آلپاری 18 ساله شد!

برنامه تعطیلات

هنگام معامله در بازار فارکس خیلی مهم است که تعطیلات ملی را در نظر گرفت، چون این تعطیلات می‌توانند راهنمای خوبی برای پیش بینی وضعیت بازار در این دوره باشند. فعالیت بازار معمولا بعد از تعطیلات بیشتر می‌شود. توجه زیادی به این مسئله کنید و در زمان مساعدی وارد بازار و در زمان مساعدی از آن خارج شوید.

با توجه به جلسات معامله مورد نظر می‌توانید در جدول الپاری اطلاعات لازم را وارد کرده و با استفاده از فیلتر‌ها تعطیلات مهم برای خودرا از بین تمام تعطیلات پیدا کنید.

ماه:
تاریخ
کشور
ابزار
نام تعطیلات
2017/01/02-01/01ژاپنJPY, CFDسال نو
2017/01/02استرلیاAUD, CFDسال نو
2017/01/02نیوزلندNZDسال نو
2017/01/02سویسCHFسال نو
2017/01/02آمریکاUSD, فلزات, CFDسال نو
2017/01/02چینCNY, CNHسال نو
2017/01/02کاناداCADسال نو
2017/01/02بریتانیاGBP, CFDسال نو
2017/01/16آمریکاUSD, فلزات, CFDروز مارتین لوترکینگ
2017/01/26استرلیاAUD, CFDروز استرلیا
2017/02/02-01/27چینCNY, CNHسال نو به تقویم قمری
2017/02/06نیوزلندNZDروز ویتانگی
2017/02/11ژاپنJPY, CFDروز ملی بنیاد
2017/02/20آمریکاUSD, فلزات, CFDروز رئیس جمهور
2017/02/20کاناداCAD, CFDروز خانواده
2017/03/20ژاپنJPY, CFDروز اعتدال بهاری
2017/04/04-04/03چینCNY, CNHجشنواره نور روشن
2017/04/14آلمانEUR, CFDآدینه نیک
2017/04/14اسپانیاEUR, CFDآدینه نیک
2017/04/14استرلیاAUD, CFDآدینه نیک
2017/04/14بریتانیاGBP, CFDآدینه نیک
2017/04/14نیوزلندNZDآدینه نیک
2017/04/14سویسCHFآدینه نیک
2017/04/14آمریکاUSD, فلزات, CFDآدینه نیک
2017/04/14کاناداCADآدینه نیک
2017/04/14فرانسهEUR, CFDآدینه نیک
2017/04/17بریتانیاGBP, CFDعید پاک
2017/04/17اسپانیاEUR, CFDعید پاک
2017/04/17استرلیاAUD, CFDعید پاک
2017/04/17فرانسهEUR, CFDعید پاک
2017/04/17نیوزلندNZDعید پاک
2017/04/17آلمانEUR, CFDعید پاک
2017/04/17سویسCHFعید پاک
2017/04/17آمریکاUSD, فلزات, CFDعید پاک
2017/04/25استرلیاAUD, CFDروز آنزاک
2017/04/29ژاپنJPY, CFDروز سوا
2017/05/01آلمانEUR, CFDروز کارگر
2017/05/01اسپانیاEUR, CFDروز کارگر
2017/05/01سویسCHFروز کارگر
2017/05/01چینCNY, CNHروز کارگر
2017/05/01فرانسهEUR, CFDروز کارگر
2017/05/03ژاپنJPY, CFDروز قانون اساسی
2017/05/04ژاپنJPY, CFDروز سبز
2017/05/05ژاپنJPY, CFDروز جهانی کودک
2017/05/22کاناداCADروز ویکتوریا
2017/05/29آمریکاUSD, فلزات, CFDروز یادبود
2017/05/29چینCNY, CNHجشنواره قایق اژدها مانند
2017/06/05آلمانEUR, CFDروز ارواح
2017/07/03کاناداCADروز کانادا
2017/07/04آمریکاUSD, فلزات, CFDروز استقلال
2017/08/07کاناداCADجشن شهروند
2017/08/11ژاپنJPY, CFDروز کوه
2017/08/28بریتانیاGBP, CFDروز بانک تابستانی
2017/09/04آمریکاUSD, فلزات, CFDروز کارگر
2017/09/04کاناداCADروز کارگر
2017/09/23ژاپنJPY, CFDروز اعتدال پاییزی
2017/10/06-10/02چینCNY, CNHروز آموزش و پرورش در چین
2017/10/03آلمانEUR, CFDروز وحدت آلمان
2017/10/09کاناداCADروز شکرگزاری
2017/10/09ژاپنJPY, CFDروز ورزش
2017/11/02مکزیکMXNروز یادبود مردگان
2017/11/03ژاپنJPY, CFDروز فرهنگ
2017/11/23آمریکاUSD, فلزات, CFDروز شکرگزاری
2017/11/25آمریکاUSD, فلزات, CFDجمعه سیاه
2017/12/12مکزیکMXNروز باکره گوادالوپ
2017/12/22بریتانیاGBP, CFDشب کریسمس
2017/12/23ژاپنJPY, CFDروز تولد امپراتور
2017/12/25استرلیاAUD, CFDکریسمس
2017/12/25آلمانEUR, CFDکریسمس
2017/12/25سویسCHF, CFDکریسمس
2017/12/25آمریکاUSD, فلزات, CFDکریسمس
2017/12/25بریتانیاGBP, CFDکریسمس
2017/12/25فرانسهEUR, CFDکریسمس
2017/12/25کاناداCADکریسمس
2017/12/25نیوزلندNZDکریسمس
2017/12/26استرلیاAUD, CFDروز هدیه
2017/12/26بریتانیاGBP, CFDروز هدیه
2017/12/26آلمانEUR, CFDروز هدیه
2017/12/26اسپانیاEUR, CFDروز هدیه
2017/12/26کاناداCADروز هدیه
2017/12/26سویسCHFروز هدیه
2017/12/26نیوزلندNZDروز هدیه
2017/12/29بریتانیاGBP, CFDشب سال نو
2017/12/31ژاپنJPY, CFDتعطیلات بازار بورس
بازگشت به بالای صفحه