آلپاری 18 ساله شد!

مسابقه جایزه بزرگ

دوره 4 ادامه دارد

10/16 - 12/23

جایزه کل

سالیانه USD 123,000

سالیانه USD 123,000

هدف: نشان دادن بیشترین سود
و کمترین زیان

ثبت نام

مسابقه «جایزه بزرگ» - مسابقه برای قویترینها

از بین تمام مسابقات شرکت آلپاری جوایز مسابقه «جایزه بزرگ» بیشتر است - برندگان این مسابقه
سالیانه مبلغ 000 123 USD را بین خود تقسیم می‌کنند. مقررات مسابقه

شرکت کنندگان دوره 4 (2017/12/23 - 2017/10/16)

رتبه بندی نهایی

مقامعامل ترمیم
(امتیازات)
حداقل میزان
مارجین (امتیازات)
مجموع امتیازات مبلغ جایزه
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
Volshebnikoff
max(48)3,320.80 % (49)9710,000 USD
2
BOLT
max(47)3,447.29 % (50)977,000 USD
3
YaserFX
max(50)2,041.11 % (43)935,000 USD
4
mr.First
max(46)2,061.89 % (44)902,000 USD
5
PorTitura
max(45)2,103.11 % (45)901,000 USD
6
godlos
9.39(39)1,810.64 % (42)81900 USD
7
constructor
34.31(44)758.49 % (35)79800 USD
8
Sir Oliver
4.51(31)2,453.24 % (48)79700 USD
9
EngMotie
4.28(30)2,430.89 % (47)77600 USD
10
Alena
24.92(43)469.81 % (33)76500 USD
11
Scorpio78
10.54(41)651.50 % (34)75450 USD
12
adolf_duck
max(49)248.75 % (25)74400 USD
13
Serg Logrange
5.35(35)1,158.32 % (38)73350 USD
14
Cheburash
3.77(27)2,313.44 % (46)73300 USD
15
Aida
4.92(33)1,143.44 % (37)70250 USD
16
Nikolai
8.73(38)407.57 % (31)69200 USD
17
noneed
3.64(26)1,709.91 % (41)67150 USD
18
RAV
10.53(40)252.67 % (26)66100 USD
19
alex1984
3.30(23)1,234.06 % (39)6270 USD
20
Vselen
4.97(34)280.98 % (27)6150 USD
21
Tinkoff
8.49(37)204.52 % (23)6010,000 ALP
22
Nissan
2.29(17)1,436.71 % (40)577,000 ALP
23
OSV
7.90(36)170.54 % (20)565,000 ALP
24
reddragon
4.10(28)285.23 % (28)563,000 ALP
25
oil
3.49(24)350.38 % (30)542,500 ALP
26+ 2
YURIY
3.03(21)340.85 % (29)502,000 ALP
27− 1
Arina
2.45(18)438.24 % (32)502,000 ALP
28− 1
Pensioner
11.09(42)103.53 % (7)492,000 ALP
29
Sr.master4
2.54(19)180.25 % (21)402,000 ALP
30
KHALIFAH
3.59(25)142.27 % (14)392,000 ALP
31
Vitalya
4.12(29)104.17 % (9)381,500 ALP
32
TAXIN
2.22(16)186.15 % (22)381,500 ALP
33
Max-FXtrader
0.63(2)1,065.35 % (36)381,500 ALP
34
winwin
4.53(32)100.17 % (2)341,500 ALP
35
Gol
2.60(20)109.07 % (12)321,500 ALP
36
Maloy
1.50(13)152.97 % (18)311,000 ALP
37
Larisa
0.93(6)220.60 % (24)301,000 ALP
38
hoho
1.51(15)128.06 % (13)281,000 ALP
39
Kartonka
3.17(22)101.26 % (5)271,000 ALP
40
Aleksandr B
1.16(9)150.58 % (17)261,000 ALP
41
Karabas
0.96(7)154.20 % (19)26
42
dgon
0.98(8)149.63 % (16)24
43
Serger
1.50(12)106.43 % (11)23
44
Mel
1.51(14)103.98 % (8)22
45
andrei3045
0.85(5)148.83 % (15)20
46
surf
1.17(10)102.08 % (6)16
47
maqayyum
0.78(3)106.12 % (10)13
48
nda
1.38(11)100.04 % (1)12
49
petrusha232
0.81(4)100.91 % (4)8
50
Kerimko
0.62(1)100.21 % (3)4

