آلپاری 18 ساله شد!

مسابقه جایزه بزرگ

دوره 2 ادامه دارد

04/17 - 07/01

جایزه کل

سالیانه USD 123 000

سالیانه USD 123 000

هدف: نشان دادن بیشترین سود
و کمترین زیان

ثبت نام

مسابقه «جایزه بزرگ» - مسابقه برای قویترینها

از بین تمام مسابقات شرکت آلپاری جوایز مسابقه «جایزه بزرگ» بیشتر است - برندگان این مسابقه
سالیانه مبلغ 000 123 USD را بین خود تقسیم می‌کنند. مقررات مسابقه

شرکت کنندگان دوره 2 (2017/07/01 - 2017/04/17)

رتبه بندی نهایی

مقامعامل ترمیم
(امتیازات)
حداقل میزان
مارجین (امتیازات)
مجموع امتیازات مبلغ جایزه
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
Victim 09
max(48)4 594.62 % (50)9810 000 USD
2
Ramhat Shaalan
max(49)3 715.06 % (48)977 000 USD
3
Swallow-na-na
max(50)743.10 % (38)885 000 USD
4
asd
10.07(43)1 231.16 % (45)882 000 USD
5
Jan
7.27(40)1 306.15 % (46)861 000 USD
6
Baxut
8.80(41)1 210.11 % (44)85900 USD
7
BIS
5.93(37)1 607.45 % (47)84800 USD
8
Butterfly
3.89(32)4 430.25 % (49)81700 USD
9
babeer
5.77(36)874.16 % (41)77600 USD
10
Simple
4.60(35)1 017.25 % (42)77500 USD
11
Karabas
max(47)250.53 % (27)74450 USD
12
zmv
9.95(42)280.74 % (29)71400 USD
13
Goldmoon
3.04(28)1 129.91 % (43)71350 USD
14
katee
3.47(31)332.63 % (33)64300 USD
15
Hfkmajhtk
3.12(29)396.04 % (35)64250 USD
16
Andrew_gazprom
2.41(23)849.92 % (40)63200 USD
17
Alex.V
17.45(44)148.94 % (18)62150 USD
18
traderman
2.71(25)689.81 % (37)62100 USD
19
DimOS
746.30(46)118.66 % (14)6070 USD
20
Zero
6.52(39)151.57 % (21)6050 USD
21
fas
2.84(27)309.90 % (32)5910 000 ALP
22
Amix
4.07(33)222.08 % (25)587 000 ALP
23
A1 PAMM
20.06(45)111.88 % (12)575 000 ALP
24
tradelevels
6.18(38)149.45 % (19)573 000 ALP
25
gorn89
4.09(34)161.13 % (22)562 500 ALP
26
Sherlock Holmes
2.83(26)251.59 % (28)542 000 ALP
27
aMCa
2.68(24)283.60 % (30)542 000 ALP
28
Foundation
2.09(20)308.44 % (31)512 000 ALP
29
mauvais ton
1.77(15)361.88 % (34)492 000 ALP
30
obor
1.21(8)820.96 % (39)472 000 ALP
31
alga72
1.94(18)222.85 % (26)441 500 ALP
32
real84
1.08(6)584.53 % (36)421 500 ALP
33
B_dehghanzad
1.79(16)215.20 % (24)401 500 ALP
34
IAM
2.33(22)135.63 % (16)381 500 ALP
35
Kibco
3.40(30)101.91 % (6)361 500 ALP
36
HOBOORG
2.26(21)113.94 % (13)341 000 ALP
37
vancha
2.03(19)122.19 % (15)341 000 ALP
38
hometime
1.56(13)150.10 % (20)331 000 ALP
39
Lexxmag
1.30(9)192.94 % (23)321 000 ALP
40
doza
1.87(17)104.55 % (8)251 000 ALP
41
Jarik3d
0.94(3)135.80 % (17)20
42
yuri2008
1.74(14)101.55 % (4)18
43
Ali_Gonbad_Ir
0.99(5)111.86 % (11)16
44
Alexey
1.47(12)100.05 % (2)14
45
SP5
1.09(7)102.56 % (7)14
46
Maxim
0.95(4)109.16 % (10)14
47
D-44
1.40(10)101.25 % (3)13
48
MEL
1.45(11)100.01 % (1)12
49
Amr Neel
0.71(1)107.67 % (9)10
50
FlaX
0.87(2)101.83 % (5)7

