آلپاری 18 ساله شد!

مسابقه جایزه بزرگ

دوره 2 ادامه دارد

04/17 - 07/01

جایزه کل

سالیانه USD 123 000

سالیانه USD 123 000

هدف: نشان دادن بیشترین سود
و کمترین زیان

ثبت نام

مسابقه «جایزه بزرگ» - مسابقه برای قویترینها

از بین تمام مسابقات شرکت آلپاری جوایز مسابقه «جایزه بزرگ» بیشتر است - برندگان این مسابقه
سالیانه مبلغ 000 123 USD را بین خود تقسیم می‌کنند. مقررات مسابقه

شرکت کنندگان دوره 2 (2017/07/01 - 2017/04/17)

رتبه بندی نهایی

مقامعامل ترمیم
(امتیازات)
حداقل میزان
مارجین (امتیازات)
مجموع امتیازات مبلغ جایزه
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
Lexxmag
max(44)724.24 % (42)8610 000 USD
2
BIS
22.80(30)1 607.45 % (50)807 000 USD
3+ 1
real84
24.98(32)963.11 % (46)785 000 USD
4+ 1
developer
257.84(38)471.06 % (39)772 000 USD
5− 2
asd
21.15(29)1 231.16 % (48)771 000 USD
6+ 2
vecher
max(49)288.45 % (27)76900 USD
7+ 2
SP5
max(48)307.60 % (28)76800 USD
8− 1
obor
25.37(33)821.84 % (43)76700 USD
9− 3
Nyka
max(43)319.42 % (31)74600 USD
10+ 2
Jiangyong
39.10(36)429.35 % (36)72500 USD
11+ 2
ezwin
max(47)203.39 % (19)66450 USD
12+ 2
NFox7
9.99(26)452.32 % (38)64400 USD
13+ 9
Djurdjeni
4.26(19)895.30 % (44)63350 USD
14+ 4
FUKS
3.81(16)972.36 % (47)63300 USD
15+ 1
zmv
228.44(37)280.74 % (25)62250 USD
16− 1
Kibco
max(46)127.70 % (15)61200 USD
17
Foundation
16.98(28)392.81 % (33)61150 USD
18+ 1
Scores
2.71(11)1 283.20 % (49)60100 USD
19+ 2
ashkan.b13
max(41)200.75 % (18)5970 USD
20+ 3
OSV9
4.07(18)688.55 % (41)5950 USD
21− 1
stekloporofin
max(50)103.47 % (8)5810 000 ALP
22+ 2
Decs
23.08(31)284.62 % (26)577 000 ALP
23+ 2
fas
12.97(27)309.90 % (29)565 000 ALP
24+ 3
Hfkmajhtk
4.68(21)396.04 % (34)553 000 ALP
25+ 1
avt
max(45)103.56 % (9)542 500 ALP
26+ 4
zxc
4.82(22)351.30 % (32)542 000 ALP
27+ 24
D-44
max(40)118.28 % (12)522 000 ALP
28
Zero
30.51(34)151.57 % (16)502 000 ALP
29
Maga55
4.44(20)313.05 % (30)502 000 ALP
30+ 1
VVVPYX
0.99(5)956.61 % (45)502 000 ALP
31+ 6
pipilu
3.51(14)408.96 % (35)491 500 ALP
32
PlasmaEdge
max(42)100.87 % (5)471 500 ALP
33
Alex Baltika
32.35(35)115.63 % (11)461 500 ALP
34+ 1
Amix
8.88(25)222.08 % (21)461 500 ALP
35− 1
irenneez
8.40(24)203.51 % (20)441 500 ALP
36
BigBlind
325.68(39)100.27 % (2)411 000 ALP
37+ 1
tjbb
0.40(1)519.92 % (40)411 000 ALP
38+ 1
mauvais ton
0.78(2)445.81 % (37)391 000 ALP
39+ 1
FlaX
6.10(23)123.92 % (14)371 000 ALP
40+ 4
MIXAILOV
3.95(17)196.27 % (17)341 000 ALP
41+ 1
jameson
2.80(12)238.23 % (22)34
42+ 1
SPHINX
2.18(9)246.08 % (23)32
43− 2
Vers
3.78(15)121.04 % (13)28
44+ 7
zYx
0.95(3)261.04 % (24)27
45
Nachyn
2.56(10)101.93 % (7)17
46
loser
3.35(13)100.63 % (3)16
47
denn1ss
1.19(6)113.36 % (10)16
48
Forex-ms
1.23(7)100.96 % (6)13
49+ 1
Maloy
1.45(8)100.04 % (1)9
50− 1
Dmitr17
0.98(4)100.70 % (4)8

