آلپاری 18 ساله شد!

مسابقه جایزه بزرگ

دوره 4 ادامه دارد

10/16 - 12/21

جایزه کل

سالیانه USD 123 000

سالیانه USD 123 000

هدف: نشان دادن بیشترین سود
و کمترین زیان

ثبت نام

مسابقه «جایزه بزرگ» - مسابقه برای قویترینها

از بین تمام مسابقات شرکت آلپاری جوایز مسابقه «جایزه بزرگ» بیشتر است - برندگان این مسابقه
سالیانه مبلغ 000 123 USD را بین خود تقسیم می‌کنند. مقررات مسابقه

شرکت کنندگان دوره 4 (2017/12/21 - 2017/10/16)

رتبه بندی نهایی

مقامعامل ترمیم
(امتیازات)
حداقل میزان
مارجین (امتیازات)
مجموع امتیازات مبلغ جایزه
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1+ 1
vladimir
max(43)1 282.31 % (46)8910 000 USD
2+ 2
Alena
max(45)683.47 % (37)827 000 USD
3
Vladimir13
max(38)1 128.41 % (44)825 000 USD
4+ 1
Denis03
max(34)1 136.90 % (45)792 000 USD
5+ 2
Aleksandr B
max(42)657.58 % (36)781 000 USD
6
YURIY
max(29)2 524.85 % (49)78900 USD
7+ 1
petrusha232
max(41)606.51 % (35)76800 USD
8− 7
Platinum
max(33)842.49 % (38)71700 USD
9
bvv-1986
max(28)1 074.12 % (43)71600 USD
10+ 41
samwon1203
max(24)1 389.68 % (47)71500 USD
11
XSV
max(44)280.64 % (25)69450 USD
12
AlexBaltika
max(39)378.29 % (30)69400 USD
13
EM
max(37)507.38 % (32)69350 USD
14
Rinat
max(26)912.09 % (39)65300 USD
15+ 6
rurik1982
max(40)249.10 % (22)62250 USD
16
Sunking
max(47)128.39 % (13)60200 USD
17+ 1
NVB
max(48)126.69 % (11)59150 USD
18+ 1
vfcz
max(30)373.38 % (29)59100 USD
19+ 5
ElenaTLT
7.25(17)1 059.64 % (42)5970 USD
20
constructor
3.58(8)3 933.41 % (50)5850 USD
21+ 2
alireza
6.84(16)1 045.47 % (41)5710 000 ALP
22+ 7
Lda
max(32)252.15 % (23)557 000 ALP
23− 1
Marketmaker
max(31)268.32 % (24)555 000 ALP
24+ 1
CHP
279.55(22)515.89 % (33)553 000 ALP
25− 10
Aida
3.58(7)1 424.60 % (48)552 500 ALP
26+ 1
B-VIN
max(50)100.16 % (1)512 000 ALP
27− 1
AwerAZ
max(49)100.19 % (2)512 000 ALP
28
RUS_ALKA
max(46)101.75 % (4)502 000 ALP
29+ 22
Elon
25.80(20)352.29 % (28)482 000 ALP
30+ 1
ay
max(27)188.02 % (18)452 000 ALP
31+ 4
AAAAA
5.36(14)396.43 % (31)451 500 ALP
32+ 2
strade
2.48(5)1 039.34 % (40)451 500 ALP
33+ 4
HedinAeteros
4.03(10)575.44 % (34)441 500 ALP
34− 1
efrem
max(35)103.81 % (7)421 500 ALP
35− 3
sajjgon
max(36)102.24 % (5)411 500 ALP
36
Karabas
max(25)154.20 % (15)401 000 ALP
37+ 2
Maliga Lilian
26.46(21)163.51 % (17)381 000 ALP
38+ 4
Behzad dehghanzad
5.67(15)239.33 % (21)361 000 ALP
39− 1
WINtreid
max(23)128.23 % (12)351 000 ALP
40+ 7
FlaX
8.01(18)156.75 % (16)341 000 ALP
41+ 10
avt620
3.07(6)343.55 % (27)33
42− 2
ES45
4.64(12)190.15 % (19)31
43+ 3
Larisa
4.42(11)220.60 % (20)31
44+ 7
rustam98
1.48(4)309.89 % (26)30
45+ 4
FANDANTAL
9.21(19)123.81 % (10)29
46− 2
Bangkit
3.96(9)133.59 % (14)23
47+ 1
Mel
5.30(13)110.76 % (9)22
48+ 3
pervoe mesto
0.98(3)105.78 % (8)11
49+ 1
moll1213
0.18(1)103.01 % (6)7
50+ 1
Konsul159
0.36(2)101.28 % (3)5