رتبه بندی خاکستری

مقامدرآمدزیانحداقل
میزان مارجین
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
A1 PAMM
741.32 % 36.96 % 111.88 %
2
Alex.V
704.45 % 40.37 % 148.94 %
3
Kibco
339.68 % 100.00 % 101.91 %
4
tradelevels
305.24 % 49.37 % 149.45 %
5
BIS
291.21 % 49.10 % 1 607.45 %
6
asd
269.08 % 26.71 % 1 231.16 %
7
Simple
264.54 % 57.50 % 1 017.25 %
8
Amix
208.58 % 51.27 % 222.08 %
9
vancha
202.58 % 100.00 % 122.19 %
10
Jan
186.08 % 25.59 % 1 306.15 %
11
Sherlock Holmes
180.79 % 63.92 % 251.59 %
12
katee
179.57 % 51.79 % 332.63 %
13
Hfkmajhtk
178.49 % 57.14 % 396.04 %
14
Zero
178.44 % 27.36 % 151.57 %
15
zmv
163.83 % 16.46 % 280.74 %
16
babeer
161.62 % 27.99 % 874.16 %
17
doza
154.22 % 82.43 % 104.55 %
18
MEL
145.12 % 99.99 % 100.01 %
19
D-44
140.43 % 99.98 % 101.25 %
20
HOBOORG
133.54 % 59.14 % 113.94 %
21
B_dehghanzad
133.25 % 74.40 % 215.20 %
22
Alexey
123.31 % 84.14 % 100.05 %
23
Butterfly
110.92 % 28.49 % 4 430.25 %
24
IAM
110.72 % 47.56 % 135.63 %
25
SP5
108.68 % 99.74 % 102.56 %
26
Foundation
108.12 % 51.69 % 308.44 %
27
alga72
102.15 % 52.72 % 222.85 %
28
yuri2008
101.51 % 58.28 % 101.55 %
29
fas
101.17 % 35.61 % 309.90 %
30
Ali_Gonbad_Ir
99.14 % 99.92 % 111.86 %
31
mauvais ton
97.42 % 54.93 % 361.88 %
32
Baxut
96.26 % 10.94 % 1 210.11 %
33
Swallow-na-na
95.56 % 0.00 % 743.10 %
34
DimOS
93.70 % 0.13 % 118.66 %
35
Lexxmag
91.40 % 70.49 % 192.94 %
36
Ramhat Shaalan
89.86 % 0.00 % 3 715.06 %
37
traderman
88.75 % 32.71 % 689.81 %
38
FlaX
86.52 % 100.00 % 101.83 %
39
Goldmoon
86.37 % 28.40 % 1 129.91 %
40
obor
77.55 % 64.14 % 820.96 %
41
real84
74.98 % 69.72 % 584.53 %
42
Victim 09
74.71 % 0.00 % 4 594.62 %
43
aMCa
72.86 % 27.14 % 283.60 %
44
Andrew_gazprom
71.41 % 29.64 % 849.92 %
45
Amr Neel
71.10 % 99.88 % 107.67 %
46
Maxim
68.91 % 72.48 % 109.16 %
47
Karabas
68.82 % 0.00 % 250.53 %
48
gorn89
67.08 % 16.41 % 161.13 %
49
hometime
66.49 % 42.62 % 150.10 %
50
Jarik3d
64.36 % 68.55 % 135.80 %
51
forever young
64.30 % 100.00 % 255.58 %
52
nikitab
63.92 % 27.82 % 1 685.10 %
53
Fire_DOWN
63.26 % 30.57 % 142.37 %
54
POdkOK
61.96 % 0.00 % 1 021.19 %
55
WWW
60.00 % 12.55 % 380.62 %
56
ashkan.b13
59.73 % 17.80 % 200.75 %
57
zaruda
56.89 % 3.97 % 534.12 %
58
surajchayagol
56.69 % 0.00 % 166.90 %
59
doomer
56.10 % 0.00 % 837.83 %
60
bohuc
55.61 % 98.48 % 103.53 %
61
Uyrii
55.60 % 0.00 % 617.00 %
62
chronial
