آلپاری 18 ساله شد!

مسابقه جایزه بزرگ

دوره 3 ادامه دارد

07/17 - 09/30

جایزه کل

سالیانه USD 123 000

سالیانه USD 123 000

هدف: نشان دادن بیشترین سود
و کمترین زیان

ثبت نام

مسابقه «جایزه بزرگ» - مسابقه برای قویترینها

از بین تمام مسابقات شرکت آلپاری جوایز مسابقه «جایزه بزرگ» بیشتر است - برندگان این مسابقه
سالیانه مبلغ 000 123 USD را بین خود تقسیم می‌کنند. مقررات مسابقه

شرکت کنندگان دوره 3 (2017/09/30 - 2017/07/17)

رتبه بندی نهایی

مقامعامل ترمیم
(امتیازات)
حداقل میزان
مارجین (امتیازات)
مجموع امتیازات مبلغ جایزه
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
pavvvlik
30.51(45)3 482.83 % (50)9510 000 USD
2
Larisa
8.36(44)2 037.62 % (47)917 000 USD
3
BAS
5.20(41)2 447.53 % (49)905 000 USD
4
biene
5.45(42)1 180.86 % (43)852 000 USD
5
VALIA
77.84(46)802.49 % (37)831 000 USD
6+ 1
support
3.43(35)1 608.32 % (46)81900 USD
7− 1
LENGER
max(49)682.90 % (31)80800 USD
8
infSpeed
4.38(38)970.19 % (40)78700 USD
9
Sir Oliver
4.16(36)1 048.16 % (42)78600 USD
10+ 1
Oleg777
5.12(40)785.87 % (34)74500 USD
11− 1
Marychev Nik
max(48)437.16 % (24)72450 USD
12
MSN
1.77(27)1 545.98 % (45)72400 USD
13+ 1
NNick
2.97(34)794.04 % (36)70350 USD
14+ 1
agronom
1.61(23)1 455.55 % (44)67300 USD
15+ 3
ttff77
max(47)227.06 % (18)65250 USD
16
x
1.08(17)2 152.37 % (48)65200 USD
17+ 2
Legenda2017
max(50)174.07 % (13)63150 USD
18+ 2
Kameliy
2.90(33)537.63 % (29)62100 USD
19+ 6
Primary
1.88(28)728.56 % (32)6070 USD
20− 3
djoker 82
1.60(22)863.11 % (38)6050 USD
21
Volshebnikoff
2.78(32)482.49 % (27)5910 000 ALP
22+ 2
spartak
5.75(43)167.19 % (11)547 000 ALP
23− 1
Amix
1.35(21)767.34 % (33)545 000 ALP
24+ 27
shmaler
1.05(16)791.98 % (35)513 000 ALP
25− 2
Forward
0.87(11)934.22 % (39)502 500 ALP
26+ 1
Platinum
4.19(37)167.53 % (12)492 000 ALP
27− 1
Fantazer
1.14(19)551.61 % (30)492 000 ALP
28+ 1
viktorFx
1.69(26)252.62 % (21)472 000 ALP
29− 1
SVK
2.21(30)220.90 % (16)462 000 ALP
30+ 1
alireza
1.25(20)451.39 % (26)462 000 ALP
31− 1
Dayiguoyiba
0.51(5)1 045.77 % (41)461 500 ALP
32
NordTort
5.08(39)101.32 % (3)421 500 ALP
33
tu
1.69(25)223.71 % (17)421 500 ALP
34
Juluma
1.09(18)331.50 % (23)411 500 ALP
35+ 1
faryou
2.32(31)125.41 % (8)391 500 ALP
36− 1
EM
0.82(10)509.82 % (28)381 000 ALP
37
Bumtiki
1.91(29)123.10 % (7)361 000 ALP
38+ 1
Le Petit Prince
0.97(14)271.20 % (22)361 000 ALP
39− 1
Julia
1.62(24)144.76 % (10)341 000 ALP
40
mental
0.65(7)448.14 % (25)321 000 ALP
41
OIS
0.97(13)214.93 % (15)28
42
OSV
0.49(4)235.85 % (19)23
43
ProfitSlay
0.34(1)247.58 % (20)21
44
nupp
0.63(6)181.88 % (14)20
45
Sanis
0.89(12)117.60 % (6)18
46
Gard888
1.03(15)100.12 % (1)16
47
nda
0.80(9)105.14 % (4)13
48
ishimoku
0.69(8)105.50 % (5)13
49
FLAN
0.39(2)125.93 % (9)11
50
Alexander1989
0.47(3)100.82 % (2)5