رتبه بندی خاکستری

مقامدرآمدزیانحداقل
میزان مارجین
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
Alex Baltika
1 236.99 % 38.24 % 115.63 %
2
developer
608.68 % 2.36 % 471.06 %
3
FlaX
480.84 % 78.79 % 123.92 %
4+ 1
MIXAILOV
306.33 % 77.50 % 196.27 %
5− 1
irenneez
302.91 % 36.05 % 203.51 %
6+ 3
BIS
215.91 % 9.47 % 1 607.45 %
7+ 1
stekloporofin
211.41 % 0.00 % 103.47 %
8− 2
loser
208.28 % 62.11 % 100.63 %
9− 2
Vers
192.05 % 50.84 % 121.04 %
10
Zero
134.14 % 4.40 % 151.57 %
11
Foundation
124.29 % 7.32 % 392.81 %
12+ 1
NFox7
117.44 % 11.76 % 452.32 %
13+ 6
jameson
114.81 % 40.94 % 238.23 %
14+ 1
Amix
113.54 % 12.78 % 222.08 %
15− 1
vecher
113.18 % 0.00 % 288.45 %
16+ 2
asd
108.90 % 5.15 % 1 231.16 %
17− 1
fas
108.16 % 8.34 % 309.90 %
18− 1
zmv
108.10 % 0.47 % 280.74 %
19+ 8
Maloy
106.88 % 73.58 % 100.04 %
20− 8
Nachyn
105.71 % 41.37 % 101.93 %
21− 1
SP5
93.17 % 0.00 % 307.60 %
22+ 7
pipilu
91.39 % 26.04 % 408.96 %
23− 1
real84
89.22 % 3.57 % 963.11 %
24− 3
Forex-ms
80.47 % 65.43 % 100.96 %
25− 2
OSV9
76.55 % 18.81 % 688.55 %
26− 1
Jiangyong
73.87 % 1.89 % 429.35 %
27− 1
obor
71.58 % 2.82 % 821.84 %
28− 4
Hfkmajhtk
68.61 % 14.67 % 396.04 %
29+ 5
ezwin
68.58 % 0.00 % 203.39 %
30
Decs
66.50 % 2.88 % 284.62 %
31− 3
Kibco
64.67 % 0.00 % 127.70 %
32+ 5
Dmitr17
56.92 % 57.92 % 100.70 %
33
BigBlind
48.09 % 0.15 % 100.27 %
34+ 1
avt
43.66 % 0.00 % 103.56 %
35+ 1
Lexxmag
39.50 % 0.00 % 724.24 %
36+ 2
Djurdjeni
37.41 % 8.78 % 895.30 %
37+ 2
SPHINX
36.87 % 16.88 % 246.08 %
38− 6
denn1ss
35.82 % 30.10 % 113.36 %
39+ 6
mauvais ton
33.15 % 42.39 % 445.81 %
40− 9
Nyka
33.12 % 0.00 % 319.42 %
41
tjbb
32.44 % 81.83 % 519.92 %
42
PlasmaEdge
32.12 % 0.00 % 100.87 %
43+ 3
zxc
31.52 % 6.55 % 351.30 %
44− 4
FUKS
30.05 % 7.88 % 972.36 %
45+ 4
VVVPYX
28.83 % 29.21 % 956.61 %
46+ 1
Scores
28.32 % 10.45 % 1 283.20 %
47− 4
Maga55
28.15 % 6.35 % 313.05 %
48
ashkan.b13
28.14 % 0.00 % 200.75 %
49+ 21
D-44
27.35 % 0.00 % 118.28 %
50+ 7
zYx
26.37 % 27.85 % 261.04 %
51− 1
Baxut
25.86 % 1.77 % 1 210.11 %
52+ 15
Deponik
25.40 % 4.16 % 100.20 %
53− 9
babeer
24.80 % 5.14 % 1 976.75 %
54− 3
Viktor888
24.76 % 0.00 % 1 094.88 %
55− 2
vancha
23.28 % 0.00 % 218.22 %
56+ 9
kron
21.80 % 25.28 % 115.86 %
57− 1
Vadim
21.33 % 18.07 % 388.24 %
58− 3
traderman
20.00 % 4.54 % 689.81 %
59− 5
FC
19.31 % 2.40 % 966.76 %
60+ 2
Chumka
18.91 % 1.28 % 819.70 %
61− 1
Dmitriy P
18.11 % 3.73 % 1 745.87 %
62− 10
Duke79
17.15 % 0.00 % 109.99 %
63− 4
katee
17.04 % 24.32 % 882.46 %
64+ 14
tradelevels
16.83 % 20.59 % 1 552.27 %
65− 7
Butterfly
16.77 % 10.62 % 4 430.25 %
66− 3
Amir Ali
15.91 % 0.00 % 161.49 %
67− 3
BekzodAbdulla
15.57 % 7.24 % 402.96 %
68− 2
GodBless
