آلپاری 18 ساله شد!

انواع گزینه های باینری - اختیارات معامله (دوتایی)

Call/ Put (افزایش/کاهش)

اگر شما از گزینه باینری افزایش/کاهش Call/ Put استفاده می‌کنید فقط لازم است جهت تغییر قیمت را پیش بینی کنید.
اگر در زمان بسته شدن گزینه، پیش بینی شما درست باشد، سود معامله می‌تواند تا 100% از مبلغ سرمایه گذاری برسد.

فرض کنیم که ساعت 15:00 قیمت جفت ارزی USDJPY در بازار ارز 119.088 JPY برای هر USD. سرمایه‌ گذار انتظار دارد که در عرض یک ساعت قیمت ارز با سرعت افزایش خواهد یافت. او گزینه باینری Call/ Put را برای ارز پایه USDJPY و پایان مدت اعتبار معامله در 16:00 را انتخاب می‌کند. سپس 300 USD سرمایه گذاری می‌کند و جهت Call را انتخاب می‌کند.

ساعت 16:00 قیمت ابزار USDJPY تا 120.048 افزایش می‌یابد، یعنی پیش بینی سرمایه گذار درست بوده است. از آنجا که سود بالقوه گزینه 90% است، سرمایه گذار 300 USD × 90% = 270 USD سود دریافت می‌کند.

سرمایه‌ گذاری

Touch ( تماس با سطح)

پیش بینی کنید در صورت افزایش یا کاهش قیمت، او به کدام سطح خواهد رسید. اگر پیش بینی شما قبل از انقضا گزینه تایید شود، سود شما می‌تواند تا 100% از مبلغ سرمایه گذاری شده برسد.

فرض کنیم، در ساعت 11:45 قیمت طلا برابر است با1,600 USD برای هر اونس. سرمایه گذار پیش بینی می‌کند که قیمت طلا در عرض یک ساعت تا 1,625 USD رشد می‌کند، برای همین او گزینه باینری Touch با تاریخ انقضا در ساعت 12:45 و سود 95% را انتخاب می کند. در این گزینه 3 سطح قیمت وجود دارد:

  • 1,625 — سطح بالای قیمت;
  • 1,600 — قیمت کنونی;
  • 1,580 — سطح پایین قیمت.

سرمایه گذار پیش بینی می‌کند که قیمت به سطح 1,625 USD خواهد رسید، برای همین او جهت افزایش را انتخاب می‌کند و 200 USD سرمایه گذاری می‌کند.

در عرض یک ساعت قیمت بازار به سطح 1,627 USD می رسد، اما بعد از قیمت بازار پایین می‌آید و در زمان انقضا معامله حتی پایین‌تر از زمان خرید گزینه باینری است.

چون قیمت طلا به سطح 1,625 USD که سرمایه گذار پیش بینی کرده بود رسیده، او 200 × 95% = 190 USD سود دریافت می کند.

سرمایه‌ گذاری

Range (محدوده)

اگر شما انتظار دارید که تغییرات قیمت دارایی در دوره زمان معینی در محدوده معینی خواهد بود - گزینه باینری range را انتخاب کنید. اگر پیش بینی شما پس از انقضا گزینه تایید شود، سود شما می‌تواند تا 100% از وجه سرمایه‌گذاری شده برسد!

فرض کنیم که ساعت 18:05 قیمت جفت ارزی EURUSD در سطح 1.3020 است. سرمایه گذار پیش بینی می‌کند که قیمت جفت ارزی در عرض 5 دقیقه، چند نقطه کاهش خواهد یافت. او گزینه Range را با زمان انقضا 18:10 با سود بالقوه 95% انتخاب می‌کند. در این گزینه 3 سطح موجود می‌باشند:

  • 1.3027 — حد بالایی طیف;
  • 1.3020 — قیمت کنونی;
  • 1.3012 — حد پایینی طیف.

بعد از 5 دقیقه قیمت تا 1.3014 کاهش می یابد، که 6 نقطه پایین‌تر از قیمت جفت ارزی در زمان باز کردن معامله است ولی بالاتر از حد پایینی طیف است.

جهت حرکت قیمت بازار پیش بینی را تایید می‌کند . سرمایه گذار 1 000 USD × 95% = 950 USD دریافت می کند.

سرمایه‌ گذاری

Spread

پیش بینی کنید که در زمان انقضای گزینه قیمت بازار به سطح تعیین شده توسط شرکت، خواهد رسید یا نه، اگر پیش بینی شما تایید شود پس از زمان انقضا گزینه سود شما 100% از مبلغ سرمایه گذاری خواهد بود!

فرض کنیم ساعت 12:10، مدت کوتاهی پس از افتتاح جلسه معاملاتی در بازار سهام در انگلستان، نرخ جفت ارز GBPUSD رشد خوبی را نشان می‌دهد و نرخ آن در سطح 1.65000 است.

بر اساس این اطلاعات پیش بینی می‌کند که رشد گزینه GBPUSD ادامه خواهد یافت.

او گزینه باینری Spread با ارز پایه GBPUSD انتخاب می‌کند و پیش بینی می‌کند که در زمان انقضای گزینه در 13:00 به سطح 1.65030 تعیین شده از طرف شرکت، می‌رسد.

سپس 500 USD سرمایه گذاری می‌کند و جهت "CALL" را انتخاب می‌کند. ساعت 13:00 قیمت ابزار GBPUSD تا 1.65500 افزایش پیدا می کند، یعنی پیش بینی تایید می‌شود.

سرمایه گذار 500 USD × 100% = 500 USD دریافت می‌کند و به این صورت مبلغ سرمایه گذاری شده را دوبرابر می‌کند.

سرمایه‌ گذاری

توجه!

Payout یا سود بالقوه گزینه - درصدی از مبلغ سرمایه است که در صورت صحیح بودن پیش بینی به تریدر پرداخت خواهد شد. اندازه درصد سود بالقوه گزینه باینری ثابت نیست و به شرایط بازار بستگی دارد. در بازار های کوچک و یا سریع بعضی از گزینه‌ها و یا زمانبندی‌ها در دسترس نمی‌باشند.

بازگشت به بالای صفحه