رتبه بندی خاکستری

مقامدرآمدزیانحداقل
میزان مارجین
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
Alena
1,349.15 % 54.15 % 469.81 %
2
constructor
1,241.19 % 36.18 % 758.49 %
3
Pensioner
642.31 % 57.91 % 103.53 %
4
Nikolai
496.70 % 56.92 % 407.57 %
5
winwin
453.14 % 100.00 % 100.17 %
6
OSV
381.88 % 48.35 % 170.54 %
7
Tinkoff
319.02 % 37.59 % 204.52 %
8
RAV
298.32 % 28.33 % 252.67 %
9
Vselen
271.27 % 54.61 % 280.98 %
10
KHALIFAH
240.61 % 66.96 % 142.27 %
11
TAXIN
221.91 % 99.98 % 186.15 %
12
Vitalya
209.99 % 50.93 % 104.17 %
13
godlos
193.15 % 20.57 % 1,810.64 %
14
Gol
153.08 % 58.99 % 109.07 %
15
Mel
150.90 % 99.92 % 103.98 %
16
hoho
149.93 % 99.02 % 128.06 %
17
Serger
149.52 % 99.70 % 106.43 %
18
YURIY
145.65 % 48.13 % 340.85 %
19
Sr.master4
124.96 % 49.14 % 180.25 %
20
EngMotie
116.93 % 27.30 % 2,430.89 %
21
surf
116.13 % 99.58 % 102.08 %
22
Aida
112.77 % 22.90 % 1,143.44 %
23
Serg Logrange
109.04 % 20.38 % 1,158.32 %
24
YaserFX
103.96 % 0.00 % 2,041.11 %
25
Aleksandr B
103.74 % 89.07 % 150.58 %
26
Kartonka
98.57 % 31.10 % 101.26 %
27
Sir Oliver
96.30 % 21.33 % 2,453.24 %
28
Karabas
96.11 % 100.00 % 154.20 %
29
adolf_duck
93.98 % 0.00 % 248.75 %
30
Larisa
93.41 % 99.97 % 220.60 %
31
Nissan
92.81 % 40.55 % 1,436.71 %
32
nda
86.58 % 62.94 % 100.04 %
33
andrei3045
85.31 % 99.87 % 148.83 %
34
Volshebnikoff
83.64 % 0.00 % 3,320.80 %
35
Maloy
81.96 % 54.64 % 152.97 %
36
BOLT
79.23 % 0.00 % 3,447.29 %
37
reddragon
78.81 % 19.23 % 285.23 %
38
Scorpio78
78.78 % 7.47 % 651.50 %
39
Cheburash
78.33 % 20.75 % 2,313.44 %
40
petrusha232
75.20 % 93.40 % 100.91 %
41
maqayyum
74.73 % 96.37 % 106.12 %
42
oil
74.19 % 21.24 % 350.38 %
43
dgon
71.71 % 73.24 % 149.63 %
44
Arina
70.84 % 28.90 % 438.24 %
45
mr.First
70.36 % 0.00 % 2,061.89 %
46
Max-FXtrader
63.27 % 100.00 % 1,065.35 %
47
Kerimko
61.81 % 100.00 % 100.21 %
48
PorTitura
61.54 % 0.00 % 2,103.11 %
49
alex1984
60.57 % 18.38 % 1,234.06 %
50
noneed
60.36 % 16.57 % 1,709.91 %
51
Shef27
57.97 % 59.27 % 977.05 %
52
Andre67
57.69 % 19.18 % 116.24 %
53
Expertnn
56.48 % 73.16 % 144.15 %
54
Mix
55.80 % 97.02 % 113.81 %
55
Asperant
55.69 % 18.85 % 822.05 %
56
rf250
55.46 % 25.11 % 631.62 %
57
DeroN
54.18 % 34.44 % 569.57 %
58
Renaldo
53.16 % 0.74 % 3,840.33 %
59
slacher
52.54 % 2.11 % 295.02 %
60
SAMSON
52.51 % 100.00 % 120.53 %
61
jafar jafari
52.05 % 13.88 % 101.35 %
62
RealCoin
51.72 % 14.49 % 867.18 %
63
VV
51.22 % 36.43 % 761.21 %
64
denn1ss
50.58 % 7.00 % 753.69 %
65
qfsjnnnn
48.47 % 100.00 % 1,940.09 %
66
Dyer_Maker
47.38 % 27.15 % 145.79 %
67
Fanat
46.97 % 19.21 % 2,434.31 %
68