رتبه بندی خاکستری

مقامدرآمدزیانحداقل
میزان مارجین
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1+ 1
B-VIN
388.55 % 0.00 % 100.16 %
2− 1
AwerAZ
282.66 % 0.00 % 100.19 %
3
NVB
231.23 % 0.00 % 126.69 %
4
Sunking
226.56 % 0.00 % 128.39 %
5
Behzad dehghanzad
193.15 % 34.07 % 239.33 %
6+ 1
RUS_ALKA
126.48 % 0.00 % 101.75 %
7+ 1
Alena
125.36 % 0.00 % 683.47 %
8+ 5
FlaX
86.29 % 10.77 % 156.75 %
9
XSV
80.25 % 0.00 % 280.64 %
10
vladimir
71.92 % 0.00 % 1 282.31 %
11+ 1
Maliga Lilian
66.84 % 2.53 % 163.51 %
12+ 75
pervoe mesto
62.16 % 63.63 % 105.78 %
13− 7
Bangkit
61.07 % 15.42 % 133.59 %
14+ 1
Larisa
46.47 % 10.53 % 220.60 %
15+ 4
AAAAA
40.37 % 7.53 % 396.43 %
16+ 22
FANDANTAL
36.65 % 3.98 % 123.81 %
17+ 3
Aleksandr B
33.62 % 0.00 % 657.58 %
18+ 4
petrusha232
32.85 % 0.00 % 606.51 %
19+ 7
rurik1982
31.21 % 0.00 % 249.10 %
20− 3
AlexBaltika
30.05 % 0.00 % 378.29 %
21− 3
Vladimir13
29.04 % 0.00 % 1 128.41 %
22+ 3
CHP
28.17 % 0.10 % 515.89 %
23− 2
EM
27.08 % 0.00 % 507.38 %
24− 13
sajjgon
26.49 % 0.00 % 102.24 %
25− 2
efrem
25.58 % 0.00 % 103.81 %
26− 2
alireza
24.96 % 3.65 % 1 045.47 %
27+ 7
Mel
24.14 % 4.55 % 110.76 %
28+ 5
ElenaTLT
24.12 % 3.32 % 1 059.64 %
29− 2
Denis03
23.05 % 0.00 % 1 136.90 %
30− 16
Platinum
22.65 % 0.00 % 842.49 %
31+ 15
Lda
22.51 % 0.00 % 252.15 %
32− 16
ES45
20.90 % 4.51 % 190.15 %
33− 5
Marketmaker
20.16 % 0.00 % 268.32 %
34− 4
vfcz
19.66 % 0.00 % 373.38 %
35+ 83
Elon
19.43 % 0.75 % 352.29 %
36+ 82
Konsul159
19.20 % 53.53 % 101.28 %
37− 6
moll1213
18.01 % 100.00 % 103.01 %
38+ 5
strade
16.24 % 6.54 % 1 039.34 %
39− 3
YURIY
16.14 % 0.00 % 2 524.85 %
40− 1
bvv-1986
15.65 % 0.00 % 1 074.12 %
41− 12
ay
15.46 % 0.00 % 188.02 %
42− 7
Rinat
15.43 % 0.00 % 912.09 %
43+ 1
Karabas
14.97 % 0.00 % 154.20 %
44− 7
constructor
14.85 % 4.15 % 3 933.41 %
45+ 27
rustam98
13.81 % 9.36 % 309.89 %
46+ 4
HedinAeteros
13.66 % 3.39 % 575.44 %
47− 15
Aida
13.51 % 3.78 % 1 424.60 %
48+ 5
avt620
12.97 % 4.23 % 343.55 %
49+ 27
samwon1203
12.93 % 0.00 % 1 389.68 %
50− 9
WINtreid
12.67 % 0.00 % 128.23 %
51− 6
Alexxem
12.60 % 1.72 % 202.35 %
52− 1
Solomon
12.27 % 0.15 % 921.09 %
53+ 21
Chiwenl
11.83 % 0.00 % 1 305.98 %
54− 7
Metallurg NLMK
11.32 % 4.57 % 277.70 %
55+ 16
Sr.master4
11.03 % 0.00 % 180.25 %
56− 8
alga72
11.00 % 0.00 % 1 312.27 %
57− 5
ti
10.55 % 1.81 % 1 618.06 %
58+ 3
nika091277
10.23 % 5.22 % 247.05 %
59− 10
Aneel
10.18 % 0.00 % 328.52 %
60− 18
Lex
