آلپاری 19 ساله شد!

شرایط معامله با گزینه‌های باینری

نرخ معامله از EUR 1 / USD 1 و زمان انجام عملیات از 30 ثانیه در سطح Payout تا 100% Payout معامله‌گران می‌توانند با بیشترین سودمندی ممکن معامله کنند.

حسابارز سپردهحداقل سپردهPayoutابزارزمان انجام عملیاتمبلغ هر گزینه

alpari.binary

USD, EUR0 EUR / USDتا 100%جفت ارزی — 17
فلزات گرانبها — 2
CFD سهام — 3
CFD شاخص ها — 3
СFD کالا — 1
از 30 ثانیه تا 24 ساعتاز 1 تا 5,000 ‏USD / EUR

مشخصات قرارداد

دارایی اساسی را برای معامله در گزینه های باینری در پلتفرم BinaryTrader انتخاب کنید - یکی از ابزار را انتخاب کنید. میزان Payout به دارایی اساسی منتخب شما بستگی دارد. معاملات از ساعت 00:00 دوشنبه (ЕЕТ) تا 23:59 (ЕЕТ) جمعه انجام می شوند. در تجارت خود از بررسی بازارهای ارز که کارشناسان آلپاری در اختیار شما می گذارند استفاده کنید.

ِCall/Put

دارایی اساسیمدت اعتبار قراردادبستن معامله قبل از زمان تعیین شدهضررحداکثر تعداد معاملاتحداکثر سرمایه‌گذاری در هر معاملهحداکثرسرمایه‌گذاری برای یک حساب
میزان Payoutدر صورت برنده شدندر صورت باختنUSD / EUR USD / EUR
AUDUSD70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURJPY70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURUSD75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPJPY70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPUSD75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
NZDUSD70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCAD70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCHF70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDJPY70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
سهام Apple70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
سهام Facebook75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
سهام Google75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
شاخص‌های S&P 50070‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
شاخص‌های FTSE 10070‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
شاخص‌های Nikkei 22560‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
نفت Brent75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
INDFX 575‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
INDFX 10075‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
INDFX 500075‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000

Touch

دارایی اساسیمدت اعتبار قراردادبستن معامله قبل از زمان تعیین شدهضررحداکثر تعداد معاملاتحداکثر سرمایه‌گذاری در هر معاملهحداکثرسرمایه‌گذاری برای یک حساب
میزان Payoutدر صورت برنده شدندر صورت باختنUSD / EUR USD / EUR
AUDUSD70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURJPY70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURUSD70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPJPY70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPUSD70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCAD70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCHF70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDJPY70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000

Range

دارایی اساسیمدت اعتبار قراردادبستن معامله قبل از زمان تعیین شدهضررحداکثر تعداد معاملاتحداکثر سرمایه‌گذاری در هر معاملهحداکثرسرمایه‌گذاری برای یک حساب
میزان Payoutدر صورت برنده شدندر صورت باختنUSD / EUR USD / EUR
AUDUSD75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURJPY75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURUSD75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPJPY75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPUSD75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
NZDUSD75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCAD75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCHF75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDJPY75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000

Spread

دارایی اساسیمدت اعتبار قراردادبستن معامله قبل از زمان تعیین شدهضررحداکثر تعداد معاملاتحداکثر سرمایه‌گذاری در هر معاملهحداکثرسرمایه‌گذاری برای یک حساب
میزان Payoutدر صورت برنده شدندر صورت باختنUSD / EUR USD / EUR
AUDUSD85‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURJPY85‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURUSD85‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPJPY85‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPUSD85‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
NZDUSD85‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCAD85‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCHF85‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDJPY85‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000

توضیحات:

  1. برای استراتژی Spread طی زمان اجرای طرح تشویقی شرایط مخصوصی برای میزان Payout اعمال می‌شود. با اطلاعات بیشتر می توانید در صفحه مخصوص به طرح تشویقی آشنا شوید.

توجه!

  • Payout یا سود بالقوه گزینه - درصدی از مبلغ سرمایه گذاری است که درصورت درست بودن پیش بینی معامله‌گر به او پرداخت می‌شود . مبلغ این وجه ثابت نیست و بستگی به شرایط بازار دارد. در مواقع نقدینگی پایین در بازار یا مواقعی که نرخ‌ها به سرعت تغییر می‌کنند، ممکن است شرایط معامله تغییر کند و یا برخی از گزینه‌های اختیارات معامله قابل دسترسی نباشد. در بازار thin و fast شرایط معاملات ممکن است تغییر کنند. بعضی از استراتژی ها و یا تایم فرم ها ممکن است در دسترس نباشند.
  • اگر حجم معاملات معامله گر طی 7 روز به EUR 30 000 / USD 30,000 برسد، به حساب alpari.binary او وضعیت PRO تعلق می گیرد و درآمد او از هر معامله برای 3% افزایش می‌یابد. آما درآمد به صورت کل نمی‌تواند بیش از 100% باشد.
  • حداکثر تعداد معاملات یک معامله گر - 20 معامله می‌باشد. اما این تعداد با توجه به شرایط بازار می‌تواند تغییر کند.
  • ابزار INDFX 5 ،INDFX 100 ،INDFX 5,000 هم در روزهای کاری و هم در روزهای تعطیل شبانه روزی 24/7 در دسترس می‌باشند.
  • وضعیت PRO برای 7 روز فعال می‌باشد.
بازگشت به بالای صفحه