Iv
46.31 % 52.23 % 441.30 %
69
NNick
46.18 % 39.36 % 762.62 %
70
Lex
45.38 % 27.51 % 591.56 %
71
veni
45.28 % 16.16 % 1,283.82 %
72
Zerg
44.65 % 99.69 % 100.38 %
73
HedinAeteros
44.51 % 100.00 % 278.99 %
74
Mary
44.25 % 73.86 % 367.99 %
75
aa4fx
43.92 % 44.90 % 3,211.11 %
76
pavvvlik
42.66 % 13.75 % 2,563.12 %
77
Korl
41.99 % 26.65 % 101.76 %
78
guamil den faruh
41.86 % 0.00 % 4,243.91 %
79
a
41.30 % 73.00 % 615.64 %
80
FMG
39.73 % 42.98 % 1,627.44 %
81
magic clown
39.71 % 0.00 % 2,239.84 %
82
ECG.ONLINE
38.65 % 55.41 % 1,425.39 %
83
mental
37.90 % 50.61 % 305.07 %
84
mr.Boris
37.47 % 97.25 % 135.95 %
85
oleg krochak
37.23 % 19.39 % 157.71 %
86
v-xofman
36.43 % 99.93 % 100.87 %
87
TradeLevels
36.24 % 11.84 % 5,335.86 %
88
Gladiolus
35.41 % 8.25 % 3,959.46 %
89
vadvad
35.16 % 20.63 % 1,706.74 %
90
Ya Ali madad
34.95 % 39.87 % 308.48 %
91
DIMIX
34.64 % 24.62 % 854.27 %
92
Bober
34.36 % 19.97 % 2,414.99 %
93
MangustD
33.72 % 39.63 % 248.33 %
94
agungbonz
33.55 % 5.59 % 1,060.94 %
95
RONG9
32.57 % 10.50 % 2,091.73 %
96
vic125
30.74 % 22.53 % 1,013.23 %
97
cim
30.45 % 15.16 % 115.32 %
98
Riahim
30.14 % 99.99 % 173.88 %
99
alga72
29.86 % 77.71 % 297.03 %
100
weson
27.90 % 100.00 % 238.25 %
101
Vkoff
27.13 % 25.97 % 3,729.58 %
102
zaq
26.77 % 0.00 % 4,689.23 %
103
Pilgrim
26.40 % 3.67 % 1,700.90 %
104
yusufabdulganiyu
26.36 % 50.39 % 107.31 %
105
aaa
26.06 % 53.68 % 104.11 %
106
mastera16
25.95 % 0.00 % 787.64 %
107
KuangFeixiang
25.72 % 100.00 % 842.88 %
108
mitro303
25.00 % 11.88 % 1,960.13 %
109
MATSIK
24.10 % 73.09 % 100.86 %
110
genesis666
23.47 % 0.00 % 5,287.73 %
111
EM
23.44 % 97.39 % 137.90 %
112
eye94
23.44 % 100.00 % 289.18 %
113
GT
23.15 % 3.17 % 318.00 %
114
Hater001
23.10 % 0.00 % 2,629.01 %
115
NFox
22.63 % 100.00 % 100.07 %
116
VAL
22.35 % 95.52 % 100.01 %
117
BILAZ
21.89 % 59.19 % 479.93 %
118
Tureckyi
21.57 % 9.15 % 102.26 %
119
Flugengiihaimen
21.05 % 4.30 % 1,982.73 %
120
adarobla
20.19 % 99.96 % 100.21 %
121
Princegems14
20.11 % 95.75 % 123.00 %
122
smteh
19.98 % 27.39 % 449.84 %
123
Alex_24
19.23 % 0.00 % 670.90 %
124
Terra incognito
19.10 % 0.00 % 2,653.43 %
125
Traderman
19.05 % 32.62 % 1,170.69 %
126
Denisik
18.15 % 0.87 % 555.32 %
127
50-level-MAG
18.12 % 100.00 % 176.03 %
128
ziod
18.02 % 35.99 % 110.65 %
129
Tiba
17.32 % 13.40 % 300.40 %
130
leo2
16.56 % 78.20 % 128.39 %
131
Dmtr
16.10 % 100.00 % 545.55 %
132
wayfarer
15.12 % 4.72 % 5,008.28 %
133
Uo
14.75 % 40.40 % 708.20 %
134
Akram Obeidat
14.57 % 50.62 % 2,773.57 %
135
mazdaz5
14.28 % 10.88 % 4,897.27 %
136
MeatBou
14.23 % 0.00 % 574.78 %
137