55.30 % 99.96 % 100.16 %
63
SSV
55.28 % 95.69 % 155.16 %
64
den79
54.48 % 9.94 % 552.58 %
65
Visionary
53.49 % 9.19 % 2 165.23 %
66
bezuderZHniy trader
52.91 % 0.00 % 4 465.59 %
67
duli
51.51 % 79.73 % 131.17 %
68
Livan jan
51.28 % 0.00 % 2 480.57 %
69
kaktyc
48.09 % 99.93 % 100.08 %
70
RealDragon
47.89 % 25.83 % 229.83 %
71
Nyka
47.88 % 99.90 % 102.43 %
72
RAJ
47.69 % 82.03 % 102.67 %
73
m s tantan
46.89 % 100.00 % 101.26 %
74
Richi Smith
45.73 % 0.00 % 2 790.32 %
75
Vends
45.54 % 95.54 % 100.36 %
76
ivan_pa
45.25 % 0.00 % 307.93 %
77
farshad_hosseini9
43.17 % 91.57 % 111.96 %
78
Robot - Wild Scalper
41.95 % 35.39 % 100.16 %
79
UDAV
41.17 % 36.76 % 108.42 %
80
mahmud
41.14 % 12.47 % 1 108.94 %
81
LossMen
39.96 % 17.85 % 1 054.09 %
82
MadMan
39.43 % 28.04 % 319.89 %
83
FASTEST_01
38.32 % 50.15 % 346.51 %
84
General
37.91 % 100.00 % 819.38 %
85
ksenia_1c
37.86 % 39.75 % 1 216.10 %
86
RESTLESS
36.31 % 0.00 % 3 677.39 %
87
Korstonk
35.25 % 26.61 % 270.02 %
88
mishung wong
34.88 % 0.00 % 3 731.67 %
89
3FK
34.85 % 0.00 % 181.98 %
90
MrFiks
34.15 % 42.82 % 1 693.60 %
91
BILAZ
34.00 % 35.50 % 1 422.37 %
92
BeeDee
32.89 % 100.00 % 101.38 %
93
NNick
32.89 % 24.92 % 626.19 %
94
t13p
30.02 % 21.41 % 493.00 %
95
Yakamoz
29.38 % 100.00 % 1 128.59 %
96
argentummen
28.10 % 55.66 % 282.34 %
97
Nafis79
27.94 % 0.00 % 135.53 %
98
VKOFF
25.75 % 1.47 % 3 914.37 %
99
Chekhov
25.74 % 57.33 % 940.26 %
100
Cherepacha
25.74 % 24.50 % 667.39 %
101
Mikkaelle
22.04 % 0.00 % 2 241.71 %
102
Wingedman
21.16 % 34.61 % 773.38 %
103
Klukva
20.72 % 99.82 % 226.31 %
104
spasokukotskiy_Yura
20.57 % 0.00 % 750.80 %
105
infSpeed
20.44 % 64.83 % 198.70 %
106
turtle group
20.21 % 100.00 % 2 339.10 %
107
Shanur
19.84 % 31.93 % 507.62 %
108
NordTort
18.97 % 0.00 % 108.64 %
109
Rokfeller
18.38 % 10.14 % 219.77 %
110
Heckfry
17.85 % 6.65 % 2 192.86 %
111
shmaler
16.36 % 24.18 % 1 545.86 %
112
kingfound
16.26 % 100.00 % 636.84 %
113
Mr.Li
16.23 % 12.81 % 261.41 %
114
mr72
15.98 % 0.00 % 100.39 %
115
gaper
15.45 % 33.90 % 1 776.00 %
116
Deponik
14.51 % 99.96 % 100.10 %
117
LIDDI
13.58 % 0.30 % 132.25 %
118
Sahar.Sal
13.45 % 0.00 % 1 984.80 %
119
inv-lab.com
13.17 % 14.30 % 2 181.76 %
120
Kolyvan
12.57 % 2.50 % 1 931.12 %
121
v132
12.48 % 8.98 % 1 175.75 %
122
C4YL
12.17 % 4.44 % 1 624.06 %
123
gnom71
12.00 % 26.66 % 141.45 %
124
Neznaika
11.62 % 16.68 % 115.64 %