رتبه بندی خاکستری

مقامدرآمدزیانحداقل
میزان مارجین
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
spartak
456.07 % 79.29 % 167.19 %
2
NordTort
410.60 % 80.77 % 101.32 %
3
Platinum
248.45 % 59.36 % 167.53 %
4
Kameliy
204.09 % 70.27 % 537.63 %
5+ 1
Julia
161.51 % 99.58 % 144.76 %
6+ 1
Bumtiki
154.20 % 80.85 % 123.10 %
7− 2
SVK
147.71 % 66.88 % 220.90 %
8
Oleg777
140.34 % 27.41 % 785.87 %
9
Sir Oliver
139.63 % 33.60 % 1 048.16 %
10
faryou
135.33 % 58.22 % 125.41 %
11
Amix
110.14 % 81.53 % 767.34 %
12
Legenda2017
103.50 % 0.00 % 174.07 %
13
Gard888
92.19 % 89.25 % 100.12 %
14
LENGER
87.47 % 0.00 % 682.90 %
15+ 3
Primary
68.78 % 36.65 % 728.56 %
16− 1
Juluma
61.25 % 56.11 % 331.50 %
17− 1
biene
58.49 % 10.74 % 1 180.86 %
18− 1
Dayiguoyiba
50.87 % 100.00 % 1 045.77 %
19+ 2
infSpeed
50.15 % 11.45 % 970.19 %
20− 1
Fantazer
49.82 % 43.56 % 551.61 %
21+ 1
pavvvlik
48.05 % 1.58 % 3 482.83 %
22+ 1
Alexander1989
46.92 % 99.98 % 100.82 %
23+ 8
alireza
46.28 % 37.00 % 451.39 %
24+ 4
EM
46.23 % 56.40 % 509.82 %
25
Larisa
46.06 % 5.51 % 2 037.62 %
26+ 1
tu
44.72 % 26.51 % 223.71 %
27− 3
viktorFx
43.99 % 26.04 % 252.62 %
28+ 1
nda
43.16 % 54.08 % 105.14 %
29− 3
Sanis
41.89 % 47.10 % 117.60 %
30− 10
Forward
40.59 % 46.63 % 934.22 %
31+ 1
x
38.92 % 36.06 % 2 152.37 %
32+ 1
FLAN
38.90 % 99.92 % 125.93 %
33+ 7
Le Petit Prince
38.31 % 39.66 % 271.20 %
34+ 4
NNick
38.26 % 12.87 % 794.04 %
35− 1
support
38.07 % 11.10 % 1 608.32 %
36− 1
MSN
36.88 % 20.82 % 1 545.98 %
37+ 4
OSV
36.05 % 73.97 % 235.85 %
38− 1
Marychev Nik
35.92 % 0.00 % 437.16 %
39− 9
Volshebnikoff
35.64 % 12.81 % 482.49 %
40− 1
agronom
35.43 % 21.99 % 1 455.55 %
41− 5
BAS
35.04 % 6.73 % 2 447.53 %
42
ProfitSlay
34.34 % 99.81 % 247.58 %
43+ 1
OIS
33.00 % 34.17 % 214.93 %
44+ 1
mental
32.59 % 49.83 % 448.14 %
45+ 1
nupp
32.47 % 51.91 % 181.88 %
46− 3
djoker 82
31.03 % 19.45 % 863.11 %
47
ishimoku
28.22 % 40.81 % 105.50 %
48
VALIA
27.70 % 0.36 % 802.49 %
49+ 2
shmaler
26.60 % 25.37 % 791.98 %
50
ttff77
26.45 % 0.00 % 227.06 %
51+ 4
Overwatch
23.90 % 11.93 % 2 033.99 %
52+ 7
Grafrus
23.16 % 78.20 % 133.40 %
53+ 3
Lorestan-dorud
22.83 % 12.21 % 252.28 %
54+ 9
uchenik
22.27 % 4.88 % 717.76 %
55− 3
KingUday
21.69 % 99.90 % 100.96 %
56+ 2
AlexG
21.19 % 2.61 % 2 641.69 %
57
Sinegorka
20.67 % 38.76 % 742.81 %
58− 4
olegkov68
20.22 % 31.45 % 239.45 %
59− 6
MrFiks
19.72 % 13.31 % 2 862.18 %
60+ 32
Andrey
18.09 % 20.03 % 308.11 %
61+ 3
Skarabey
17.38 % 12.85 % 259.98 %
62
shevalie
17.25 % 24.30 % 206.86 %
63+ 5
Visionary
17.03 % 36.01 % 156.80 %
64+ 70
Vova59
17.02 % 19.18 % 200.86 %
65+ 10
DorZnak62
16.82 % 9.27 % 4 267.67 %
66− 1
vrond
16.82 % 5.08 % 333.74 %
67− 1
efrem
16.79 % 4.85 % 1 265.95 %
68+ 5
Feeranym
15.87 % 6.41 % 251.57 %
69
Dimas_13
15.43 % 100.00 % 259.11 %