15.32 % 32.09 % 143.35 %
69− 1
gamer_lamer
14.41 % 5.55 % 3 742.55 %
70− 1
ibrahim
13.71 % 1.29 % 548.51 %
71
ksenia_1c
13.69 % 14.18 % 1 304.49 %
72
Pesso
13.34 % 0.00 % 1 706.30 %
73− 12
wermuien
13.00 % 13.68 % 281.66 %
74− 1
t13p
12.30 % 0.00 % 599.50 %
75− 1
Gora 07
10.58 % 3.84 % 100.00 %
76− 1
ly1905
10.26 % 0.00 % 150.18 %
77− 1
aMCa
10.13 % 0.97 % 1 004.46 %
78+ 4
Lider
9.29 % 4.59 % 1 170.25 %
79+ 1
Andrew_gazprom
9.15 % 0.00 % 931.23 %
80− 3
den79
8.97 % 7.17 % 659.95 %
81
ScalperSR
8.63 % 0.00 % 127.89 %
82+ 1
JoyProfit
8.18 % 2.19 % 1 895.39 %
83+ 3
MEL
7.35 % 0.00 % 6 675.50 %
84+ 1
Soliart
7.35 % 0.00 % 117.27 %
85− 1
Seor
7.00 % 1.23 % 4 437.00 %
86+ 3
PREFICS
6.44 % 1.53 % 276.88 %
87+ 26
START FLY
6.38 % 6.17 % 2 209.09 %
88
Gholizad
6.12 % 28.18 % 164.97 %
89+ 1
ziod
5.90 % 28.37 % 230.01 %
90+ 1
FASTEST_01
5.81 % 7.79 % 1 704.81 %
91+ 1
AlexG
5.78 % 5.23 % 1 436.21 %
92− 13
Oil
5.77 % 19.12 % 1 837.98 %
93− 6
MY
5.25 % 0.00 % 3 789.23 %
94
Dinner
5.03 % 7.06 % 905.62 %
95+ 1
Jarik3d
4.93 % 16.62 % 157.99 %
96+ 1
avt620
4.85 % 1.20 % 2 337.12 %
97+ 1
duli
4.78 % 0.00 % 149.11 %
98− 3
Robot - Wild Scalper
4.31 % 9.96 % 300.11 %
99+ 4
d
4.05 % 0.00 % 7 962.34 %
100+ 1
Avalong
3.76 % 4.94 % 1 766.94 %
101+ 6
dimitrii55
3.59 % 32.67 % 100.88 %
102+ 3
advocatweb
3.59 % 0.00 % 1 246.02 %
103+ 1
eNoy
3.36 % 1.15 % 2 205.93 %
104− 11
Alisa
3.33 % 6.20 % 259.21 %
105− 3
hometime
3.15 % 4.24 % 739.52 %
106+ 27
Matematik
3.11 % 10.48 % 138.17 %
107− 1
Wingedman
3.04 % 0.00 % 2 814.75 %
108+ 1
TaiwanYuFan
2.76 % 8.93 % 449.83 %
109+ 2
gorn89
2.64 % 6.86 % 280.06 %
110+ 2
Atati
2.63 % 5.21 % 3 502.93 %
111− 3
PASTOR ISETE
2.50 % 0.00 % 1 947.86 %
112− 13
Yurii
2.00 % 9.49 % 616.26 %
113− 13
DanialHNV
1.90 % 58.71 % 256.29 %
114+ 1
GMG-11
1.84 % 0.00 % 1 648.59 %
115+ 1
evo
1.47 % 0.69 % 1 093.55 %
116+ 1
BeeDee
1.40 % 9.53 % 3 014.76 %
117+ 3
nikitab
1.36 % 11.05 % 1 685.10 %
118+ 5
MrFiks
1.22 % 0.42 % 2 570.94 %
119− 1
sibor
1.03 % 1.60 % 1 553.40 %
120+ 13
chechet
0.98 % 0.00 % 2 632.96 %
121
kingfound
0.76 % 32.81 % 636.84 %
122− 3
vladimir
0.59 % 1.31 % 978.11 %
123+ 1
Submerged leader
0.59 % 0.00 % 1 606.48 %
124+ 1
sonig
0.58 % 0.09 % 213.51 %
125+ 1
Fiani
0.51 % 0.03 % 2 240.14 %
126+ 1
GT
0.43 % 1.40 % 597.09 %
127− 5
nobody
0.20 % 4.79 % 155.44 %
128
aaalex
0.20 % 0.00 % 701.48 %
129
Elee
0.20 % 0.57 % 7 604.27 %
130
Egoist
0.20 % 0.66 % 12 912.89 %
131+ 1
AL01
0.10 % 12.71 % 1 626.85 %
132+ 1
RICOrock
0.01 % 0.00 % 43 458.00 %
اطلاعات از 2017/04/26 23:00، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.

در مسابقه شرکت کن، توانایی‌های خود را محک بزن و جوایز نقدی دریافت کن!

ثبت نام
بازگشت به بالای صفحه