125
d
11.56 % 52.70 % 841.32 %
126
PREFICS
9.49 % 10.47 % 276.88 %
127
azot-orion
9.47 % 8.62 % 258.82 %
128
Student
9.43 % 33.07 % 109.93 %
129
Pesso
9.25 % 34.62 % 830.02 %
130
LOSEV
9.16 % 9.90 % 891.68 %
131
tp
9.12 % 26.17 % 100.09 %
132
Restlin
9.11 % 99.99 % 1 083.53 %
133
torgwar
8.64 % 41.98 % 251.35 %
134
Elee
8.44 % 2.23 % 4 864.23 %
135
FXBANK
8.21 % 99.99 % 1 474.87 %
136
KOLIKOLGA
8.01 % 3.11 % 4 049.31 %
137
zhirafx
7.42 % 90.81 % 112.37 %
138
L14
7.27 % 96.75 % 103.38 %
139
alireza1984
7.05 % 29.68 % 104.93 %
140
tutti-frutti
6.96 % 0.00 % 2 276.85 %
141
tjbb
6.45 % 99.95 % 271.83 %
142
Juniki
6.44 % 55.31 % 1 260.50 %
143
zxc
5.92 % 36.70 % 351.30 %
144
aaalex
5.71 % 99.85 % 248.68 %
145
delesifx
5.61 % 100.00 % 2 437.10 %
146
Tarik93
5.44 % 11.87 % 3 649.62 %
147
sibor
5.37 % 28.45 % 547.27 %
148
Yurii555
5.05 % 47.67 % 822.39 %
149
VVVPYX
4.78 % 99.92 % 679.16 %
150
eNoy
4.54 % 100.00 % 646.53 %
151
amir125
4.36 % 0.00 % 244.91 %
152
VIK
4.04 % 1.14 % 6 490.50 %
153
Pollex
3.93 % 49.26 % 184.85 %
154
olakut
3.53 % 15.12 % 136.27 %
155
Marshak
3.41 % 100.00 % 2 410.33 %
156
GMG-11
3.37 % 19.61 % 270.59 %
157
Liamkin
3.34 % 25.04 % 807.20 %
158
Koljan18
3.29 % 60.89 % 106.26 %
159
izol
3.24 % 99.80 % 106.13 %
160
parham1974
3.13 % 23.22 % 397.50 %
161
aquallamy
3.00 % 31.33 % 1 106.96 %
162
chj94
2.81 % 0.24 % 1 474.18 %
163
Bars
2.13 % 0.00 % 9 664.01 %
164
voctok11
2.12 % 11.70 % 108.24 %
165
M19
2.06 % 2.67 % 276.00 %
166
bvg
1.92 % 0.43 % 33 939.89 %
167
mprc4x
1.87 % 9.63 % 1 684.71 %
168
UMA_OSS
1.85 % 0.00 % 6 832.23 %
169
Chief
1.73 % 6.38 % 1 407.77 %
170
meow
1.30 % 3.36 % 2 744.35 %
171
Mario Draghi
1.09 % 33.51 % 431.94 %
172
Huabo
0.97 % 1.25 % 4 155.50 %
173
Avalong
0.93 % 27.29 % 715.08 %
174
Garrikyan
0.82 % 45.42 % 100.34 %
175
MaximGann
0.65 % 0.37 % 4 130.95 %
176
vecher
0.61 % 99.95 % 100.22 %
177
max28rus
0.46 % 0.00 % 3 918.80 %
178
Ivengo
0.42 % 15.26 % 100.00 %
179
MIXAILOV
0.40 % 100.00 % 112.14 %
180
Gora 07
0.34 % 36.31 % 100.00 %
181
SPRSCLPR
0.29 % 100.00 % 486.53 %
182
MangustD
0.14 % 0.00 % 9 837.47 %
183
Oldstar
0.07 % 0.00 % 24 041.69 %
184
GOSPODINVOLAND
0.07 % 24.97 % 1 039.31 %
اطلاعات از 2017/06/24 03:01، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.

در مسابقه شرکت کن، توانایی‌های خود را محک بزن و جوایز نقدی دریافت کن!

ثبت نام
بازگشت به بالای صفحه