
75Drumad4
76moryak4
771FAR4
78mexanik19504
79korner7174
80ZAE4
81g1234
82A-One_S4
83Lex3
84IgorKi3
85FG_ESL3
86ABV3
87Seel3
88Arahammer3
89agzam3
90nzver7773
91Torique3
92KM3
93Akram3
94Sasha_1423
95sozvezdie3
96Elpiti3
97Polyanbl43
98mescalero243
99waov2
100LittlePro2
101maloigad2
102Goodcomp2
103Pentozavr2
104Valentina2
105boris_britva2
106sioma20172
107konsultant2
108sergey2
109molot2
110vik.32
1119g2
112Banzay2
113-STAS-2
114Kir232
115N2
116volobog2
117Express932
118Serjo2
119zviadi2
120Kot942
121ENAV2
122anchuta2
123coburn1
124BigLeonid1
125Ilona1
126MIRok1
127svetik1
128mohamad881
129Da_Ny1
130Vadu1
131vladak1
132KSerg1
133kazachok1
134chendemerov1
135Richy1
136Shiva1
137Mangol_1
138MegaClean1
139NFox1
140Mihail571
141Rexet1
142Remmyte1
143aladin0
144skrofa0
145ronypere0
146aaalexxx0
147Asperant0
148bober0
149Doctor_Neo0
150MariBellka0
151Kvistik0
152Ivan760
153vertu0
154Lisa0
155Mehrzad0
156mmm0
157SLK0
158Ken VN0
159Oleg630
160SlavOk0
161Chved0

بیشترین درصد درآمد

مقامنام مستعاردرآمدمبلغ جایزه
1___AAA___%1 587.375 000ALP
2Real%1 260.683 000ALP
3Lykrediska%1 073.121 000ALP

میانگین معاملات

مقامنام مستعارمیانگین معاملاتمبلغ جایزه
1LittlePro980.00 USD5 000ALP
2RAU613.18 USD3 000ALP
3Vitalya100.00 USD1 000ALP

تعداد معاملات

مقامنام مستعارمعاملاتمبلغ جایزه
1neman6695 000ALP
2R-514543 000ALP
3dante4371 000ALP

در مسابقه شرکت کن، توانایی‌های خود را محک بزن و جوایز نقدی دریافت کن!

ثبت نام
بازگشت به بالای صفحه