70
Student
14.98 % 0.00 % 822.05 %
71+ 8
Karabas
14.74 % 17.88 % 5 011.50 %
72− 1
ANDREW_GAZPROM
14.48 % 9.63 % 1 187.55 %
73− 1
MangustD
14.29 % 12.09 % 805.89 %
74+ 2
Alex.V
13.41 % 11.76 % 8 579.74 %
75− 15
alga72
13.36 % 64.45 % 208.84 %
76+ 1
Raymondreddingt
13.31 % 13.89 % 100.06 %
77+ 3
Slava
12.69 % 5.38 % 891.74 %
78+ 4
Life With Money
11.91 % 1.44 % 1 298.77 %
79+ 6
Ashkan.b13
11.78 % 16.87 % 1 031.66 %
80+ 3
yrdan
11.52 % 18.46 % 2 280.22 %
81+ 6
HelloWF
11.43 % 8.52 % 255.32 %
82+ 2
gidello
11.03 % 27.47 % 794.43 %
83+ 3
3fk
10.67 % 24.25 % 278.84 %
84+ 4
Diego Sunches
10.38 % 24.23 % 917.12 %
85+ 8
emrys1988
10.01 % 9.68 % 3 692.24 %
86− 25
Wild thing
9.17 % 0.00 % 111.67 %
87+ 2
Pavel.
9.05 % 99.74 % 101.91 %
88+ 2
Dmitry Vadimovich
9.04 % 100.00 % 106.96 %
89+ 2
BotikOk
8.77 % 100.00 % 616.59 %
90+ 9
Akram
8.62 % 9.68 % 6 996.08 %
91− 10
WM
8.16 % 37.14 % 433.60 %
92+ 2
GT
7.99 % 5.25 % 623.45 %
93+ 2
ASKVOVA
7.77 % 18.71 % 1 345.60 %
94+ 9
Shiwen_Yang
7.74 % 76.48 % 933.02 %
95+ 2
toffanesahra
7.66 % 1.38 % 1 692.39 %
96+ 4
Traderman
7.50 % 31.31 % 1 568.63 %
97− 30
Kurator
6.79 % 0.57 % 284.01 %
98+ 31
Vends
6.61 % 58.84 % 102.53 %
99− 1
Roman
6.56 % 23.49 % 517.36 %
100+ 1
NeuroTrade
5.53 % 2.80 % 3 972.83 %
101+ 3
t13
5.46 % 7.80 % 1 984.43 %
102
babeer
5.45 % 15.59 % 2 748.12 %
103+ 2
rom_ok85
5.07 % 20.93 % 2 825.06 %
104+ 6
VGM
4.81 % 40.49 % 571.19 %
105+ 1
Zhirafx
4.71 % 99.99 % 239.81 %
106+ 3
lele7
4.54 % 3.52 % 1 603.49 %
107− 11
Fil84
4.40 % 0.00 % 131.78 %
108− 1
Sergey Cox
4.16 % 0.53 % 8 560.68 %
109+ 24
Antonius
3.99 % 27.39 % 558.74 %
110+ 1
ARASH80
3.59 % 100.00 % 1 172.45 %
111+ 1
Mr.Adrenaline
3.47 % 0.00 % 4 755.50 %
112+ 1
no-trade.com
3.12 % 15.11 % 2 571.28 %
113+ 8
Georgiy
2.93 % 0.00 % 6 370.84 %
114+ 1
eTrader
2.90 % 8.45 % 1 196.02 %
115+ 1
Saratov
2.82 % 0.00 % 8 514.06 %
116+ 3
byuoplo
2.77 % 5.88 % 2 240.44 %
117− 3
Lycian
2.76 % 15.55 % 223.18 %
118− 10
newman
2.73 % 3.55 % 3 209.05 %
119− 2
saleh
2.67 % 99.80 % 111.37 %
120− 2
skid
2.55 % 1.59 % 6 425.17 %
121+ 7
virty
2.49 % 9.34 % 5 029.49 %
122− 2
avt620
2.40 % 2.40 % 2 353.42 %
123− 1
Guo007
2.18 % 100.00 % 2 141.22 %
124+ 7
bvg
1.60 % 0.00 % 7 763.13 %
125− 2
hm125
1.47 % 0.00 % 263.17 %
126− 2
Jo Jiran
1.15 % 25.46 % 1 225.33 %
127− 2
fahimi75
1.13 % 3.48 % 24 442.94 %
128− 2
k13
1.08 % 0.00 % 1 004.25 %
129− 2
L.M.
0.74 % 0.00 % 996.56 %
130+ 4
Chakov
0.70 % 0.00 % 4 805.08 %
131− 1
Dreamuchiy
0.39 % 0.27 % 2 967.77 %
132+ 2
aa4fx
0.26 % 5.56 % 7 954.35 %
133+ 1
WhiteChocolate
0.07 % 19.63 % 1 795.02 %
اطلاعات از 2017/08/17 16:00، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.

در مسابقه شرکت کن، توانایی‌های خود را محک بزن و جوایز نقدی دریافت کن!

ثبت نام
بازگشت به بالای صفحه