آلپاری 18 ساله شد!

ایده‌های تجاری

29 می 2017

ایده‌های تجاری

گابریل اوجیمادو

ایده تجاری کوتاه مدت FX GBP/USD– حرکت نزولی: انتظار می‌رود نرخ تا زیر خط پشتیبانی کاهش یابد

کاهش نرخ پوند انگلیس در تاریخ 25 می ماه، پس از انتشار گزارش کاهش میزان تولیدات ناخالص بریتانیا در سه ماهه اول سال شروع شد. پس از خروج نرخ از کانال «А-А» و خط روند TR، فشار روی نرخ پوند افزایش یافت. نرخ GBP/USD به محدوده 1.2710 – 1.2550 بازگشت. این سطح تا تاریخ 18 آوریل محدوده مقاومت بود. انتظار می‌رود تا برگزاری نشست FOMC (14 – 13 ژوئن) نرخ تا 1.2643 کاهش یابد.
15 می 2017

ایده‌های تجاری

گابریل اوجیمادو

ایده تجاری کوتاه مدت FX EUR/GBP– حرکت صعودی: انتظار می‌رود نرخ از مرز بالایی کانال 2-2 بگذرد

در حال حاضر نرخ در کانال 2-2 قرار دارد. از سقف 0.8531 یک ساختار سه موجی عالی ایجاد شده است. انتظار می‌رود نرخ به ست افزایش از این کانال خارج شده و تا مرز بالایی کانال 1-1 که 0.8590 نیز افزایش یابد. در صورت بسته شدن شمع روزانه پایینتر از 0.8325 سناریو افزایش نرخ لغو خواهد شد.
08 می 2017

ایده‌های تجاری

گابریل اوجیمادو

ایده تجاری کوتاه مدت FX USD/CAD– حرکت نزولی: پین بار هفتگی

با توجه به کاهش بهای نفت و تقویت کلی نرخ دلار در ماه مارس نرخ دلار کانادا تا 1.3535 کاهش یافت. پس از گذشت اصلاح 25 روزه، دلار تا 1.3793 افزایش یافت.
10 آوریل 2017

ایده‌های تجاری

گابریل اوجیمادو

ایده تجاری کوتاه مدت FX AUD/USD– حرکت نزولی

نرخ در محدوده 38.2% - 0.7518 متوقف شد. گذشت نرخ از کف نرخ 9 مارس مدل را فعال خواهد کرد. هدف برای این مدل روی خط روند از کف 0.6827 در محدوده 0.7272 می‌باشد. اگر در آستانه نشست بانک مرکزی امریکا در ماه ژوئن تقویت نرخ یورو بیشتر شود، نرخ AUD/USD تا تاریخ 08.05.2017 تا 0.7272 کاهش خواهد یافت.
27 مارس 2017

ایده‌های تجاری

گابریل اوجیمادو

ایده تجاری کوتاه مدت FX EUR/JPY– حرکت صعودی: گذشت از خط روند

ایده تجاری کوتاه مدت   FX EUR/JPY– حرکت صعودی: گذشت از خط روند فرصت تجاری با جفت ارز: در روز جمعه نرخ از خط روند گذشته و واگرایی نزولی ایجاد کرد. پیکان (5.3.

دوره زمانی را انتخاب کنید:

متخصصان ما

الکساندر رازووایوف
الکساندر رازووایوف

ریئس بخش تجزیه و تحلیل شرکت آلپاری

گابریل اوجیمادو
گابریل اوجیمادو

متخصص بخش تجزیه و تحلیل شرکت آلپاری

وادیم یوسوب
وادیم یوسوب

متخصص ارشد آلپاری

تمام متخصصان
بازگشت به بالای صفحه