fedoseev55
14.12 % 98.50 % 100.42 %
138
Vladymyr
13.19 % 24.64 % 2,488.50 %
139
Fortunato
12.93 % 124.39 % 100.03 %
140
ASJ
12.91 % 100.00 % 102.92 %
141
y
12.81 % 99.78 % 109.18 %
142
akh
12.62 % 7.57 % 174.95 %
143
seriyniy
12.19 % 23.10 % 559.24 %
144
sibor
11.59 % 45.61 % 140.33 %
145
Leo
11.45 % 52.39 % 616.96 %
146
viktorFx
11.22 % 37.74 % 252.62 %
147
T-34
11.13 % 100.00 % 100.09 %
148
SomRa
10.62 % 18.78 % 2,049.47 %
149
ILNTL
10.37 % 2.72 % 230.19 %
150
Sahar.Sal
10.15 % 100.00 % 294.60 %
151
Silverdutchman
9.84 % 44.60 % 353.41 %
152
Leon
9.83 % 0.00 % 5,547.30 %
153
Tangsong
9.52 % 0.88 % 9,486.47 %
154
infSpeed
9.37 % 79.09 % 401.69 %
155
Amene
9.29 % 19.74 % 2,054.20 %
156
HSM
8.67 % 99.85 % 124.77 %
157
Simplicity
8.66 % 0.00 % 548.52 %
158
Uncle_T M5
8.64 % 52.86 % 991.51 %
159
Amaruak
8.57 % 100.00 % 157.39 %
160
AlexG
8.55 % 2.59 % 3,104.10 %
161
MITICH_G80
8.03 % 20.55 % 168.56 %
162
fas
7.94 % 83.57 % 543.54 %
163
samwon1203
7.05 % 100.00 % 328.98 %
164
Legenda2017
7.01 % 99.61 % 965.24 %
165
rajaei
6.98 % 7.62 % 2,247.73 %
166
Vvik
6.48 % 7.48 % 4,289.00 %
167
vfcz
6.41 % 100.00 % 101.23 %
168
Sharovik
6.33 % 11.16 % 484.69 %
169
the wolf of wall str
6.09 % 5.09 % 7,308.66 %
170
Tyraxes
6.03 % 0.00 % 868.12 %
171
Support
5.77 % 50.07 % 285.19 %
172
accent
5.73 % 99.87 % 110.19 %
173
Animation
5.62 % 1.08 % 817.28 %
174
Spelectrod
5.45 % 1.40 % 1,454.19 %
175
Forward
4.95 % 100.00 % 2,549.23 %
176
nail
4.81 % 2.74 % 6,701.88 %
177
arturchik
4.55 % 100.00 % 176.85 %
178
mt125
4.44 % 92.75 % 101.42 %
179
Yagoo
4.39 % 63.82 % 100.84 %
180
Serof001
4.35 % 7.96 % 1,326.64 %
181
zYx
4.12 % 66.68 % 146.62 %
182
rexLiew
3.71 % 6.83 % 3,953.13 %
183
Kamyshlov
3.36 % 100.00 % 246.22 %
184
expensivedig
3.26 % 0.62 % 2,150.86 %
185
Anton Kolomiets
3.03 % 0.33 % 1,573.53 %
186
kisooch
2.91 % 2.85 % 413.75 %
187
dongws
2.22 % 100.00 % 315.63 %
188
GBEJ
2.16 % 100.00 % 498.85 %
189
Yrgen
1.97 % 6.79 % 5,252.68 %
190
san
1.86 % 99.94 % 100.00 %
191
Beima
1.81 % 23.83 % 315.58 %
192
IOV
1.80 % 99.80 % 108.77 %
193
Seor
1.69 % 0.00 % 3,767.17 %
194
deking
1.57 % 0.00 % 245.45 %
195
Maksimus89
1.48 % 100.00 % 3,800.35 %
196
Gs Unatainable
1.34 % 0.16 % 10,687.15 %
197
poker
1.13 % 77.52 % 114.73 %
198
Miguel
0.73 % 0.00 % 2,912.29 %
199
kralyan
0.09 % 0.00 % 4,420.56 %
200
SOFIKO
0.06 % 4.01 % 1,914.67 %
201
ul1985
0.04 % 100.00 % 100.16 %
اطلاعات از 2017/12/16 04:51، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.

در مسابقه شرکت کن، توانایی‌های خود را محک بزن و جوایز نقدی دریافت کن!

ثبت نام
بازگشت به بالای صفحه