7.88 % 1.42 % 1 046.84 %
61− 4
anler
7.44 % 0.00 % 3 978.46 %
62− 7
With love
7.24 % 0.00 % 2 353.86 %
63− 4
taren
7.12 % 0.00 % 5 089.58 %
64− 1
NFox
6.74 % 0.00 % 3 555.54 %
65+ 2
ProfitFOREVER
6.17 % 0.00 % 2 196.91 %
66− 26
BigzaGood
6.10 % 30.27 % 419.10 %
67− 13
Natali
5.73 % 12.14 % 1 056.72 %
68− 3
Bober
5.69 % 0.88 % 6 317.12 %
69+ 34
Kamyshlov
5.49 % 13.61 % 457.75 %
70− 6
agronom
5.44 % 0.00 % 5 044.00 %
71− 3
aa4fx
5.18 % 1.08 % 4 445.00 %
72− 6
noneed
5.10 % 0.00 % 2 451.75 %
73+ 45
IT
5.09 % 2.09 % 2 638.61 %
74+ 6
godlos
5.03 % 0.00 % 5 587.33 %
75+ 15
woow
4.68 % 20.38 % 402.44 %
76− 3
Amaruak
4.39 % 0.00 % 643.76 %
77+ 8
Vova
3.96 % 4.37 % 2 427.75 %
78− 8
Robin Hood
3.83 % 0.00 % 4 253.40 %
79− 4
Asperant
3.45 % 0.00 % 822.05 %
80+ 9
Aleks
3.45 % 0.00 % 864.78 %
81+ 27
Oleg777
3.14 % 4.86 % 2 907.10 %
82+ 2
LOSEV
3.02 % 0.00 % 1 107.03 %
83− 6
Volshebnikoff
3.00 % 0.00 % 3 335.00 %
84+ 2
Cheburash
2.99 % 0.54 % 3 805.47 %
85+ 26
Soulshaker
2.95 % 0.00 % 531.24 %
86− 8
FLAN
2.95 % 0.00 % 10 121.63 %
87− 8
vduck
2.95 % 4.63 % 1 001.65 %
88− 7
Andre67
2.88 % 0.00 % 1 044.86 %
89− 20
VGM
2.43 % 5.21 % 1 164.04 %
90+ 28
eye94
2.39 % 15.11 % 462.08 %
91+ 21
Vladymyr
2.37 % 0.77 % 6 427.67 %
92+ 2
oil
1.85 % 0.00 % 350.38 %
93− 11
bulao
1.80 % 0.00 % 6 654.85 %
94+ 24
mitro303
1.62 % 0.48 % 1 960.13 %
95− 3
Zhirafx
1.62 % 0.00 % 2 487.10 %
96− 3
dongws
1.51 % 0.00 % 619.43 %
97+ 5
MangustD
1.48 % 0.77 % 4 796.96 %
98+ 20
AlexMT
1.15 % 0.00 % 435.68 %
99
henj4yz2
1.09 % 0.00 % 8 723.19 %
100− 4
Butch
1.07 % 0.01 % 2 089.50 %
101− 13
Ya Ali madad
1.04 % 0.00 % 4 298.13 %
102− 5
SAMSON
0.92 % 0.34 % 2 496.80 %
103+ 15
DmitryNF
0.91 % 0.00 % 100.90 %
104− 6
GERA18
0.89 % 0.00 % 1 895.63 %
105+ 13
Fanat
0.59 % 0.00 % 8 407.03 %
106− 1
AloneTL
0.57 % 0.64 % 4 423.36 %
107− 49
Dr. Mario
0.57 % 0.00 % 248.85 %
108− 1
TradeLevels
0.54 % 0.00 % 11 683.96 %
109+ 9
VAAN
0.48 % 0.00 % 101.14 %
110− 6
v11t13
0.45 % 0.00 % 6 943.40 %
111− 55
poker
0.39 % 13.26 % 148.32 %
112+ 6
FMG
0.37 % 0.00 % 6 429.08 %
113− 4
bealecode
0.33 % 0.00 % 2 964.40 %
114+ 4
Mr. Quaker
0.22 % 4.42 % 239.68 %
115+ 3
whitecoin
0.19 % 33.76 % 307.67 %
116− 2
Miguel
0.09 % 0.00 % 5 289.75 %
117− 17
alfa
0.06 % 0.00 % 73 065.27 %
اطلاعات از 2017/10/19 12:00، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.

در مسابقه شرکت کن، توانایی‌های خود را محک بزن و جوایز نقدی دریافت کن!

ثبت نام
بازگشت به بالای صفحه